Nieuws

7 juni 2021

5 nieuwe fietsstraten ingefietst in Dilsen-Stokkem

Op maandag 7 juni werden in Dilsen-Stokkem 5 nieuwe fietsstraten ingehuldigd. “De keuze voor een fietsstraat kadert in een groter geheel”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Het stadsbestuur bevestigt hier andermaal dat zij de fietser en andere actieve weggebruikers een belangrijke plek op de weg wil geven. Via de Vlaamse subsidie ‘veilige schoolomgeving’ maken we hier samen werk van meer verkeersveiligheid in Dilsen-Stokkem.”

In Dilsen-Stokkem werden de afgelopen weken 5 nieuwe fietsstraten aangelegd, verspreid over de verschillende schoolomgevingen. “Met de invoering van deze nieuwe fietsstraten willen we de verkeersveiligheid in en rond de verschillende schoolomgevingen verbeteren en meer mensen ertoe aanzetten om met de fiets naar school te gaan”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd.

5 nieuwe fietsstraten

  • De Langstraat (tussen Rijksweg en Mortelveldstraat) te Elen;
  • De Hiegatsweg en de Allemansweg (tussen Haagstraat en Hiegatsweg) te Rotem;
  • De Groenstraat (tussen Bresilstraat en Nieuwstraat) te Lanklaar;
  • De Dorpsstraat (tussen Rijksweg en Broekhofstraat) te Lanklaar;
  • Het Brammertstraatje (tussen Wilgenstraat en Brammert) te Stokkem.

De Schoolstraat in het centrum van Dilsen is al sinds enkele jaren omgevormd tot fietsstraat en het volledige centrum van Stokkem (binnen de oude wallen) is sinds 1 september 2020 een fietszone.

Naast deze nieuwe fietsstraten werd ook geïnvesteerd in de plaatsing van octopuspalen in elke schoolomgeving, nieuwe fietssuggestiestroken op de Europalaan (tussen de kerk en de Freinetschool), de aanleg van een voetpad aan de achterzijde van de Freinetschool en de aanpassing van het verhoogde kruispunt Dorpsstraat – Broekhofstraat.

Al deze maatregelen kaderen in het fietsplan van de stad, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 januari 2021. De totale kostprijs van de werken bedroeg ca. 300.000 euro, waarvan 140.000 euro gesubsidieerd werd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“Ik wil iedereen op de fiets, zeker wat betreft het woon-schoolverkeer. Maar dat moet uiteraard in veilige omstandigheden kunnen verlopen. Een gebrek aan veilige fietsinfrastructuur ontmoedigt mensen om de fiets te nemen en daar willen we vanaf. Iedereen moet zijn of haar kinderen met een gerust hart met de fiets naar school kunnen sturen. Daarom zet ik komende jaren volop in op veilige fietsinfrastructuur, maar ook op veilige schoolomgevingen- en routes. Een fietsambitie die het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem al jaren volmondig onderschrijft”, besluit minister Peeters.

Welke verkeersregels gelden er in een fietsstraat?

  • Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u.
  • In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen.
  • Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen.
  • Voor verkeer dat uit zijstraten een fietsstraat inrijdt, gelden de algemene verkeersregels. Dat wil zeggen dat indien er geen wegmarkering of verkeersbord een andere regeling aanduidt, de algemene voorrangsregel geldt: voorrang van rechts. Daardoor kan het gebeuren dat fietsers in een fietsstraat voorrang moeten geven aan verkeer dat langs rechts de fietsstraat inrijdt.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief