Nieuws

29 juni 2022

116,25 miljoen euro Europese subsidie voor 6 Vlaamse transportprojecten

De Europese Commissie subsidieert 6 Vlaamse transportprojecten in het kader van de CEF Transport oproep 2021: goed voor 116,25 miljoen euro EU-subsidie Deze geselecteerde projecten, allen uit het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, zullen de uitbouw van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) ondersteunen. De gekozen Vlaamse projecten betreffen binnenvaart, verkeersbegeleiding voor maritiem transport en Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS). “De focus van het investeringsbeleid in Vlaanderen voor goederenvervoer ligt op het realiseren van een modal shift van de weg naar de binnenvaart en het spoor. We zijn dan ook verheugd dat de Europese Unie onze projecten rond binnenvaart zal ondersteunen. Ook de steun voor onze projecten rond slimme mobiliteit juichen we toe", zegt een tevreden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Uitbouw van een Europees transportnetwerk
Met het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) wil de Europese Unie een multimodaal Europees vervoernetwerk uitbouwen en zo verkeer van personen en goederen tussen EU-landen faciliteren. De Europese Commissie lanceert jaarlijks een oproep ter financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de realisatie van dit Europese transportnetwerk. Dat gebeurt via het financieringsinstrument CEF Transport (Connecting Europe Facility). CEF Transport spitst zich voornamelijk toe op grensoverschrijdende projecten en projecten die gericht zijn op het wegwerken van knelpunten.

Vlaamse ondersteunende CEF Transportprojecten
Europees Commissaris Vălean maakte de resultaten bekend van de CEF Transport oproep 2021 op de Connecting Europe Days in Lyon. Bij de CEF Transport oproep 2021 stelden 18 Vlaamse projecten zich kandidaat: 9 projecten uit het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid en 9 projecten van private promotoren. Uiteindelijk werden 6 Vlaamse projecten uit het beleidsdomein MOW geselecteerd door de Europese Commissie voor de eerste CEF Transport oproep van de nieuwe Europese begrotingsperiode 2021-2027. Het totale budget van de algemene enveloppe voor de CEF Transport voor die periode bedraagt € 2,482 miljard. € 116,25 miljoen EU-subsidie gaat naar de geselecteerde Vlaamse projecten.

De 6 Vlaamse projecten
De verkozen Vlaamse projecten betreffen binnenvaart, verkeersbegeleiding voor maritiem transport en Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS).

Project binnenvaartverbinding Seine-Schelde

Het CEF-project kadert binnen het grote Seine-Scheldeproject. Samen met Wallonië en Frankrijk investeert Vlaanderen fors om een betere binnenvaartverbinding tussen het Schelde en het Seinebekken te realiseren. Het gesubsidieerde project omvat investeringen in de capaciteitsverhoging van de Leie, in de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie en het Kanaal Brussel-Charleroi. Daarnaast is er ook subsidie voor diverse studies om die betere binnenvaartverbinding te realiseren (Leie-as, sluizen Bovenschelde, opwaardering Kanaal Roeselare-Leie, opwaardering Kanaal Bossuit-Kortrijk, opwaardering Kanaal Gent-Oostende, modernisering Kanaal Brussel-Charleroi, …). De Vlaamse Waterweg nv krijgt hiervoor een subsidie van € 62,78 miljoen.

Automatiseringsproject binnenvaart FARO

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv streeft ernaar om tegen 2032 de bediening van zijn beweegbare kunstwerken (bruggen, sluizen, stuwen, pompstations,…) vanop afstand aan te sturen. Dat zal gebeuren vanuit drie centrales, met name in Hasselt, Willebroek en Evergem. Het CEF-project ‘Flanders Automation and Remote Operation’ – kortweg FARO – omvat o.m. de installatie en aansluiting van technische systemen in bestaande afstandsbedieningscentrales en de uitvoering van lopende en geplande automatiseringsprojecten tot 2025. Dit project zal bijdragen aan een vlottere inplanning van het traject van schepen vlotter, en zal ervoor zorgen dat de binnenvaart zeven op zeven en 24 op 24 bediend kan worden. De Vlaamse Waterweg nv ontvangt hiervoor een subsidie van € 38,88 miljoen.

River Information Services (RIS) project DigiWave

DigiWave is een verzameling van digitalisatieprojecten in de binnenvaart. Het heeft als doel om het verkeers- en vervoersmanagement te optimaliseren en de geautomatiseerde binnenvaart maximaal te integreren in de transportketen. Dit gebeurt enerzijds via een doorgedreven samenwerking met stakeholders wereldwijd, anderzijds via de uitbouw van een veerkrachtige en betrouwbare infostructuur. De Vlaamse Waterweg nv krijgt voor dit RIS-project een subsidie van € 2,42 miljoen.

Schelderadarketen Kanaal Gent-Terneuzen

Als gevolg van twee belangrijke infrastructuurprojecten (nl. Nieuwe Sluis Terneuzen en Seine-Schelde) zal het scheepvaartverkeer op het Kanaal Gent-Terneuzen (KGT) de komende decennia aanzienlijk toenemen. Om de capaciteitsgroei op een veilige en vlotte manier te realiseren, zal het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust de radardekking op het KGT vervolledigen en een volwaardige Vessel Traffic Services (VTS) opzetten. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ontvangt hiervoor € 1,80 miljoen subsidie.

Intelligent Transport Systems (ITS) project Meridian

Het MERIDIAN-project is een samenwerking tussen 6 EU-lidstaten en heeft als doel de ontwikkeling en implementatie van interoperabele, grensoverschrijdende digitale systemen en diensten langs de drukste Europese goederencorridors. Het project wil zo de verkeersveiligheid verhogen, het TEN-T netwerk stroomlijnen, de multimodaliteit verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. In Vlaanderen zal daarbij o.a. gefocust worden op intelligente verkeersregelinstallaties, dynamisch verkeersmanagement en het opzetten van een digitale tweeling op basis van Bouw Informatie Modellen (BIM). Het Agentschap Wegen en Verkeer ontvangt als projectpartner € 10,3 miljoen subsidie voor dit ITS-project.

C-ITS project Antwerpen-Helmond

Dit project heeft de ambitie om coöperatieve intelligente transportsystemen (C-ITS) te integreren met geavanceerde rijhulpsystemen (bv. intelligente snelheidsaanpassing), geofencing (digitaal afbakenen van een geografisch gebied bv. in het kader van lage- en zero-emissiezones ), actieve mobiliteiten (stedelijke) mobiliteitsdiensten. Dit moet leiden tot een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het pilootproject zal de gecombineerde diensten testen en evalueren op het Vlaamse TEN-T netwerk in de buurt van Antwerpen en langs de stedelijke knooppunten van Antwerpen en Helmond. Lantis ontvangt als een van de projectpartners in dit project een subsidie van € 70 000.


    Meer nieuws

    Graag op de hoogte blijven?

    Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief