Nieuws

21 december 2021

Akkoord over leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

De Vlaamse regering heeft een akkoord rond het leerlingerenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vandaag bekend. De Vlaamse regering voorziet dit schooljaar 11 miljoen euro extra voor onder meer verschillende soorten van bijkomende vervoersmiddelen en de nodige busbegeleiding. Verder engageert de Vlaamse regering zich om tegen eind januari een conceptnota neer te leggen met daarin een plan van aanpak voor de toekomst inclusief het schooljaar 2022-2023.

Het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs is een gedeelde bevoegdheid tussen de minister van Onderwijs en minister van Mobiliteit.

Ruim 40.000 leerlingen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen hebben recht op collectief leerlingenvervoer, rechten die worden toegewezen door het departement Onderwijs. Reeds jarenlang zijn er klachten over te lange busritten. Uit een recente grondige analyse blijkt dat ruim 5.500 leerlingen langer dan 3 uur per dag op de bus zitten.

Te lange reistijden, te vroege opstapuren en te late afstapuren vragen dringende maatregelen op korte, middellange en lange termijn”, zegt minister Peeters.

Kortetermijnoplossing

Om te voorzien in een verbetering van het leerlingenvervoer op korte termijn voor het resterende schooljaar 2021-2022 wordt extra vervoer ingezet door middel van bussen, minibusjes en taxidiensten. De verwachte meerkost van dit extra vervoer wordt geschat op 8 miljoen euro voor verschillende mobiliteitsoplossingen (middelen via departement MOW) en 3 miljoen voor de bijhorende busbegeleiding (middelen via departement Onderwijs).

“De leerlingen, kinderen, de meest kwetsbare uit onze maatschappij verdienen meer vrije tijd en minder bustijd. Ik ben dan ook tevreden dat we nog dit schooljaar perspectief kunnen bieden, aldus minister Peeters.

Minister Peeters heeft vervoersmaatschappij De Lijn de opdracht gegeven om samen met de scholen nu aan de slag te gaan om op maat van elke leerling een mobiliteitsoplossing te voorzien. De bestekken hiervoor zullen kortelings in de markt worden gezet.

“Het kerstreces staat voor de deur maar we vragen aan alle betrokken actoren om de nodige inspanningen te leveren, zodat we na de vakantie zo snel mogelijk tot oplossingen kunnen komen. Dit in het belang van het kind. Uiteraard zal er bij de verdere uitwerking nog een gerichte en individuele communicatie volgen naar de ouders”, duidt minister Peeters.

Structurele oplossing

Eerder riep minister Peeters een stakeholdersoverleg en denktank in het leven, hier zijn alle actoren binnen het werkveld aanwezig. Er wordt nu gewerkt aan een conceptnota met structurele oplossing en zicht op toekomstige aanpak inclusief schooljaar 2022-2023. Minister Peeters engageert zich om deze tegen eind januari 2022 aan de Vlaamse Regering voor te leggen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief