Nieuws

15 juli 2020

Benelux-landen nemen voortouw in stimuleren van Europees fietsbeleid

In een gezamenlijke politieke verklaring roepen de mobiliteitsministers van de Benelux-landen de Europese Commissie op om het fietsgebruik een prioritaire plaats te geven binnen het Europees Klimaatbeleid en de Duurzame Transport strategieën. Ze vragen de Commissie in te zetten op medefinanciering voor de aanleg van fietsinfrastructuur en middelen te voorzien om fietsbeleid te stimuleren binnen het raamwerk van de Europese Green Deal.

De Covid-19 crisis heeft een enorme impact op de bestaande mobiliteit binnen Europa. Zo steeg tijdens de ‘lockdown’ periode het fietsgebruik in bijna alle Europese landen. Het (toenemend) gebruik van dit duurzaam transportmiddel is niet alleen essentieel om de EU-klimaatdoelstellingen tegen 2050 te halen, maar heeft ook positieve effecten op de volksgezondheid en de economie in de EU. Fietsen binnen Europa zorgt voor 150 miljard euro aan voordelen, waarvan 90 miljard euro gelinkt zijn aan milieu, gezondheid en het mobiliteitssysteem. De fietsindustrie zorgt nu al voor honderd duizenden banen en de inkomsten van fietstoerisme binnen de EU worden jaarlijks op 44 miljard EU geschat.

De ministers benadrukken in hun verklaring dat om het fietsgebruik verder te stimuleren de beschikbaarheid van hoge kwaliteit en veilige fietsinfrastructuur essentieel is, evenals veilige fietsparkings. Er is ook meer Europees onderzoek nodig om het potentieel van fietsen post Covid-19 in kaart te brengen.

Met deze verklaring richten de mobiliteitsministers van de Benelux zich ook tot de andere EUlidstaten opdat ze de Europese Commissie voorzien van actuele gegevens over actieve mobiliteit, aangezien deze momenteel niet worden verzameld op EU-niveau. Ook roepen ze hen op voldoende financiering mogelijk te maken voor fiets gerelateerde projecten in de COVID-19-herstelplannen en met de fiets rekening te houden in het toerisme- en verkeersbeleid. Aan de regionale en lokale overheden vragen ze om de netwerken van fietspaden uit te breiden, fietscampagnes te stimuleren en in te zetten op fietsdeelsystemen tijdens deze zomermaanden.

Tot slot hebben de ministers de ambitie om later dit jaar tot een grensoverschrijdend plan (roadmap) te komen om de fiets in hun regio te stimuleren.

De Nederlandse Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Velthoven: “In Nederland is fietsen net zo gewoon als water uit de kraan. De fiets is ons geheime wapen tegen de drukte. We hebben meer fietsen dan inwoners. Door de coronacrisis zien steeds meer mensen in heel Europa de voordelen van de fiets. Fietsen is goedkoop, gezond en goed voor het klimaat en de schone lucht. Meer aandacht voor goede fietspaden, oplaadpunten voor elektrische fietsen en goede stallingen in de Benelux én in heel Europa is dus een goede zaak.”

De Belgische mobiliteitsminister, François Bellot: "De Covid-crisis heeft geleid tot nieuw gedrag, met name op het gebied van mobiliteit. Zo werd de fiets gebruikt door vele personen. Het lijkt er echter op dat het nog steeds wordt gezien als een recreatieve en niet als een utilitaire manier van verplaatsen. Er moet dus worden nagedacht over nieuwe initiatieven op alle niveaus, of het nu gaat om Europese, federale of regionale initiatieven, om zoveel mogelijk burgers aan te moedigen hun fiets in hun dagelijks leven te gebruiken, naar het werk te gaan of zich meer in het algemeen te verplaatsen. Het is een ecologische, economische en stille vervoerswijze en het draagt bij aan het verminderen van de congestie op de wegen en ik denk dat het een echte rol zal spelen in de mobiliteit van morgen. Daarom denk ik echt dat deze verklaring zinvol is, nog meer onder de huidige omstandigheden, en ik hoop dat de Europese autoriteiten, de andere lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten de aanbevelingen in de verklaring zullen volgen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters: "Sinds de start van corona zijn meer mensen aan het fietsen en stappen. De positieve tendens van duurzame verplaatsingen moeten we aanhouden en aanmoedigen. In dit kader lanceerden we de ‘toolbox duurzame mobiliteit’ voor lokale besturen met concrete acties die (tijdelijk) ingevoerd kunnen worden. Denk aan een fietsstraat, het verbreden van fiets-, wandel of zebrapaden of het plaatsen van extra fietsenstallingen. Samen met de lokale besturen zetten we in op duurzame mobiliteitsmaatregelen zodat mensen aangemoedigd worden om de fiets te nemen naar het school of werk. Daarnaast loopt ook de campagne ‘blijven fietsen allemaal’ die een extra stimulans moet zijn om voor dagelijkse verplaatsingen de fiets te kiezen. Ook deelmobiliteit kent zijn plaatsje in dit geheel, via proefritten van Blue Bike willen we iedereen warm krijgen om deelmobiliteit uit te proberen. Niet alleen nu maar ook de komende jaren zullen we blijven investeren in duurzame mobiliteit om zo de modal shift te verwezenlijken. Voor dit jaar zijn er 180 miljoen aan fietsinvesteringen voorzien, dit wordt opgetrokken naar 300 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur.”

De Luxemburgse mobiliteitsminister, François Bausch: “Dit jaar start Luxemburg voor het eerst met de "Cycling summer "; een selectie van de nationale wegen zal in de maand augustus alleen aan de fiets worden gewijd, om de ontbrekende schakels in het nationale fietspadennet aan te vullen. Daarnaast hebben we de staatspremie voor de aanschaf van fietsen en elektrische fietsen verdubbeld. We moeten nu inderdaad zachte mobiliteit bevorderen als een van de belangrijkste oplossingen voor betere mobiliteit in de tijd "na Covid-19".

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief