Nieuws

17 april 2024

Baggerwerken Schelde voor bouw nieuwe tunnel gestart

Aannemer TM COTU* is gestart met baggerwerken in de Schelde voor de aanleg van een tijdelijke vaargeul in de rivier. De vaargeul voor schepen wordt hiermee tijdelijk opgeschoven naar het noorden en versmald van 180 meter naar 80 meter, om plaats vrij te maken voor het baggeren van de zogenaamde ‘zinksleuf’. In deze sleuf zinken we vanaf de zomer van 2025 de acht tunnelelementen, die momenteel gebouwd worden in Zeebrugge, af.

"Op Linkeroever is het uitgraven gestart van de derde en laatste bouwkuip voor de toerit naar de Scheldetunnel. Hier wordt de wegenis tussen de tunnel en het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever (E34 x R1) gebouwd. Tegen het einde van de zomer zal ook de nieuwe Scheldedijk op Linkeroever klaar zijn", aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
In de Schelde baggeren we een tijdelijke vaargeul uit, zodat de scheepvaart onze werken kan passeren.
Maarten Pombreu, Projectleider Scheldetunnel Linkeroever bij Lantis: “Nu de toeritten voor de nieuwe Scheldetunnel op beide oevers sterk vorderen en de acht tunnelelementen in Zeebrugge eind dit jaar klaar zijn, starten we ook het werk in de Schelde zelf op. We baggeren eerst een tijdelijke vaargeul, zodat het scheepvaartverkeer meer richting de rechteroever geduwd wordt en ze de werken kunnen passeren. Zo maken we aan de kant van Linkeroever ruimte vrij voor het baggeren van het zuidelijk deel van de zinksleuf. Nadien schuift het scheepvaartverkeer opnieuw op richting Linkeroever, zodat het noordelijk deel van de zinksleuf langs de rechteroever gebaggerd kan worden. In die sleuf zinken we in 2025 de acht enorme tunnelelementen af."
Voor de werken in de Schelde moeten we in totaal zo’n 1,3 miljoen m³ grond baggeren. “Daarvan wordt zo’n 200.000 m³ vervuild slib (minerale oliën, zware metalen, PAK) afgevoerd naar verwerkingscentra”, vervolgt Maarten Pombreu. “Zo maken we de Schelde ook weer wat properder.”

Wanneer de acht tunnelelementen op hun plaats liggen, leggen we de vaargeul voor de schepen op de definitieve locatie.

Uitgraven laatste bouwkuip tunneltoerit Linkeroever gestart

Op Linkeroever zijn we ook gestart met het uitgraven van de laatste bouwkuip. De met PFAS vervuilde grondlaag wordt steeds als eerste afgegraven en afgevoerd naar grondreinigingscentra. Nadien graven we de propere grond uit.

Maarten Pombreu: “Er blijft nog zo’n 195.000 m³ grond over die we uitgraven om de aansluitingen te bouwen tussen de toerit van de nieuwe Scheldetunnel en het knooppunt Sint-Anna Linkeroever. Als deze graafwerken afgerond zijn, zullen we op Linkeroever ruim 1 miljoen m³ grond hebben uitgegraven voor de nieuwe tunneltoerit.”

De uitgegraven grond voor de tunneltoerit op Linkeroever zal onder meer gebruikt worden om de groene bermen rond het knooppunt Sint-Anna en de nieuwe Scheldedijk op te bouwen. Door deze grond vlakbij opnieuw te gebruiken, is er heel wat minder transport nodig. Dit duurzaam hergebruik tussen de Oosterweelwerven is minder belastend voor het milieu. 

De baggerwerken in de Schelde zijn gestart en we graven ook de derde en laatste bouwkuip voor de nieuwe Scheldetunnel uit. 

Nieuwe Scheldedijk klaar tegen het eind van de zomer

Later dit voorjaar bouwen we op Linkeroever ook het deel van de nieuwe Scheldedijk bovenop de Scheldetunnel. We leggen de nieuwe dijk meer landinwaarts en verhogen deze tot +11 meter TAW**. 

"De verhoging van de dijk kadert in het Sigmaplan en beschermt Linkeroever tegen overstromingen van de rivier. We verwachten de nieuwe dijk tegen het einde van komende zomer klaar te hebben. Daarna verwijderen we de oude Scheldedijk om ruimte vrij te maken voor de tunnelelementen van de nieuwe Scheldetunnel", aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De ruimte die vrijkomt aan de Scheldezijde van de nieuwe dijk vullen we in met ecologisch waardevolle slikken en schorren en een overstromingsbos.

Langs de Scheldezijde van de nieuwe en verhoogde dijk richten we een ecologisch waardevol gebied in met slikken en schorren en een overstromingsbos. 

Blokkersdijk ontving al 80.000 m³ gezuiverd bemalingswater

Voor het bouwen van de Scheldetunnel pompen we heel wat grondwater uit de bouwkuip op. Om dit grondwater te zuiveren van PFAS investeerden we in een grote waterzuiveringsinstallatie op de werf. In dit gezuiverde grondwater wordt geen PFAS meer gedetecteerd. Van het gezuiverde water pompten we al 80.000 m³ naar het natuurgebied Blokkersdijk. Dit gebied kampt met verdroging en dankzij het propere water van de werf voor de nieuwe Scheldetunnel kan de achteruitgang van dit waardevolle en Europees beschermde natuurgebied gestopt worden.

Luc Hellemans, CEO van Lantis: “Dankzij de Oosterweelwerken halen we PFAS uit de omgeving weg. We deden dat de voorbije jaren in Zwijndrecht, waar we meer dan 200.000 m³ vervuilde grond hebben afgevoerd naar erkende grond- en verwerkingscentra, waar deze grond gezuiverd wordt. Ook op de werf van Scheldetunnel zetten we die praktijk verder, waardoor we richting 500 000 m³ afgevoerde vervuilde grond gaan. Daarnaast verbeteren we op al onze werven de waterkwaliteit, door al het grondwater dat we oppompen te zuiveren en van PFAS te ontdoen. Onze inspanningen zorgen vandaag al voor een aanzienlijke verbetering van de situatie voor mens en milieu.”

* TM COTU staat voor Tijdelijke Maatschap Combinatie Oosterweeltunnel. Het consortium neemt de bouw van de Scheldetunnel en het bijhorende bouwdok in Zeebrugge op zich. De groep bestaat uit de Belgische bouwgroepen BESIX, Stadsbader Contractors, DEME Group en Jan De Nul.

** TAW staat voor ‘Tweede Algemene Waterpassing’, de referentiehoogte waartegen we in België hoogtemetingen uitdrukken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief