Nieuws

28 november 2022

Afkeuring door PN-meting? Tijd tot volgende keuring om zich in regel te stellen

Sinds 1 juli 2022 wordt de deeltjestellertest (PN-meting) ingezet tijdens de technische keuring van dieselwagens in Vlaanderen. Die maatregel is er gekomen om roetfilterfraude tegen te gaan en heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van fijn stof te verminderen. Bij een afkeuring wordt op dit moment een rood keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 3 maanden uitgereikt (code 3). Die periode wordt nu tijdelijk verlengd naar 1 jaar (code 5). Concreet krijgt iedereen dus de tijd tot zijn/haar volgende periodieke keuring om zich in regel te stellen. In het belang van de consument geldt deze maatregel niet voor keuringen voor verkoop. Keuringen voor verkoop blijven bij afkeuring (omwille van de PNmeting) een code 3 ontvangen en hebben drie maanden de tijd om zich in regel te stellen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Deze test is er gekomen om de luchtkwaliteit te verbeteren en daar sta ik nog steeds achter. Ik denk dat iedereen inziet dat we inspanningen moeten leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar de test is er niet gekomen om de mensen op kosten te jagen. We zien enerzijds dat een aantal merken en garagisten nog oplossingen aan het zoeken zijn om hun klanten zo voordelig mogelijk te helpen. Daarnaast is het vaak even wachten op de levering van een nieuwe roetfilter en zitten we nog steeds in een moeilijke financiële periode van inflatie en prijsstijgingen. Daarom verlengen we de periode van 3 maanden naar 1 jaar. De herstelling moet dan in principe uiterlijk tegen de volgende periodieke keuring in orde worden gebracht. In het belang van de bescherming van de consument, is deze overgangsmaatregel enkel van toepassing voor periodieke keuringen en dus niet voor de keuring voor verkoop. Tezelfdertijd laat ik ook bekijken wat we kunnen doen tegen personen die hun voertuig repetitief, zonder herstelling, en dus met minder goede bedoelingen, steeds weer opnieuw aanbieden voor een herkeuring.”

De tijdelijke maatregel gaat in op 1 december 2022 en voor geldt 1 jaar (tot 1 december 2023).

Grenswaarden voor een groen of rood keuringsbewijs

 • Voertuigen die meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoten krijgen een rode kaart. De roetfilter is dan stuk of weggehaald.
 • Voertuigen die minder dan 250.000 fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoten, krijgen een groene kaart.
 • Voertuigen die zich in de grijze zone tussen 250.000 en 1 miljoen fijnstofdeeltjes bevinden, krijgen een groene kaart met een waarschuwing.

  Uit de monitoring van de resultaten sinds 1 juli (tot en met 31 oktober) blijkt dat 6,8% van de dieselvoertuigen (cat. M1 en N1) afgekeurd wordt omwille van een te hoge uitstoot van deeltjes per cm³. Van de 313.615 gekeurde voertuigen zijn er 21.198 afgekeurd. De afkeurnorm is vastgesteld op meer dan 1 miljoen deeltjes per cm³ en is bewust voldoende ruim genomen zodat bij een afkeuring duidelijk blijkt dat er een probleem is met de roetfilter of dat deze ontbreekt. 

  Sectororganisatie Traxio heeft in oktober (in samenwerking met Educam) een verduidelijking gelanceerd richting de garagisten zodat deze een beter beeld krijgen over de manier waarop herstellingen moeten gebeuren.

  Meer nieuws

  Graag op de hoogte blijven?

  Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief