Nieuws

10 mei 2021

Clean Power for Transport: Lydia Peeters creëert kader voor oproepen laadinfrastructuur

De Vlaamse regering zette, op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de laatste stap om projecten te ondersteunen binnen de uitdagingen van Clean Power for Transport. Zo wordt de tweede helft van de maand mei een projectoproep gelanceerd voor (semi-)publieke laadinfrastructuur op privaat domein en de uitbreiding van het basisnetwerk van trage en snelle laders.


Visienota Clean Power for Transport 2030

De visienota Clean Power for Transport 2030, die vorige week principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, bevat doelstellingen om het transport in Vlaanderen te vergroenen en laadinfrastructuur uit bouwen. Het doel is om tegen 2030 een CO2-emissiereductie van 23% te realiseren. Met het beleid inzake Clean Power for Transport schrijven we ons in in de Europese strategie ‘duurzame en slimme mobiliteit’ en werken we mee aan de uitrol van de Europese Green Deal.

Laadinfrastructuur

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de ambitie vooropgesteld om tegen 2025 30.000 (CPE) extra laadpalen voor personenwagens te voorzien. “Een versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten is noodzakelijk als we die doelstelling willen halen”, zegt minister Peeters.

Vlaams minister Lydia Peeters: “In Vlaanderen liggen de ambities voor elektrisch rijden hoog. Daarom wil ik dat er tegen 2025 35.000 laadpunten publiek toegankelijk zijn, perfect in lijn met de Europese doelstelling, nl. 1 publieke laadpaal per 10 elektrische wagens. Door het voorzien van laadinfrastructuur stimuleren we koolstofarme voertuigen en zero-emissievoertuigen bij particulieren en bedrijven. Dit kadert dan ook in onze klimaatplannen om de emissie-uitstoot te reduceren.”

Minister Peeters schuift in het Besluit Vlaamse Regering de volgende thema’s naar voor, voor de projectoproepen en initiatieven:

  • Laadinfrastructuur voor elektrische wagens op publiek toegankelijk privaat domein;
  • Laadinfrastructuur voor elektrische wagens op publieke domein onder zakelijk recht van een privaatrechtelijke rechtspersoon;
  • Laadinfrastructuur voor elektrische wagens op publiek domein;
  • Laadinfrastructuur voor elektrische deelwagens, taxi’s en voertuigen voor emissievrije belevering van stedelijke kernen op publiek domein en buiten het publiek domein;
  • Laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens en bussen op plaatsen die behoren tot publiek domein of buiten het publiek domein.
Vlaams minister Lydia Peeters: “Op deze manier zorgen voor een brede kapstok en kunnen we vlotter inspelen op nieuwe evoluties in deze snel evoluerende sector. We creëren meer flexibiliteit om zo over gans Vlaanderen laadpaalinfrastructuur te voorzien. Vervoer heeft een impact op het milieu en zorgt voor 20 à 25% van de energieconsumptie en CO2-uitstoot wereldwijd. Met dit kader spelen we dan ook in op de klimaatuitdagingen: verschoning van vervoerskilometers is helpen de klimaatdoelstellingen te realiseren.”

De eerste projectoproep, voor (semi-)publieke laadinfrastructuur op privaat domein zal alvast na publicatie van dit besluit snel gelanceerd kunnen worden. Hier trekt de minister voorlopig minstens 3 miljoen euro voor uit van de relancemiddelen.

Potentieelkaarten

Langs de snelwegen en gewestwegen komen verkeersborden met informatie over laadpunten. De procedure om een publieke laadpaal te plaatsen neemt veel tijd in beslag en moet korter. Minister Peeters wil tijd winnen door vooraf potentiële locaties in kaart te brengen. Deze potentieelkaarten zijn in opmaak: de voorlopige versie zal klaar zijn tegen de zomer om dan te finaliseren eind dit jaar.

Momenteel wordt er ook gewerkt aan een decreet inzake Clean Power for Transport. In dit decreet zit ook een luik inzake de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische wagens, dat zal de basis vormen voor de verdere en snellere uitrol van het basisnetwerk van trage laders door middel van een systeem van concessies en raamcontracten per regio. Dit kader zal in combinatie met de potentieelkaarten, ervoor zorgen dat lokale besturen veel sneller kunnen schakelen voor onder meer de plaatsing van laadeilanden in de stadskern of de aanvulling van een Hoppin-punt met laadinfrastructuur.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief