Nieuws

27 november 2020

400.000 euro om transmigratie op snelwegparkings in Marke aan te pakken

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) komt na het snelwegparkingoverleg in september met concrete acties voor de dienstenzones in Marke. “In 2021 trek ik een budget van 400.000 euro uit voor het afsluiten van beide parkings met een robuuster hekwerk en wordt er een toegangsweg voorzien voor de politiediensten naar de parking richting Frankrijk.”

Begin september 2020 organiseerde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) en toenmalig Federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) het eerste provinciale overlegmoment in West-Vlaanderen om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen rond snelwegparkings en de transmigratieproblematiek.

Tijdens de overlegmomenten werd onder meer een toelichting gegeven over het Vlaamse netplan, de bestaande bewakingscontracten en de verschillende (federale) politionele acties. Op elk overleg werden alle relevante stakeholders uitgenodigd.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Problemen met transmigranten aan snelwegparkings is een maatschappelijk gegeven. Vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer kunnen we dit probleem helaas niet alleen verhelpen. Door het realiseren van bijkomende infrastructurele maatregelen en het inzetten van privébewakingsteams zetten we vanuit Vlaanderen al extra in op veiligheid voor (vrachtwagen-)chauffeurs. De ontmoetingen met de West-Vlaamse burgmeesters, lokale en federale politie, de provinciale afdelingen van AWV en de collega’s van de federale overheid hebben veel input opgeleverd. Afgelopen maanden hebben we het plan van aanpak verder afgewerkt, Vlaanderen komt nu met concrete extra investeringen tijdens deze legislatuur.”

Voor Kortrijk betekent dit dat er voor de dienstenzones in Marke een budget van 400.000 euro wordt uitgetrokken voor het afsluiten van de beide parkings met een robuuster hekwerk en het voorzien van een toegangsweg voor de politiediensten naar de parking richting Frankrijk. Deze maatregelen worden voorzien in 2021.

Burgemeester Ruth Vandenberghe: “Als stad zijn we heel blij dat de minister de beide parkings extra gaat beveiligen. Vincent Van Quickenborne en ikzelf ijveren al enkele jaren voor een beter hekwerk tussen de parkings en de aangrenzende gebieden. Omdat dit ontbrak, konden snelweggebruikers langs de ene kant te gemakkelijk de achterliggende woonwijk bereiken en langs de andere kant het natuurdomein De Marionetten. Met de nodige overlast als gevolg. Met deze aanpassingen zal dat niet meer mogelijk zijn en zullen de bewoners van de woonwijk zich opnieuw een stuk veiliger voelen.”
Federaal vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “Om het woekerende probleem van mensensmokkel kordaat aan te pakken, is het nodig dat alle overheden in dit land samenwerken. De steden en gemeenten, Vlaams en federaal. Vlaanderen zorgt met deze forse investering voor meer veiligheid op de snelwegparkings in Marke. Federaal zullen we er onder meer voor zorgen dat inklimmen in vrachtwagens ook op snelwegparkings strafbaar wordt. Zo garanderen we samen de veiligheid van de bezoekers en de buurtbewoners.”

Naast deze infrastructurele maatregelen zal minister Peeters ook komende jaren middelen uittrekken om de continuïteit van de bewakingsopdrachten te waarborgen. Hoewel de handhaving van mensensmokkel en transmigratie tot de bevoegdheden van de Federale Wegpolitie behoort, wenst de minister ook hier haar steentje bij te dragen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief