Nieuws

31 maart 2021

Akkoord tussen de gewesten: scherpere controles op fijnstof en roetfilterfraude

Op dit moment is de autokeuring niet in staat om dieselwagens met defecte of weggehaalde roetfilters op te sporen. Daar komt binnenkort verandering in: de gewestelijke ministers van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld, Vlaanderen) en Elke Van den Brandt (Groen, Brussel) en de gewestelijke minister van Verkeersveiligheid Valerie De Bue (MR, Wallonië) maken eendrachtig een einde te maken aan roetfilterfraude. Ten laatste op 1 juli 2022 zal een deeltjestellertest (PN-meting) ingezet worden tijdens de jaarlijkse autokeuring voor dieselwagens (personenwagens en lichte vracht). Daarmee wordt België voorloper in Europa in de strijd tegen roetfilterfraude.

Minister Lydia Peeters: “Met het inzetten van de deeltjestellertest neemt België hier het voortouw in Europa in de strijd tegen de roetfilterfraude. Onze luchtkwaliteit én gezondheid is van enorm belang. We zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan en hebben overlegd met de andere regio’s en advies ingewonnen van Europa. Er is lang gesproken over de roetfilterfraude, wij pakken ze nu aan. Dit past bovendien binnen de engagementen van Het Luchtbeleidsplan 2030.”
Minister Elke Van den Brandt: “Samenwerking loont. Door een eendrachtige aanpak van roetfilterfraude voorkomen we dat bestuurders aan autokeuringshoppen gaan doen. De regels zijn helder: we staan niet toe dat er gefraudeerd wordt met roetfilters. Op die manier beschermen de drie gewesten samen de gezondheid van alle inwoners van België.”
Minister Valerie De Bue: “De technologische vooruitgang van voertuigen gaat erg snel. De autokeuring anticipeert op die evolutie en moderniseert haar apparatuur. De verscherpte controle op roetfilterfraude en uitstoot van fijnstof zal een groot effect hebben op de luchtkwaliteit en de gezondheid van onze landgenoten. En dat is erg belangrijk.”

De drie gewesten zijn het eens geraakt over een lastenboek voor de autokeuringscentra. Die zullen nieuwe apparatuur kunnen aankopen om specifiek te controleren op roetfilterfraude. In een eerste fase worden alle voertuigen en bestelwagens met een dieselmotor vanaf euronorm 5b en recenter gecontroleerd. Op termijn willen de ministers bestuderen of deze maatregel uitgebreid kan worden naar vrachtwagens, bussen en benzinewagens. 

Wanneer een voertuig meer dan 1 miljoen fijnstof deeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt de wagen een rode kaart. De roetfilter is dan stuk, of weggehaald, en moet dus vervangen worden, binnen de veertien dagen. Daarna moet de wagen opnieuw worden gekeurd. Als een voertuig minder dan 250.000 fijnstof deeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt de wagen een groene kaart. Voor de wagens die zich in de grijze zone tussen 250.000 en 1 miljoen fijnstof deeltjes bevinden, voorzien we een overgangsperiode van 2 jaar.

De focus van deze maatregel ligt vooral op de fraudeurs die bewust de roetfilter weghalen (of laten verwijderen) uit hun dieselvoertuig. Dat is niet onschuldig. Roet is een stof die voornamelijk vrijkomt bij de verbranding van diesel in motoren. Dankzij deze beslissing kunnen de autokeuringscentra overgaan tot de aankoop van geschikte apparatuur. Samen met Nederland is België dankzij dit akkoord een voorloper in Europa op het vlak van de strijd tegen fijnstof, dat jaarlijks zorgt voor 7.600 vroegtijdige overlijdens in ons land.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief