Nieuws

23 februari 2021

Beslissing in de maak voor herinrichting Gent-Dampoort

Voor de ombouw van de Dampoort in Gent werd er afgelopen maanden een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitgevoerd. Er wordt momenteel bekeken hoe de nieuwe R40 in de toekomst de Dampoort zal kruisen. Twee alternatieven liggen op tafel: een tunnel of een gelijkvloers kruispunt. Begin september 2020 hield Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters nog per fiets halt aan de Dampoort tijdens haar werkbezoek aan de stad. De stadsdiensten hebben de minister toen de ideeën en ambities van de stad Gent verduidelijkt.

Optie 1: het tunnelalternatief:

Hier komt de R40 op een nieuw tracé naast het spoortalud vanaf de Afrikalaan tot de Forelstraat. Ter hoogte van de Dampoort en het Octrooiplein gaat de R40 over een lengte van bijna 500 meter ondergrond in een tunnel met twee rijbanen (één rijbaan in elke richting).

Optie 2: het gelijkvloerse alternatief

Hier loopt de R40 van de Afrikalaan naar de Koopvaardijlaan en draait dan ten oosten van de Zwaaikom naar de Kasteellaan af. Met uitzondering van het centrale kruispunt ten oosten van de Zwaaikom (waar er extra opstelstroken vereist zijn) heeft de R40 op dit traject 2x2 rijstroken. Ter hoogte van het Dampoortknooppunt zijn extra afslagstroken nodig. Dit betekent dat de Koopvaardijlaan verbreed moet worden.

De MKBA zal er mee voor zorgen dat een goed onderbouwde beslissing genomen kan worden met het oog op het verderzetten van het gemeentelijk RUP. Het rapport is klaar en werd opgemaakt in samenspraak met de verschillende stakeholders van dit project: de stad Gent, De Lijn, de NMBS en het Agentschap Wegen en Verkeer. Het geeft een genuanceerd beeld van de kosten, de baten en de potenties.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Uit de MKBA blijkt dat beide alternatieven min of meer gelijk scoren. We vragen nu ook aan de stad Gent om tegen eind februari hun voorkeur aan te geven nu de resultaten gekend zijn en welke voordelen de stad ziet bij de realisatie van hun voorkeursvariant. Daarom vond ik het belangrijk om tijdens mijn werkbezoek aan de stad Gent ter plaatse met de burgemeester en schepen in gesprek te gaan. In de komende weken wil ik op basis van de ontvangen antwoorden en in overleg met Gent mijn beslissing bekend maken.”
Burgemeester Mathias De Clercq gaf aan welke voordelen de stad Gent ziet bij de realisatie van een tunnelvariant: “Door te kiezen voor de tunnelvariant, kunnen we dit knooppunt veel verkeersveiliger maken voor fietsers en voetgangers, zorgen we voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en creëren we een echt kwalitatief stedelijk plein voor het station Gent-Dampoort.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief