Nieuws

17 maart 2022

Akkoord over verkeersregels elektrische steps

E-steps, monowheels, hoverboards, Segways – of het nu gaat om deelmobiliteit of persoonlijke vervoermiddelen: micromobiliteit is een nieuwe vrijheid. Die moet gereglementeerd worden om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te garanderen. De federale en regionale ministers van Mobiliteit en Verkeersveiligheid beslisten over een reeks maatregelen om ongevallen met die nieuwe vervoerswijzen te beperken. Zo komen er “drop off”-zones, een leeftijdsbeperking voor -16-jarigen, een verbod om op het voetpad te rijden of om een passagier mee te nemen. Het Interfederaal Plan voor Verkeersveiligheid wordt volop uitgevoerd: “All For Zero”!

In het kader van het Interfederaal Plan voor Verkeersveiligheid dat in november 2021 voorgesteld werd, richtten federaal minister Georges Gilkinet, Vlaams minister Lydia Peeters, Waals minister Valérie De Bue en Brussels minister Elke Van den Brandt een Interfederale Werkgroep voor e-steps op om samen voor het hele land een duidelijk en eenduidig juridisch kader uit te werken:

Nu is er een politiek akkoord over de aanpak van de belangrijkste oorzaken van onveiligheid op de weg voor dit type micromobiliteit:

  • Invoering van parkeerzones: momenteel mogen steps op de stoep worden geparkeerd, zolang ze de doorgang niet belemmeren. Maar hierdoor ontstaat vaak chaos, wat het moeilijker maakt voor voetgangers en fietsers. Nu komen er dus zones met een parkeerverbod (behalve voor personen met beperkte mobiliteit – “PBM”), verplichte parkeerzones (“drop off-zones”) en zones waar parkeren toegelaten blijft zonder de doorgang te belemmeren. Foutparkeren telt als overtreding van de 2e graad, met een boete van 116 euro.
  • Beperking voor jongeren onder 16 jaar: gezien de doelstelling van verkeersveiligheid is het belangrijk om te vermijden dat kinderen en jonge tieners in het verkeer rijden op voertuigen tot 25km/u, die niet altijd stabiel of makkelijk bestuurbaar zijn. Op de zeedijk of in speelstraten kunnen jongeren hun steps, hoverboards of andere toestellen wél blijven gebruiken, omdat het hier veiliger is en het risico op ongevallen er kleiner is.
  • Verbod om op de stoep te rijden: op het voetpad rijden met een e-step brengt voetgangers in gevaar. De huidige regel dat stapvoets rijden wel mag, wordt onvoldoende nageleefd. Daarom wordt de regel nu aangescherpt door het gebruik van e-steps op het voetpad volledig te verbieden. Personen met een beperkte mobiliteit kunnen met een scootmobiel uiteraard nog wel het voetpad gebruiken. In voetgangerszones komt er een bord dat aangeeft of een e-step toegelaten is of niet (indien toegelaten, dan is dat stapvoets). Voor overtredingen kan de politie een boete van 58 euro uitschrijven.
  • Verbod om met twee op een step te rijden: momenteel is het niet wettelijk verboden om een passagier mee te nemen op je step. Vaak preciseren operatoren van deelmobiliteit een dergelijk verbod in hun gebruiksvoorwaarden, maar toch blijkt het nodig om deze regel extra te aan te scherpen, gezien de risico’s. E-steps zijn niet zo stabiel als fietsen en de risico’s om te vallen en een ernstig letsel op de lopen zijn ernstiger. Daarom is het vanaf nu verboden om iemand mee te nemen op je e-step. De boete bedraagt 58 euro en zal onmiddellijk worden geïnd.

Om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, is het ook belangrijk om de bestaande regels in de Wegcode te herhalen en elke weggebruiker te sensibiliseren, voor de eigen veiligheid en die van de anderen. Dat is de beste manier om weggebruikers te helpen hun gedrag aan te passen aan deze nieuwe vrijheid. Zo is het verboden om sneller dan 25km/u te rijden op een step of steps met een zadel te gebruiken. Ook burgers hebben hierin een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij de aankoop van zo’n e-step, die best geen impulsaankoop is, maar een bewuste keuze voor meer mobiliteit en meer vrijheid.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “In ons straatbeeld zien we vele nieuwe vormen van mobiliteit, denk aan e-steps en monowheels, helaas vinden we die ook al terug in de ongevallenstatistieken. De nood aan duidelijke en uniforme verkeersregels drong zich dan ook op en op mijn vraag is er een interfederale werkgroep opgericht die geleid heeft tot de voorliggende regelgeving. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid ben ik tevreden dat de gebruikers met behulp van de regels veilig kunnen genieten van hun vervoersmiddel.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief