Nieuws

13 november 2020

COVID-19: Minister Peeters maakt bijna half miljoen euro vrij voor deelfiets- en deelautobedrijven

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) keurde de Vlaamse regering op 13 november maatregelen goed om de sector van de deelmobiliteit te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deelfiets- en deelautobedrijven kunnen tot en met 13 december een subsidieaanvraag indienen. “We hebben een budget van 460.000 euro vrijgemaakt voor zowel deelfiets- als deelautobedrijven”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Deelfietsen en deelauto’s zijn essentiële schakels in basisbereikbaarheid. De uitbraak van het coronavirus heeft echter een grote economische impact gehad op deze sector. Met deze subsidies geven we deze bedrijven de nodige zuurstof om ook in toekomst een belangrijke rol te blijven spelen.”

Essentiële rol in basisbereikbaarheid

Met de federale coronamaatregelen werden vanaf 12 maart 2020 alle niet-essentiële verplaatsingen verboden en daalde de omzet van de deelsystemensector sterk. Ook na het einde van de lockdown, 7 juni 2020, waren er nog steeds minder woon-werkverplaatsingen en recreatieve verplaatsingen dan in normale omstandigheden. 

“De deelfiets- en deelautobedrijven hebben hoofdzakelijk vaste kosten. De daling van het aantal klanten heeft dan ook een grote impact gehad op hen”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Deelfietsen en deelauto’s zijn belangrijke schakels in basisbereikbaarheid, de vraaggestuurde Vlaamse visie op mobiliteit, en zullen de komende jaren een steeds grotere rol spelen. Over heel Vlaanderen worden de komende jaren Hoppinpunten geopend waarmee het makkelijker dan ooit wordt om openbaar vervoer, de fiets, deelsystemen en de wagen met elkaar te combineren. Om de deelsystemensector toe te laten deze crisisperiode te overleven, hebben we daarom deze steunmaatregelen uitgewerkt.”

De bedrijven waarbij meer dan 50% van het aandeelhouderschap of meer dan 50% van het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van een overheid (lokale overheid, gemeenschaps- of gewestoverheid, federale overheid, intercommunale, overheidsbedrijven, …) kunnen geen aanspraak maken op deze maatregel gezien zij al in ruime mate gebruik maken van overheidsmiddelen.

Subsidies voor deelfietsbedrijven

Voor de deelfietsbedrijven die in Vlaanderen actief zijn, is een subsidiebudget van 230.000 euro beschikbaar. Dat budget wordt verdeeld op basis van het aantal deelfietsen dat door hen in Vlaanderen werd aanboden in de periode van 12 maart 2020 tot en met 7 juni 2020. De subsidie voor elektrische deelfietsen bedraagt maximaal 90 euro, voor gewone fietsen is het bedrag maximaal 30 euro. 

Subsidies voor deelautobedrijven

Voor de deelautobedrijven die in Vlaanderen actief zijn, is ook een subsidiebudget van 230.000 euro beschikbaar. Dat budget wordt verdeeld op basis van het aantal voertuigen dat door hen in Vlaanderen werd aanboden in de periode van 12 maart 2020 tot en met 7 juni 2020. Bij het bepalen van de subsidiebedragen wordt rekening gehouden met de kostprijs en de ecologische impact van de voertuigen. De subsidie voor benzine- en dieselvoertuigen bedraagt maximaal 600 euro per voertuig, voor hybride en aardgasvoertuigen is dat maximaal 900 euro per voertuig, en voor elektrische en waterstofvoertuigen is dat maximaal 1200 euro per voertuig.

Duidelijke ecologische keuze

Crisissen brengen ook opportuniteiten met zich mee. Daarom werd er bewust gekozen om deelsystemen, die investeerden in emissievrije voertuigen, meer te ondersteunen. Buiten dat we hiermee mee 'the way to go' aanduiden willen we met deze maatregel ook mee helpen de omslag te maken naar een emissievrij landschap.

Meer informatie

Meer info over de aanvraagprocedure, de voorwaarden en de wijze waarop de subsidiebedragen bepaald worden, kunt u vinden op www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/steunmaatregelen-voor-de-deelmobiliteitsector.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief