Nieuws

12 juni 2023

Boete voor laattijdigheid bij de keuring wordt niet meer aangerekend vanaf 15 juni

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters had al aangekondigd dat ze, gelet op de moeilijkheden om een afspraak bij de keuring te maken en de lange wachtrijen bij de keuringsstations, een vrijstelling wenst voor de boete voor het laattijdig aanbieden van een voertuig. In de eerste maand betaal je 9,70 euro boete. In 2022 waren er 421.212 laattijdige aanbiedingen van minder dan 1 maand. Minister Peeters voegt nu de daad bij het woord. 

“We blijven signalen krijgen van burgers die een boete moeten betalen omdat ze niet tijdig een afspraak konden maken omwille van de wachttijden. Dat kan absoluut niet door de beugel en daarom wordt de boete voor laattijdigheid vanaf 15 juni niet meer aangerekend. Wie al een boete heeft betaald, roep ik op om contact op te nemen met het Departement MOW om een terugbetaling aan te vragen omwille van overmacht. Wanneer de problemen bij de autokeuringssector van de baan zijn, zullen er ook geen boetes meer zijn en dient er niet langer een vrijstelling gegeven te worden.”, aldus Peeters.

Op vraag van minister Peeters hebben het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en GOCA Vlaanderen al enkele initiatieven uitgerold om de aanhoudende problematiek met de keuringscentra aan te pakken. “Er zijn nog een aantal maatregelen in opmaak en die moeten nu zo snel mogelijk zichtbaar worden op het terrein. Sinds 1 mei werden al een aantal wijzigingen ingevoerd. Een aantal gebreken die vroeger aanleiding gaven tot een verplichte herstelling en herkeuring binnen 15 dagen geven nu enkel aanleiding tot een herstelling en pas nazicht bij de volgende periodieke keuring. Er komt ook een bijkomende instructie om nog een aantal bijkomende wijzigingen door te voeren. Daarnaast heb ik ook de opdracht aan mijn administratie gegeven om snel werk te maken van de regelgeving om bepaalde herkeuringen bij (te erkennen) garagisten”, zegt minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief