Nieuws

22 november 2020

2021 zal een recordjaar worden aan investeringen in mobiliteitsprojecten

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil het hoog investeringsritme aanhouden binnen haar beleidsdomein en wordt daarin versterkt door de relancemiddelen. “Het relanceplan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen een boost geven na corona. Door als wegbeheerder in 2021 te investeren in fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid en duurzaamheid zorgen we voor een sterke impuls voor de wegen- en waterbouwsector. Zo zorgt de opstart van de hoofdwerken voor Oosterweel in Antwerpen voor een éénmalige opstoot aan investeringen met maar liefst 3,1 miljard euro. Het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) laat toe om investeringen gerichter en efficiënter te plannen, met scherpe uitvoeringstermijnen.”

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet in 2021 meer dan 5,5 miljard euro aan investeringen voor haar beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Het overzicht van al die investeringen wordt gebundeld in het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP). Op die manier is het mogelijk de investeringen van de verschillende entiteiten op elkaar af te stemmen, de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en creëren we synergiën.

Belangrijke investeringsprojecten uit het regeerakkoord

De hoofdmoot van het GIP 2021 ligt, naast een verhoging van het investeringsritme, bij enkele belangrijke investeringsprojecten. De focus wordt gelegd op de twee filegevoelige regio’s. Zo wordt er in 2021 170 miljoen euro geïnvesteerd in het programma Werken aan de Ring rond Brussel. Dit grote project focust zich op de renovatie en herinrichting van de R0, maar ook op duurzame projecten zoals het Brabantnet, fietsinfrastructuur en Hoppinpunten in de Vlaamse Rand.

Het zeer hoge investeringsbedrag in 2021 is te wijten aan de beoogde vastlegging in 2021 voor de Oosterweelwerkenin Antwerpen. De hoofdwerken zullen opstarten en daarvoor wordt een bedrag 3,1 miljard euro ingeschreven op het GIP 2021, welk dat, naarmate de werken uitgevoerd worden, over de komende tien jaar uitgegeven zal worden. De werken die 2021 zullen uitgevoerd worden zullen vooral betrekking hebben op de bouw van de verschillende tunnelelementen.

Enkele andere grote investeringsprojecten:

 • Verhogen van 2 bruggen over het Albertkanaal in Hasselt voor 13,2 miljoen euro.
 • Werkzaamheden met oog op herinrichting van Ring rond Gent (R4) West en Oost, goed voor 26 miljoen euro.
 • Ontsluiting van Gasthuisberg in Leuven voor bijna 12 miljoen euro.
 • De verbinding Ieper-Veurne (N8), waarbij Zone 1A te Veurne eerst uitgevoerd zal worden voor een bedrag van 17 miljoen euro.
 • Aanleg van stelplaatsen voor bussen van De Lijn in Antwerpen - Zuid/Kiel, Rumst en Deurne voor 21 miljoen euro.

Investeringen in infrastructuur

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken beheert 7.000 km aan gewest- en autosnelwegen, aan 1076 km bevaarbare waterwegen, 2777 kunstwerken (bruggen, tunnels en keermuren) en 7.700 km aan fietspaden. De Vlaamse overheid investeert forse bedragen in het onderhoud en de vernieuwing van deze infrastructuur:

Voor de weginfrastructuur worden grote investeringen voorzien voor het structureel onderhoud van de wegen. Zo is in Maasmechelen de renovatie van het viaduct Boorsem alsook de E314 vanaf de grens met Nederland en het op- en afrittencomplex voorzien voor 16 miljoen euro.

Voor de aanpak van de kunstwerken wordt in 2021 meer dan 200 miljoen euro uitgetrokken. Daarvan gaat meer dan 40 miljoen euro naar kunstwerken op de lijst van de prioritaire kunstwerken (zoals de brug over de E313 in Wommelgem, tweede fase van het viaduct van Gentbrugge en de Meulestedebrug in Gent). Daarbij is specifiek voor de tunnelinfrastructuur meer dan 30 miljoen euro opgenomen in het investeringsprogramma. Verder wordt er geïnvesteerd in andere kunstwerken waaronder de aanpak van het viaduct van Vilvoorde.

Ook in de infrastructuur van beide regionale luchthavens, die werken onder een LOM-structuur (Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij), namelijk Oostende en Antwerpen-Deurne, voorzien we verschillende investeringen voor een bedrag van 24 miljoen euro.

Recordbedrag van 335 miljoen euro voor fietsinfrastructuur

De fietsinvesteringen worden opgetrokken van 180 miljoen euro in 2020 tot 335 miljoen euro in 2021. “We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming, zodat bij iedere verplaatsing er spontaan naar de (deel-)fiets gereikt wordt. Er moet ingezet worden op voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden en daar staat een serieus investeringsbedrag tegenover. De conformiteit en het comfort van de fietspaden staan centraal, alsook het wegwerken van missing links. Daarnaast wil ik ook de fietsambitie bij lokale besturen verhogen, met Vlaanderen geven we alvast het goede voorbeeld”, zegt Lydia Peeters.

Enkele fietsinvesteringsprojecten:

 • Herinrichting kruispunt N10 en de N15 met fietspaden in Heist-op-den-Berg - 13 miljoen euro.
 • Aanpakken jaagpaden in het kader van de heraanleg van de Pieter Deswartlaan in Nieuwpoort - 1,4 miljoen euro.
 • Bouw fietsbrug ter vervollediging van de F42 te Evergem - 2,4 miljoen euro.
 • Aanpakken van de slechtste delen van het fietspad op de N78 tussen Kinrooi en Lanaken - 5 miljoen euro.
 • N275 Hoeilaart herinrichting Terhulpensesteenweg tussen kruispunt Groenendaal en grens met BHG inclusief aanleg fietssnelweg - 2,3 miljoen euro.

Investeringen in verkeersveiligheid

Lydia Peeters gebruikt de extra middelen uit het relanceplan om het investeringsbudget inzake verkeersveiligheid sterk te vergroten. Naast het blijven inzetten op gedragsverandering in het verkeer en sensibiliseringscampagnes, zal ook de infrastructuur in het gewest worden aangepakt met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo zal minister Peeters specifiek meer dan 80 miljoen euro investeren in het verkeersveilig maken van punten die gekend staan als gevaarlijke punten.

Er wordt hierbij 10 miljoen euro uitgetrokken voor 5 punten van de historische lijst van gevaarlijke punten, twee voorbeelden zijn:

 • De herinrichting van het kruispunt van de R16 met de Boomlaarstraat in Lier.
 • De herinrichting van de Frans Van Dunlaan in Antwerpen

Naar analogie van het verkeersveilig maken van schoolomgevingen, focust minister Peeters nu op de schoolroutes in Vlaanderen, hiervoor voorziet ze 30 miljoen euro, te verdelen over gewestwegen en gemeentewegen.

Verkeerslichten en dynamisch verkeersmanagement worden via relance versneld aangepakt voor 20 miljoen euro. Zo worden verkeerslichtengeregelde kruispunten geregeld volgens de principes ‘nooit voor niets voor rood’ en ‘maximaal conflictvrij’.

Daarnaast blijft handhaving een belangrijk speerpunt in het streven naar meer verkeersveiligheid. Hiervoor is een investering van 15 miljoen euro voorzien voor onder andere de installatie van trajectcontroles en het verder zetten van het ombouwen van de huidige camera’s naar digitale camera’s. Concreet wil Lydia Peeters ook ingaan op specifieke vragen van de lokale besturen en trekt hiervoor 4,4 miljoen euro uit. Met aandrang roept minister Peeters de federale overheid en federale politie op om zo snel mogelijk te zorgen voor het operationaliseren van het AMS met het oog op de werking van de ANPR-camera’s.

Tot slot wordt naar aanleiding van de transmigratieproblematiek in 2021 aanzienlijk geïnvesteerd in de beveiliging van de snelwegparkings in Vlaanderen. Naast de verlenging van het bewakingscontract, worden er onder meer extra camera’s en hekwerk geplaatst en ingezet op het proper houden van de parkings. Waar er gevaar is voor overlopen van de snelweg, zal er middenbermbeveiliging worden aangebracht. In totaal wordt een bedrag van 10 miljoen euro in de snelwegparkings geïnvesteerd in 2021.

Investeren in duurzame mobiliteitsprojecten

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters stelt de modal shift centraal binnen haar beleid, waarbij de Vlaming resoluut kiest voor combineren van duurzame vervoersmodi en onze ondernemingen met het goederenvervoer de overstap maken naar binnenvaart en spoor. Lydia Peeters heeft een budget voorzien deze legislatuur van 105,4 miljoen euro voor meer dan 1.000 Hoppinpunten verspreid over Vlaanderen. Er wordt in 2021 ook geïnvesteerd in de infrastructuur van de waterwegen, via grote infrastructuurprojecten zoals het versneld verhogen van de bruggen over het Albertkanaal (98 miljoen euro), de Seine-Schelde (74 miljoen euro) en het Sigmaplan (56 miljoen euro). Transport over het water wordt verder gestimuleerd en gefaciliteerd door het aanleggen van extra kaaimuren (23 miljoen euro). De binnenvaart moet ten alle tijden beschikbaar blijven ook bij droogte en daarom wordt er de komende jaren 25 miljoen euro extra geïnvesteerd in extra pompen, zoals voorzien in de Blue-deal.

De investeringen in de kusthavens en de kustverdediging zijn samen goed voor 54 miljoen euro.

In 2021 wordt verder ingezet op investering in sluizen:

 • Nieuwe Sluis Terneuzen: 29,5 miljoen euro.
 • Nieuwe Sluis Zeebrugge: 41 miljoen euro.

De modal shift naar het spoor wordt versterkt met een investering in Vlaamse spoorprioriteiten van meer dan 10 miljoen euro.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Peeters zet ook verder in op de vergroening van de vloot van VVM De Lijn. Ook worden er trams aangekocht voor 49 miljoen euro en er staat 11 miljoen euro aan spoorvernieuwingen op het programma. Tot slot wordt de inhaalbeweging gepland op onderhoudsachterstand op de sporen en het tractienet van trams voor 11 miljoen euro. Verder wordt er voor bijna 27 miljoen euro geïnvesteerd in de stationsomgeving Gent-Sint-Pieters.

Er zal ook voor 15 miljoen euro geïnvesteerd worden in laadinfrastructuur (deel snelladers langs de grote verkeersassen en deels subsidies) en 90 miljoen euro in ledverlichting langs Vlaamse gewestwegen. Naast de ledverlichting op de gewestwegen, wordt er bijna 20 miljoen euro voorzien in verlichting, bijvoorbeeld voor implementatie visie verlichting fietspaden, verlichting van fietsoversteken en de ombouw van wegverlichtingsinstallaties.

Ook de aanpak van de geluidsproblematiek gaat verder. Zo is er budget voor geluidsschermen in Brugge langs de N31 voor 14 miljoen euro en in Aalter langs de A10 voor 11 miljoen euro.

Er worden tevens diverse ontsnipperingsprojecten gepland in Bertem, Lommel en Oudsbergen in het kader van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering.

Meer informatie over het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) vind je op www.vlaanderen.be/geintegreerd-investeringsprogramma.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief