Nieuws

14 februari 2023

68 reacties op projectonderzoeksnota Noord-Zuid Limburg

56 reacties van burgers en verenigingen, en 12 adviezen van overheids- en adviesinstanties. Dat is de uitkomst van de adviesronde en de publieke raadpleging over de projectonderzoeksnota van het Complex Project Noord-Zuid Limburg. Dat document beschrijft het verdere verloop van het proces, het project zelf en het geïntegreerd onderzoek dat hierop volgt.

Al meer dan 40 jaar wordt gezocht naar een Limburgse Noord-Zuidverbinding. Op 22 april 2022 heeft de Vlaamse Regering beslist dat er twee tunnels komen onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren en een elektrische trambus van Noord-Limburg tot Hasselt. Dat voorkeursalternatief wordt momenteel verder uitgewerkt.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "Het gaat vooruit – en er is een breed draagvlak voor dit belangrijk mobiliteits- en met uitbreiding leefbaarheidsproject, dat is nu wederom gebleken. Onze infomarkten werden druk bezocht, daarnaast kwamen er minder officiële reacties binnen dan tijdens de vorige publieke raadplegingen (toen 123 en 101). Dat wijst op het stijgend draagvlak voor de gekozen mobiliteitsoplossing die ook een algemeen kwaliteitsverbetering betekent. Het gaat dan ook over duurzame mobiliteit, met naast weginfrastructuur ook veel aandacht voor de actieve weggebruiker en hoogwaardig openbaar vervoer. Het is nu aan het projectteam NZL om de vragen te beantwoorden en rekening te houden met de aandachtspunten.”

De adviezen en reacties worden nu verwerkt en daarna start het geïntegreerd effectenonderzoek om eind dit jaar het eerste voorontwerp projectbesluit te kunnen voorleggen aan de Vlaamse Regering.

Op maandag 6 februari en dinsdag 7 februari 2023 liepen respectievelijk de adviesronde en de publieke raadpleging over de projectonderzoeksnota ten einde. In totaal werden een 68 reacties ingediend bij De Werkvennootschap. Die reacties gaan over de te verwachten hinder en de impact tijdens en na de werken. Ook over de precieze uitvoering van de N74 en de trambusbedding tussen Hasselt en Knoppunt Noord-Limburg, alsook de werking en impact van de toekomstige tunnels liepen verschillende vragen en reacties binnen. Tot slot waren er enkele reacties over het lokale wegennet in Houthalen-Helchteren en het knooppunt met de E314.

Alle reacties verwerkt in overwegingsdocument

De reacties op die projectonderzoeksnota worden nu, samen met de adviezen van adviesinstanties, verwerkt in het overwegingsdocument. Dat betekent dat ze samengevat en gebundeld worden weergegeven. Het document geeft kort een overzicht van de raadpleging, de ontvangen inspraakreacties en adviezen, de antwoorden hierop en van de aanpassingen aan de projectonderzoeksnota die daaruit voortvloeien. De aangepaste of geactualiseerde projectonderzoeksnota vormt de basis van het geïntegreerd effectenonderzoek. Beide documenten zullen zo snel mogelijk op de projectwebsite gepubliceerd worden.

Nieuwe cocreatieweek voor zomer over eerste onderzoeksresultaten

Via dat geïntegreerd onderzoek krijgt het projectontwerp steeds meer vorm. Voor de zomer gaat het projectteam tijdens een nieuwe cocreatieweek de eerste onderzoeksresultaten van de verschillende onderzoeken met de bevolking bespreken. In het najaar wordt het onderzoek afgerond en tegen eind dit jaar wordt het voorontwerp projectbesluit aan de Vlaamse Regering voorgesteld.

Verwervingen lopen vlot

Ondertussen gingen al 71 eigenaars akkoord om hun perceel langs de Grote Baan te verkopen aan de Vlaamse Overheid. Het gaat over een ‘aankoop in der minne’, waarbij de Vlaamse Overheid de huizen, gronden of panden aankoopt van wie nu al vrijwillig wil verkopen. Vaak blijven bewoners er nog een tijdje wonen, zodat ze voldoende tijd hebben om uit te kijken naar een nieuwe woonst.

Dankzij ‘winsten’ wordt nu al gewerkt

Binnen het project van de Noord-Zuid wordt ook nu al ingezet op een aantal ‘winsten’: kleine deelprojecten die versneld kunnen worden uitgevoerd. Zo gaat binnenkort de eerste fietsbrug over de Grote Baan open, in Helchteren-Noord. De vernieuwing van de fietspaden langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren is voltooid, en ook bedrijventerrein Centrum-Zuid wordt binnenkort vlotter en veiliger ontsloten.

Alle informatie op www.noordzuidlimburg.be

(c) Belgaimage

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief