Nieuws

15 april 2020

1,3 miljoen euro voor Gentse fietsers- en voetgangersbrug aan de Oude Dokken

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 1,34 miljoen euro vrij voor de aanleg van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug aan de Oude Dokken in Gent. Het project zal worden uitgevoerd door de Vlaamse Waterweg, onder leiding van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en het stadsontwikkelingsbedrijf van de stad Gent. Met de toekenning van de middelen wordt het licht op groen gezet voor de realisatie van de nieuwe Matadibrug. Fietsers en voetgangers krijgen er zo een belangrijke nieuwe verbinding met het stadscentrum bij.

De Matadibrug wordt, na de Bataviabrug, de tweede fietsers- en voetgangersbrug die de Oude Dokken met de binnenstad zal verbinden. De Matadibrug zal de oostelijke oever (waar de Schipperskaai en de Kleindokkaai al heraangelegd zijn als kaaipromenades) verbinden met de westelijke oever (waar ook de Handelsdokkaai binnenkort een nieuwe aanleg krijgt). Met een breedte van 6 meter zal de brug niet alleen zorgen voor een vlotte doorstroming, maar ook voor een fantastische uitkijk over het projectgebied Oude Dokken. Net zoals de Bataviabrug zal de brug ontworpen worden door het Parijse bureau Feichtinger Architects. Als alles volgens plan verloopt, kan de brug er eind 2022 liggen.

‘Matadi’ is een verwijzing naar een havenstad in Congo. Een toepasselijke naam, aangezien de brug dichtbij de Kongostraat komt te liggen. In 2011 kregen alle toekomstige bruggen en kaaien een naam die verwijzen naar havensteden die een economische band met de Gentse haven hebben gehad.

Voor Europa is duurzame stedelijke ontwikkeling een belangrijke prioriteit en dus financiert ze dit project voor een groot stuk mee. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling kent 1,34 miljoen toe. De totale kostprijs van de brug bedraagt 3,3 miljoen euro waarvan 1,35 miljoen euro betaald wordt door de Vlaamse Waterweg. Dankzij dit project zullen in de toekomst duizenden fietsers en voetgangers zich op een duurzame manier door Gent kunnen verplaatsen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Vlaanderen investeert volop in de Gentse waterwegen en hun omgeving. We merken dat water in de stad steeds belangrijker wordt voor zowel de leefbaarheid, economie en mobiliteit van de stad. Het bouwen van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug aan de Oude Dokken draagt zeker bij aan al deze aspecten. Daarenboven zal deze nieuwe brug het fietsverkeer stimuleren en zo bijdragen aan de modal shift die wij ambiëren.”

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Met de Vlaamse Overheid hebben we de ambitie om het vervoer de komende jaren verder te verduurzamen. We willen zoveel mogelijk mensen aansporen om zich te voet of met de fiets te verplaatsen. Met deze Europese middelen kunnen we in de stad Gent deze ambitie kracht bijzetten en meewerken aan een leefbare en duurzame stadsomgeving.”

Burgemeester Mathias De Clercq: “De komst van deze brug is cruciaal voor de herbestemming van de Oude Dokken. Het voormalige havengebied wordt door sogent (het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf) herbestemd tot een volledig nieuw stadsdeel aan het water, met zo’n 1.200 nieuwe woningen, groen en publieke voorzieningen. Samen met de al gerealiseerde Bataviabrug zal de Matadibrug ervoor zorgen dat de nieuwe woonwijk een volwaardig onderdeel wordt van Gent en op een duurzame manier wordt verbonden met het stadscentrum. De Europese steun is dan ook onontbeerlijk voor de realisatie van dit project.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief