Nieuws

3 juli 2020

Afbakening havengebied Linkerscheldeoevergebied definitief goedgekeurd

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) laat weten dat de Vlaamse Regering de havenbestuurlijke afbakening van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied definitief heeft goedgekeurd. Dit heeft als gevolg dat het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de havengebieden opgeheven kan worden.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’ is in 2016 door de Raad van State deels vernietigd. Daardoor verviel de afbakeningslijn van het havengebied van Antwerpen op de Linkerscheldeoever. Die afbakening is ook noodzakelijk voor de dagelijkse uitoefening van een aantal havenbestuurlijke bevoegdheden door het Havenbedrijf Antwerpen op de Linkerscheldeoever. Dat geldt ook voor Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en haar bevoegdheden die verband houden met de grenzen van het havengebied, zoals bijvoorbeeld het grondbeleid en het industrialisatiebeleid. Omdat deze afbakening ontbrak, was er een juridisch vacuüm op Linkerscheldeoever ontstaan dat rechtsonzekerheid creëerde rond de uitoefening van bovenvermelde bevoegdheden.

De afbakeningslijn voor het havengebied doet op geen afbreuk aan de ruimtelijke bestemmingen die momenteel van kracht zijn in het Linkerscheldeoevergebied. Voor het vastleggen van de formele afbakeningslijn van het havengebied wordt al rekening gehouden met de ontwikkelingen in het complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA).

Dit besluit heeft tot gevolg dat er nu voor elk havengebied een begrenzing is vastgesteld. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met de afbakening van het havengebied in het Linkerscheldeovergebied creëren we de nodige rechtszekerheid voor investeerders en bedrijven die actief zijn in dit deel van het havengebied.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief