Nieuws

31 mei 2024

Aannemersconsortium Londerzeel-Zuid aangesteld

De Vlaamse regering heeft op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters beslist om een aannemersconsortium aan te duiden voor de herinrichting van Londerzeel-Zuid. Volgens de huidige planning starten in het najaar van 2025 de eerste werken. Na de herinrichting zal het lokale verkeer volledig gescheiden worden van het verkeer op de A12. Het wordt niet alleen veel veiliger voor iedereen, het verkeer op de A12 zal ook vlotter rijden, want de verkeerslichten verdwijnen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Door de heraanleg van het kruispunt aan de A12 in Londerzeel zetten we een belangrijke stap naar een veiligere, duurzamere en meer toekomstgerichte mobiliteit in de regio. We graven de A12 deels in en bouwen een tunnel voor de Sneltram A12 Willebroek-Brussel. Er komt ook een fietsbrug over de A12 en we trekken de fietssnelweg F28 Boom-Brussel verder door. Niet alleen de gebruikers van de A12, maar ook de mensen uit de wijde omgeving zullen hier baat bij hebben.”

Waarom Londerzeel-Zuid verbouwen?

Het kruispunt van Londerzeel-Zuid (d.i. de toegang tot het terrein van de firma Sarens en de kruising van de A12 met de Kerkhofstraat) is verkeerskundig achterhaald en bovendien is het één van de onveiligste kruispunten in Vlaanderen. Het ontwarren van zowel actieve (fietser, voetganger) als harde (auto) verkeersstromen kadert binnen de ambitie van Vlaanderen om de A12 van Antwerpen tot Brussel om te vormen tot een volwaardige en veilige snelweg met ongelijkvloerse kruisingen i.p.v. de huidige gelijkvloerse verkeerslichten.

Samen met het oplossen van de verkeerskundige knoop is dit ook een project van leefbaarheid en ecologische verbinding. Tot slot wordt ook het kruispunt voorzien van een conflictvrije onderdoorgang voor de Sneltram A12.

Publiek-Private Samenwerking

De Vlaamse overheid besliste in 2023 om de herinrichting van Londerzeel-Zuid door middel van een publiek-private samenwerking (PPS) uit te voeren. Het gekozen consortium zal de werken voorbereiden, financieren en uitvoeren, en de afgewerkte infrastructuur gedurende dertig jaar onderhouden.

Omgeving betrokken

‘Minder hinder’ blijft de komende maanden een aandachtspunt bij het voorbereiden van de werken. De lokale besturen, de ondernemers en de attractiepolen (bijv. scholen) uit de omgeving worden actief betroken bij het uitwerken van omleidingsroutes en bij de inrichting van de werfzone.

Dorpskernen en ondernemers blijven bereikbaar

Tijdens de werken zullen automobilisten gedurende lange periodes de A12 niet kunnen oversteken via de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg. Dat is onvermijdelijk, want er zullen grote sleuven gegraven worden in de A12. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer zullen er wel voor zorgen dat de kernen van Londerzeel en Westrode (Meise) en de bedrijven in de omgeving van de werf bereikbaar blijven met de auto via alternatieve routes en omleidingen. Fietsers en voetgangers zullen altijd de A12 kunnen blijven oversteken. Op de A12 zelf zal het verkeer steeds over twee rijstroken in elke rijrichting kunnen rijden.

Twee bruggen

Vandaag steken alle weggebruikers de A12 gelijkgronds over. Na de herinrichting zal het lokale verkeer volledig gescheiden worden van de A12. De A12 wordt deels ingegraven en er komen twee bruggen, één voor fietsers en voetgangers en één voor auto’s. Automobilisten die aan Londerzeel-Zuid de A12 willen nemen, of die op de A12 rijden en aan Londerzeel-Zuid de A12 willen verlaten, zullen dat na de werken via volwaardige op- en afritten kunnen doen. Ook voor de gebruikers van de A12 wordt de verkeerssituatie dus veel vlotter en veiliger. Er komt ook een tunnel onder het op- en afrittencomplex voor de toekomstige Sneltram A12 Willebroek - Brussel aan de westzijde. Aan de oostzijde wordt de fietssnelweg F28 in het projectgebied aangelegd, die ook onder het complex door gaat.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief