Nieuws

25 maart 2020

Aangepaste regeling voor autokeuringsattesten vastgelegd in Ministerieel besluit. Autokeuringsstations weer in beperkte mate open

Nadat GOCA Vlaanderen VZW, de groepering van erkende ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs, vorige week besliste om de keuringsstations te sluiten heeft Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters (Open Vld) een ministerieel besluit genomen om de druk te verlagen en waardoor de keuringstations vandaag (beperkt) terug open kunnen gaan voor specifieke voertuigen.Dit zal enkel zijn voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, ambulances en technische herkeuringen.Voor de andere categorieën waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020 zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de noodmaatregelen.

GOCA Vlaanderen VZW telt 6 ondernemingen met in totaal 43 keuringscentra en 16 examencentra. Vorige week besliste GOCA Vlaanderen deze keuringscentra te sluiten.

Na grondig overleg kunnen vandaag de keuringscentra beperkt weer open gesteld worden maar enkel voor specifieke voertuigen zoals bedrijfs- en transportvoertuigen en prioritaire voertuigen. “Deze keuringen kunnen niet uitgesteld worden omdat anders de veiligheid in het gedrang komt van belangrijke maatschappelijke en economische activiteiten. Dan denken we bijvoorbeeld aan de noodzakelijke logistieke transporten naar voedingswinkels en zorginstellingen”, aldus minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Wekelijks worden 1.784 zware voertuigen en 3.686 aanhangwagens en opleggers gecontroleerd die nu niet meer kunnen ingezet worden. We moeten in deze tijden inzetten op een efficiënte logistiek, dat mag niet stilvallen. We moeten vooruit.” aldus minister Lydia Peeters.

Door de keuring terug mogelijk te maken voor deze voertuigen doen we er alles aan om de logistiek verder te laten werken.In deze fase is het noodzakelijk dat zowel de voeding als geneesmiddelen en medisch materiaal kan geleverd worden.Dit mag absoluut niet in gevaar komen en moet er mee voorzorgen dat we deze Coronacrisis zo goed als mogelijk kunnen bestrijden.Eveneens zorgt deze maatregel er voor dat zo veel als mogelijk mensen mobiel blijven waardoor social distancing beter haalbaar is dan gaan via het openbaar vervoer maar ook dat onze zorgverleners mobiel blijven.

Ook al vallen de keuringsstations onder de kritische processen die moeten blijven draaien, zoals federaal voorzien werd, toch is er begrip voor de ongerustheid van de controleurs.GOCA Vlaanderen VZW heeft echter zodanige maatregelen uitgewerkt hoe men te werk moet gaan op het terrein dat men in de feiten strenger is dan de regels opgelegd door Volksgezondheid.

Uitstel voor periodieke keuring

“Daarnaast zijn er heel wat burgers die nu in deze periode naar de keuring moeten gaan. Zij krijgen na het opheffen van de noodmaatregelen vier maanden om naar de keuring te gaan.“ Zij blijven dus beschikken over een geldig keuringsattest. Evenwel voertuigen die afgekeurd werden (rood keuringsbewijs en dus verplichte herkeuring) alsook voor keuring voor verkoop is deze maatregel van verlenging van termijnen of niet keuren onmogelijk.We moeten verhinderen dat voertuigen waarvan we weten dat deze onveilig zijn in het verkeer terecht komen.Ook kunnen we het niet maken dat een nieuwe eigenaar een wagen koopt zonder de zekerheid van een goede keuring.Dit betekent dat door deze beslissing van GOCA Vlaanderen VZW de tweede hands markt momenteel geblokkeerd zit en afgekeurde voertuigen die ondertussen in orde gebracht zijn momenteel niet in het verkeer kunnen gebracht worden.

Oplossen van kleine gebreken attesteren door garagist

Voor de voertuigen met kleine gebreken (tijdelijk groen keuringsbewijs) wordt er de mogelijkheid voorzien dat men de herstelling kan laten attesteren door een garagist.Voor de andere voertuigen zal de termijn voor keuring worden verlengd met 4 maanden na het opheffen van de noodmaatregelen. Alle modaliteiten van deze maatregel werden wettelijk vastgelegd in een ministerieel besluit.

De keuringsstations zijn vanaf vandaag terug open voor specifieke voertuigen.

1) Keuring zware vrachtwagens, bussen en aanhangwagens wordt hervat
De volgende voertuigen voor het goederen- en personentransport worden weer gekeurd: (ook keuringsstraten bij transportfirma’s gaan terug operationeel) :

  • autobussen en autocars (categorie M2 en M3);
  • voertuigen die meer dan 3,5 ton kunnen vervoeren, zoals zware vrachtwagens (categorie N2 en N3);
  • aanhangwagens die meer dan 3,5 ton kunnen vervoeren (categorie O3 en O4).

Voorwaarden voor deze keuringen
De keuringen van autobussen, autocars, vrachtwagens en aanhangwagens gebeuren om de verkoop niet stil te leggen en verder om de veiligheid te garanderen:

  • de geldigheid van het keuringsbewijs vervalt binnen de 8 kalenderdagen; of indien de geldigheid van het keuringsbewijs sinds 13 maart 2020 reeds vervallen is
  • de keuring voor de eerste in verkeerstelling;
  • de administratieve keuring voor de inschrijving;
  • de herkeuring van de voertuigen waarvoor bij de laatste keuring een rood keuringsbewijs werd afgeleverd, met uitzondering van een aantal gevallen.

2) Keuring prioritaire voertuigen wordt hervat

Alle keuringen en herkeuringen van prioritaire voertuigen worden weer hervat, dit wil zeggen, de ziekenwagens, brandweerwagens en civiele bescherming.

3) Herkeuring personenwagens, lichte vrachtwagens en landbouwvoertuigenkeuringen

Personenwagens, lichte vrachtwagens (< 3,5 ton) en landbouwvoertuigen die bij de vorige keuring een keuringsbewijs met beperkte geldigheid (3 maanden, 15 dagen of verbod tot het verkeer) kregen, moeten herkeurd worden.

Maar om de keuringscentra niet te veel te belasten, moeten voertuigen die een groen keuringsbewijs kregen maar met een herkeuring in een aantal gevallen niet meteen herkeurd worden. Bij deze gebreken volstaat het dat een erkende garagist ze herstelt, een attest invult en ondertekent als het gaat om volgende tekortkomingen :

  • Het afstellen lichten, uitlaatgassen,
  • De vervanging van de voorruit, ruitenwissers, spiegels, lichten en remblokken,
  • Het herstellen van het koetswerk. Dit attest moet in het voertuig bewaard worden, bij het vervallen keuringsbewijs.

De herkeuring van het herstelde voertuig moet plaatsvinden binnen een periode van vier maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen

Belangrijk is dat

Keuringstermijn van alle andere voertuigen wordt verlengd met 4 maanden
Voor de voertuigen die naar de keuring moe(s)ten tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de termijn voor keuring met 4 maanden verlengd. Die termijn gaat in op de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. De verlenging geldt niet voor herkeuringen. U kunt uw voertuig na de noodmaatregelen laten keuren op eender welk moment binnen de extra vier maanden. U zal uiteraard geen toeslag moeten betalen voor het laattijdig aanbieden van uw voertuig.

Mag ik nog op de openbare weg?
Voertuigen waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs vervallen is, mogen zich op de openbare weg bevinden. Dit geldt uiteraard alleen voor noodzakelijke verplaatsingen. Bovendien blijft u zelf verantwoordelijk voor de veilige staat van uw voertuig. Dat is altijd zo, met of zonder keuring. Ga dus niet op de baan als u zelf ernstige gebreken vaststelt.

Meer informatie:
Meer weten over de impact van het corona-virus op de autokeuring? Surf naar www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen.

Noot: er werden in 2018 3.003.239 voertuigen gekeurd, maandelijks worden er gemiddeld 250.270 gekeurd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief