Nieuws

30 januari 2020

Ambitie Nieuwe zeesluis in Zeebrugge zeker nog deze legislatuur

"Het is nog steeds de ambitie om in deze legislatuur te starten met de bouwfase van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge", dat vertelde minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters in de commissie mobiliteit op vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. Het project van de nieuwe sluis in Brugge is één van de pioniersprojecten in de zogenaamde complexe projecten. Aangezien er vandaag geen zicht is op het aantal annulatieberoepen of schorsingsverzoeken, zal de timing hiervan in het verder verloop van de uitwerkingsfase verder worden geëvalueerd en geactualiseerd. En indien nodig op de finale doorlooptijd bij de Raad van State is het niet mogelijk om de eventuele invloed hiervan nu al in te schatten.

“We blijven investeren in dialoog. Het is zo dat de inwoners er bij betrokken zullen worden. Dit door de opmaak van een leefbaarheidsplan en een mobiliteitstudie en ook nog andere trajecten die ervoor moeten zorgen dat het gekozen voorkeursalternatief kan ingepast worden in de omgeving. Dir participatieproces wordt in de loop van de volgende weken opgestart in functie van de verschillende trajecten. Maar belangrijk is juist dat deze inspraak van de omwonenden moet leiden tot de realisatie van de nieuwe zeesluis binnen een aanvaardbare termijn en dat we gaan voor meer jobs en groei in de Haven van Zeebrugge”, aldus minister Lydia Peeters.

De investering in de nieuwe sluis bedraagt 1 miljard euro en zal groot genoeg zijn om de volgende generatie autoschepen toegang te geven tot de een van de grootste autohavens van de wereld. De nieuwe sluis zal de oude Visartsluis vervangen.

(Foto: Belga)

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief