Nieuws

19 januari 2019

Betere controle levert 6,25 miljoen ontdoken verkeersbelasting en boetes op

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zet al enkele jaren in op een hogere pakkans en gerichte controles. Het voorbije jaar zijn opnieuw bijna één miljoen personenwagens gecontroleerd. In 9.700 gevallen werd een overtreding vastgesteld. Dat leverde ruim 6,25 miljoen achterstallige verkeersbelastingen en boetes op. Vlaams minister van Financiën en Begroting, Lydia Peeters: “De extra controles werpen hun vruchten af. Ze zorgen ervoor dat wanbetalers gevat worden en rechtmatige inkomsten geïnd worden. Dat is niet meer dan rechtvaardig tegenover de Vlamingen die hun verkeersbelasting wel correct en tijdig betalen.”

Sinds enige tijd gaat de Vlaamse Belastingdienst actiever op zoek naar wanbetalers van verkeersbelastingen en achterstallige boetes. De administratieve inningsprocedures verlopen sneller en worden beter opgevolgd. Daarnaast stuurt de Vlaamse Belastingdienst controleteams de weg op.

In 2018 werden ongeveer 1.500 controleacties uitgevoerd, waarbij bijna één miljoen personenwagens werden gecontroleerd. Uiteindelijk bleek net geen 1 procent van de gecontroleerde bestuurders zijn verkeersbelasting niet te hebben betaald. Daardoor kon de Vlaamse Belastingdienst het afgelopen jaar 6,25 miljoen euro achterstallige verkeersbelasting en bijhorende boetes innen.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Het doet me plezier dat op bijna 1 miljoen gecontroleerde wagens, slechts één procent overtreders zit. Toch blijken deze overtreders goed voor 6,25 miljoen euro achterstallige verkeersbelasting. Het is een goede zaak dat de Vlaamse Belastingdienst via bijkomende en gerichte controles dit geld alsnog kan innen.”

controleresultaten verkeersbelastingen – personenwagens

aantal gecontroleerde voertuigen

aantal vastgestelde overtredingen

percentage overtredingen

geïnd bedrag achterstallige belastingen en boetes

993.593

9.743

0,98%

6.256.874,93 €

ANPR en samenwerking

Via automatische nummerplaatherkenning (Automatic NumberPlate Recognition – ANPR) worden wanbetalers uit het verkeer gehaald. Zeven op de tien controles voert de Vlaamse Belastingdienst alleen uit. Bij drie controles op de tien werkt VLABEL samen met andere diensten. Dat is meestal de politie, maar ook de wegeninspectie, arbeidsinspectie en douane zijn betrokken bij de controles.

totaal aantal controleacties verkeersbelastingen

eigen controles

samenwerking met politie of andere diensten

1.433

70,34%

29,60%

Specifieke doelgroepen

Uit de analyse van de controles blijkt dat bij specifieke doelgroepen, zoals auto’s met garageplaten of Vlamingen die onwettig met een buitenlandse nummerplaat rondrijden, het aantal overtredingen substantieel hoger ligt. In 2019 zal VLABEL hierop nog versterkte controles uitvoeren.

controleresultaten verkeersbelastingen – bijzondere nummerplaten personenwagens

bijzondere nummerplaten

aantal gecontroleerde voertuigen

aantal vastgestelde overtredingen

percentage

buitenlandse nummerplaten

1.075

99

9,21%

Z-platen

430

74

17,21%

ZZ-platen

41

3

7,32%

taxi’s

31

3

9,68%

Wielklem, takelen of verkopen

Bestuurders die bij een controle betrapt worden op niet-betaalde verkeersbelasting of achterstallige verkeersboetes, moeten die onmiddellijk betalen. Als zij dat niet doen, wordt hun auto weggetakeld of vastgezet met een wielklem. Ook de boorddocumenten worden in beslag genomen. In iets meer dan één op de vijf gevallen, een honderdtal voertuigen jaarlijks, wordt het voertuig uiteindelijk openbaar verkocht.

controleresultaten verkeersbelastingen – inbeslagnames personenwagens

aantal geïmmobiliseerde voertuigen bij niet-betaling (takelingen en wielklemmen)

aantal in beslag genomen en verkochte voertuigen

485

100

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Lydia Peeters: “De correcte inning van belastingen en achterstallige boetes is niet meer dan rechtvaardig tegenover alle Vlamingen die hun verkeersbelasting ieder jaar wel netjes en op tijd betalen. We moedigen de bijkomende en verfijnde controles van de Vlaamse Belastingdienst dan ook aan.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief