Nieuws

1 april 2022

Aanleg turborotonde Stayen start eind april

“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start eind april met de vernieuwing van de rotonde Stayen in Sint-Truiden. De Vlaamse overheid investeert 3,4 miljoen euro in dit project”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De rotonde wordt omgevormd tot een turborotonde met veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Dat moet zowel de verkeersdoorstroming op de as Tienen-Hasselt verbeteren als de fietsveiligheid vergroten. De ingreep past in een groter plaatje om de Haspengouwse hoofdstad beter te bereiken, vooral met de fiets”. Door een ietwat vervroegde start en een gewijzigde fasering zou de vernieuwde rotonde al tegen het bouwverlof grotendeels open gaan voor verkeer. De Zoutleeuwsesteenweg zal wel een tweetal maanden afgesloten zijn vanaf eind april. Maandag 4 april start de aannemer de voorbereidende werken voor de aanleg van een tijdelijke werfweg voor verkeer tussen Tienen en Luik.

Sinds januari vernieuwen de nutsmaatschappijen de kabels en leidingen in de bermen aan de noordzijde van de rotonde, tussen de Renault garage en bakkerij Vangrootloon. In de loop van april zouden ze verhuizen naar de zuidkant, maar door een wijziging in de planning is dit niet langer mogelijk. 

“AWV start daarom al eind april met de bouw van de rotonde, in plaats van later dit najaar zoals eerst gepland”, vertelt minister Peeters. 

Die aangepaste planning kwam er in samenspraak met het stadsbestuur van Sint-Truiden.

Ook de fasering wijzigt. Waar de aannemer eerst een tijdelijke rijweg rondom de rotonde zou aanleggen, komt er nu een werfweg aan de onderzijde van de rotonde, aan de kant van de Aldi. De Tiensesteenweg richting het centrum zal op die werfweg aansluiten waardoor er een tijdelijk drietaks kruispunt ontstaat.

“Door de nieuwe aanpak kan de aannemer de rotonde in één geheel aanleggen. Dat heeft belangrijke voordelen, zowel naar kwaliteit als naar doorlooptijd. Eind juni zou het verkeer al deels over de rotonde kunnen rijden”, aldus minister Peeters. 

Tegen het bouwverlof begin juli kan de rotonde volledig open, uitgezonderd de bypass. Die extra bypass richting Luik en de ventweg worden pas in het najaar aangelegd, nadat in die zone de nutswerken zijn uitgevoerd. Verkeer vanuit Tienen richting Luik verloopt tot dan gewoon via de rotonde.

Drietaks kruispunt, Zoutleeuwsesteenweg 2 maanden afgesloten

Volgende week maandag 4 april starten de voorbereidende werken, waarbij de aannemer een tijdelijke werfweg aanlegt aan de kant van de Aldi, voor verkeer tussen Tienen en Luik. Die werken zullen een drietal weken duren, met nauwelijks hinder voor het verkeer.

Eind volgende maand, vermoedelijk in de week van 25 april, wijzigt de verkeerssituatie en zal de hinder toenemen. De Tiensesteenweg richting het centrum zal vanaf dan aansluiten op de werfweg. Zo ontstaat er tijdelijk een drietaks kruispunt voor verkeer van en naar het centrum. Verkeer staduitwaarts richting Luik en Gingelom zal een omleiding volgen via de Montenakenweg, om het tijdelijke kruispunt te ontlasten.

De Zoutleeuwsesteenweg wordt vanaf eind april twee maanden afgesloten ter hoogte van de rotonde, tot eind juni. Dat is een gevolg van de gewijzigde fasering. De Zoutleeuwsesteenweg zou ook in de oorspronkelijke fasering afgesloten worden, maar iets minder lang. Tijdens de afsluiting volgt verkeer van en naar Zoutleeuw een omleiding via Wilderen.

Voor fietsers geldt er een veilig alternatief rond de werfzone, via de fietsknooppunten langs de Volmolenweg en Truierweg.

Alle info op www.wegenenverkeer.be/sint-truiden


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief