Nieuws

17 juli 2020

Beheer van personenvervoer over water wordt toegewezen aan Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

De Vlaamse regering heeft vandaag haar principiële goedkeuring gegeven om de organisatie en exploitatie van het openbaar personenvervoer over water toe te vertrouwen aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld): “Dit is een punt uit mijn beleidsnota waarmee we vooral personenmobiliteit over het water willen optimaliseren. Door het beheer hiervan in handen te geven van MDK kan het personenvervoer over water op een eenvormige en kostenefficiënte manier georganiseerd worden.”

Het ontwerp van Besluit dat vandaag voorgelegd werd aan de Vlaamse regering, geeft uitvoering aan de passage over de optimalisatie van personenmobiliteit over het water in de beleidsnota van Vlaams minister Lydia Peeters. Om de personenmobiliteit over water te optimaliseren, zal het beheer, de organisatie en de exploitatie ervan gegeven worden aan één overheidsagentschap: het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Deze beslissing sluit ook volledig aan bij de herwerkte missie en visie van het agentschap waarin watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen een plaats gekregen heeft. Hierdoor zal MDK een bijkomende bevoegdheid en zal het ook aanbestedingen kunnen uitschrijven. Dit moet vooral tot doel hebben dat personenmobiliteit op een meer eenvormige en kostenefficiënte manier georganiseerd wordt. Gelet op de lopende afspraken met Nederland zullen de vier veren op de Gemeenschappelijke Maas onder de bevoegdheid van de Vlaamse Waterweg blijven.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief