Nieuws

17 mei 2019

Buitengewoon Limburg: Sterk onderwijs voor een slim Limburg!

Het Belang van Limburg | Meer focus op taal, duaal leren en instroom hoger onderwijs

De lat hoog en de drempel laag. Dat is de liberale lijn voor onderwijs. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Want dat blijft nog altijd de beste garantie voor een mooie toekomst. We zetten daarom meer in op taalvaardigheid voor alle leerlingen, ongeacht hun thuistaal. Dat betekent dat er meer lestijd moet gaan naar de kennis van het Nederlands, naar lezen en schrijven. Wie taalachterstand heeft, kan terecht in extra taalbadklassen.

Dezelfde ambitie trekken we door in vakken zoals wiskunde waar we vroeger tot de top behoorden maar stelselmatig achteruitgaan. Zo creëren we echte opwaartse sociale mobiliteit. In het secundair onderwijs trekken we volop de kaart van duaal leren. Zo geven we leerlingen de kans om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven. We zorgen er ook voor dat leerlingen die niet graag alleen maar op de schoolbanken zitten, aan de slag kunnen. Zo gaan we schooluitval tegen.

We willen ook de technische richtingen opwaarderen. Zodat leerlingen er terug voor durven kiezen. Alleen zo kunnen we een antwoord bieden aan de krapte op de arbeidsmarkt wat betreft technisch geschoold personeel. De T2-campus in Genk is hier een uitstekend voorbeeld van: omscholen, bijscholen en levenslang leren. Dat is de toekomst.

De lat hoog geldt ook voor het hoger onderwijs in Limburg. In Vlaams-Brabant trekt 30% van de 18-jarigen naar de universiteit, in Limburg is dat maar 24%. In de richtingen die de UHasselt wel aanbiedt, ligt de participatie van Limburgse jongeren wel hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Daarom versterken we de UHasselt met meer richtingen die aansluiten bij die sectoren die het kloppend hart van onze economie vormen. In samenwerking met sterke hogescholen en het bloeiend incubatorenlandschap ontstaan sterke aanjagers voor de groeiende Limburgse kenniseconomie. Een evolutie die onze studenten en onze provincie ten goede komt.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief