Nieuws

27 september 2021

Akkoord over herinrichting Gent-Dampoort

Septemberverklaring: Vlaams minister Peeters kiest voor duurzame mobiliteitsinvesteringen

Vlaanderen staat voor enorm grote uitdagingen, ook op het vlak van investeringsnoden in de mobiliteitsinfrastructuur. Net voor het zomerreces ging de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, akkoord met de aanpak van de renovatie en modernisering van een groot aantal kunstwerken (bruggen, beweegbare kunstwerken en sluizen) in Vlaanderen om zo via een PPS-constructie, naast de investeringen op het reguliere budget, de historische onderhoudsachterstand weg te werken. Op de begrotingsonderhandelingen van vrijdag ll. werd beslist om het dossier Gent Dampoort met de vertramming van lijn 4 en 7 verder uit te werken als potentieel PPS-project. Er is gekozen voor een ondertunneling van de R40 aan Gent-Dampoort. Daaraan gekoppeld worden ook de buslijnen 7 omgevormd tot tramlijn 7 van het station Gent-Dampoort naar het station Gent-Sint-Pieters tot aan het Parkbos. Eveneens wordt tramlijn 4 verlengd van het Neuseplein, via de Verapazbrug tot de Dampoort via de Oude Dokken. 

“Er lagen voor de herinrichting van de Dampoort nog twee alternatieven op tafel: een tunnel of een gelijkvloers kruispunt. We hebben uiteindelijk gekozen voor de tunnelvariant omdat een tunnel de verkeersveiligheid en doorstroming op dit knooppunt enorm zal verhogen en zal bijdragen tot de stadvernieuwing rondom het station Dampoort. Samen met het vertrammen van Lijn 4 en 7, de herinrichting van de Heuvelpoort en de aanleg van het Museumplein, wordt dit totale project geschat op circa 465 miljoen euro. Dit is een zeer belangrijke investering voor Gent. Zo pakken we een van de meest complexe verkeerssituaties in Vlaanderen aan. Kortom, een doorbraak in een dossier dat al sinds de jaren 70 meegaat”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Ondertunneling

Bij de heraanleg van de stationsomgeving Gent-Dampoort werd onderzocht hoe de kleine ring (R40) in de toekomst de Dampoort zou kruisen. Minister Peeters kiest, ook op basis van een positief advies van zowel De Lijn, NMBS als Stad Gent, voor een ondertunneling waarbij de R40 ter hoogte van de Dampoort en het Octrooiplein over een lengte van bijna 500 meter ondergronds gaat in een tunnel met twee rijbanen. “Deze beslissing betekent goed nieuws voor de inwoners in en rond Gent: we gaan onveilige situaties ontwarren en zorgen voor een veel betere doorstroming van het verkeer. De verkeersas van de Kasteellaan verschuift naar de terreinen van de NMBS, zodat de Kasteellaan een stadsboulevard wordt met volwaardig groen en kwalitatieve fietsassen. Leefbaarheid, verhoogde verkeersveiligheid, focus op duurzame mobiliteit en extra aandacht voor de actieve weggebruikers moeten ervoor zorgen dat de Dampoort een duurzaam multimodaal knooppunt wordt. De kwaliteit van het openbaar vervoer verhogen we via de herinrichting van de bus- en tramstations”, zegt minister Peeters.

Burgemeester Stad Gent, Mathias De Clercq: “Dit is een belangrijke stap voor Gent. Als Stad hebben we altijd de voorkeur voor een ondertunneling uitgesproken. We zijn zeer tevreden dat de minister ons hierin is gevolgd. Dit komt niet alleen de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede, maar biedt ook heel wat mogelijkheden naar stadsvernieuwing.”

Vertrammen Lijn 4 en 7

Samen met het de ondertunneling van de kleine ring ter hoogte van de Gent-Dampoort wordt ook de buslijnen 7 omgevormd tot een nieuwe tramlijn, tussen Gent-Dampoort en Gent-Sint-Pieters, tot aan het Parkbos. De nieuwe tramverbinding heeft een totale lengte van ongeveer 10 km waarvan 7 km nieuwe traminfrastructuur en 3 km bestaande infrastructuur van tramlijn 1. Binnen dit project wordt ook het kruispunt Heuvelpoort en Museumplein heraangelegd.

Tramlijn 4 wordt ook verlengd van het Neuseplein, tot de Verapazbrug tot de Dampoort via de Oude Dokken, over een afstand van 1,5 kilometer. De tramverlenging Oude Dokken vraagt een aanpassing van de bestaande traminfrastructuur en het ontdubbelen van de bestaande tramlijn 4: een noord-zuid tramlijn met eindhalte ter hoogte van de Muidebrug, en een oost-west tramlijn met eindhalte ter hoogte van de Dampoort. Het ontdubbelen van tramlijn 4 betekent ook de heraanleg van de Voormuide en Neuseplein.

Vlaams minister Peeters: “Het vertrammen van Lijnen 4 en 7 zorgt voor een snelle en frequente verbinding tussen het stadscentrum en elk station. In de toekomst zullen dan ook meer reizigers zich op een vlotte manier kunnen verplaatsen door Gent. Weer een stap dichter bij het behalen van de modal shift naar duurzame verplaatsingen in Gent.”

Voor de herinrichting Gent-Dampoort, de bouw van de tunnel, het vertrammen van Lijn 4 en 7, de herinrichting van de Heuvelpoort en het Museumplein wordt nu de procedure opgestart met het oog op een realisatie via een PPS-project. De totale bouwkost van het project wordt geschat op ongeveer 465 miljoen euro.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief