Nieuws

19 november 2020

De Lijn investeert 39,7 miljoen euro in spoorvernieuwing en -uitbreiding

De Lijn investeert in 9 projecten voor de vernieuwing en aanleg van 18,57 kilometer spoor, en dat voor de drie tramnetten van Antwerpen, Gent en de Kust. Volgend jaar en het jaar daarna zullen zo op 9 plaatsen sporen worden vernieuwd. Het tramnetwerk is door het intensief gebruik toe aan een grondige onderhoudsbeurt. De vernieuwing zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en het comfort.

De raad van bestuur van De Lijn heeft de 9 dossiers vandaag goedgekeurd. Daarnaast gaf de raad groen licht voor het aandeel van De Lijn in de aanbesteding van de bouw van de Verapazbrug (639 meter nieuw spoor) , die nodig is voor de verlenging van tramlijn 4 in Gent. Alle projecten samen goed voor een investering in het tramnetwerk van ruim 39 miljoen euro.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “In 2021 zal er op z’n 9 plaatsen sporen worden vernieuwd, in Antwerpen, Gent en aan de Kust. Alle projecten zijn samen goed voor een investeringsbedrag van ruim 39 miljoen euro. De spoorvernieuwing en -uitbreiding zal zorgen meer verkeersveiligheid en comfort. Deze investering is mogelijk door de verhoging van de investeringsbudgetten door de Vlaamse regering voor de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Overzicht

 • Kusttram: 5 projecten – 13 kilometer spoorvernieuwing – 20,35 miljoen euro
  • Spoorvernieuwing Kusttram Blankenberge - Zeebrugge
  • Spoorvernieuwing Zeebrugge (inclusief heraanleg haltes)
  • Spoorvernieuwing wisselcomplex stelplaats Oostende
  • Spoorvernieuwing Oostduinkerke Bad
 • Gent: 3 projecten – 2,78 kilometer nieuw spoor – 5,912 miljoen euro
  • Opstart aanbesteding aanleg Verapazbrug en studie voor de verlenging van tramlijn 4
  • Spoorvernieuwing Jozef Vervaenestraat (inclusief vernieuwing haltes en eindhalte Moscou)
  • Spoorvernieuwing Griendeplein
 • Antwerpen: 2 projecten – 3,43 kilometer spoorvernieuwing – 9,4 miljoen euro
  • Spoorvernieuwing Belgiëlei tussen de kruispunten Mechelsesteenweg en Langeleemstraat
  • Spoorvernieuwing Linkeroever Blancefloerlaan (inclusief vernieuwing bovenleiding en haltes)

Project

Investeringsbudget & timing

Kusttram

Spoorvernieuwing inclusief groene bedding (inzaaien van gras) van het traject Blankenberge, vanaf halte Duinse Polders tot Zeebrugge, halte Visartsluis.

Vorig jaar in december werd al 8 161 451 miljoen euro vastgelegd.

Vandaag werd bijkomend 580 812 euro toegekend voor de vergroening van de bedding.

De werken worden uitgevoerd in 2021.

Kusttram

Spoorvernieuwing Zeebrugge tussen de haltes Visartsluis en Vandammesluis

De werken omvatten:

 • het opbreken van de bestaande tramsporen, de perrons, de wissels en kruisingen
 • het aanleggen van een nieuw tramspoor
 • de nieuwe trambedding krijgt deels een groene bedding (inzaaien met gras)
 • het vernieuwen van de wissels en kruisingen
 • het vernieuwen en toegankelijk maken van de perrons

6 573 782 euro

De uitvoering van de werken is voorzien voor 2022.

Kusttram

Spoorvernieuwing van het wisselcomplex aan de stelplaats van De Lijn aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende

De werken omvatten de vernieuwing van de wissels en kruisingen, inclusief de bestrating. Door deze spoorvernieuwing zal de veiligheid en de werking van het wisselcomplex merkbaar verbeteren.

1 323 437 euro

 • 625 983,08 euro voor de uitvoering van de werken
 • 697 454 euro voor materiaal van De Lijn.

De werken zijn voorzien voor 2021.

Kusttram

Over de volledige lengte van het spoor wordt aan de rails gelast en geslepen om het rail-wiel-contact te verbeteren. Zo verlengt De Lijn de levensduur van de sporen en het comfort van de reizigers (een goed geslepen spoor veroorzaakt minder geluidsoverlast).

336 063 euro

Kusttram

Spoorvernieuwing Oostduinkerke Bad

De werken omvatten

 • opbreken van de bestaande sporen
 • het aanleggen van een nieuw spoor met inbegrip van oversteken rijweg, fiets- en voetgangersdoorsteken – zo wordt de verkeersveiligheid voor de tram en andere weggebruikers verbeterd.
 • het vernieuwen van de tramperrons met inbegrip van de halte-infrastructuur. De perrons worden toegankelijk gemaakt voor personen met een beperking.

3 377 813 euro:

 • uitvoering van de werken 3 046 494 euro
 • 331 320 euro voor het leveren van materialen uit voorraad De Lijn

In 2021 worden de werken uitgevoerd.

Gent

Opstart van de aanbesteding voor de bouw van de Verapazbrug (aandeel De Lijn) en de opstart van de studie voor de heraanleg van de omgeving van het toekomstig tramtraject tussen het Neuseplein en de Dampoort.

Om het Gents tramnet verder uit te bouwen, wordt gewerkt aan een tramverlenging van tramlijn 4 vanaf het Neuseplein langs de Oude Dokken tot aan de Dampoort.

Voor deze tramverlenging is ook een aanpassing van de bestaande traminfrastructuur nodig. Dit houdt in dat in feite een ontdubbeling van de bestaande tramlijn 4 gebeurt in: enerzijds, een noord-zuid tramlijn met eindhalte ter hoogte van de Muidebrug, anderzijds een oost-west tramlijn met eindhalte ter hoogte van de Dampoort. De ontdubbeling van tramlijn 4 impliceert een heraanleg van de Voormuide en van het Neuseplein.

Deze werken zullen in verschillende fasen uitgevoerd worden – voor de eerste fase gaf de raad van bestuur vandaag groen licht voor het aandeel van De Lijn in de aanbesteding die nu opstart:

 • In een eerste fase wordt de Verapazbrug gebouwd in het verlengde van de Muide.
 • Vervolgens wordt de omgeving van het Neuzeplein angelegd, zodat de brug in gebruik kan genomen worden en wordt de R40 omgelegd.
 • In een volgende fase wordt het openbaar domein langsheen de dokken van gevel tot gevel aangepakt. In deze fase zal de ook de tram worden doorgetrokken tot het Dok Zuid met een keerwissel aan de Zwaaikom.
 • Ten slotte komt er een eindhalte met keerwissel aan de Voormuide.

Voor de aanleg van de Verapazbrug en de aanleg van de omgeving van het toekomstig tramtraject tussen het Neuseplein en de Dampoort raamt De Lijn haar aandeel in de kosten op 1 047 395 euro:

 • aanneming: 843 619 euro
 • magazijnmateriaal De Lijn: 203 776 euro.

Voor de studie van de tramlijn ‘Oude dokken’ raamt De Lijn haar aandeel op 525 000 euro (beslissing raad van bestuur juli ’20).

De werken starten in 2021 en de laatste fase zal klaar zijn tegen 2026.

Gent

Heraanleg van het wegennet, de vernieuwing van de riolering en de tramsporen met een trillingsdempende oplegging in de Jozef Vervaenestraat, vanaf de eindhalte Moscou, onder de brug E17 tot aan het kruispunt Ledebergstraat in de Hundelgemsesteenweg, inclusief het stuk Ledebergstraat ter hoogte van het kruispunt met de Doorgangsstraat.

Dit is een samenwerking tussen drie partijen: De Lijn, stad Gent en de TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening).

De herinrichting van de weg omvat het vernieuwen van de voetpaden, de parkeerstroken, het herinplanten van de nieuwe tramhaltes, de aanleg van het spoor in een doorgaand gewapende betonverharding, de aanpassingswerken en aansluitingen ter hoogte van de zijstraten. Dit is dus een totale gevel-tot-gevel renovatie die goed is voor de komende 40 jaar.

Ook wordt de eindhalte Moscou toegankelijk gemaakt voor de Albatros-tram.

De Lijn, stad Gent en TMVW startten in 2011 de voorbereidingen voor de vernieuwing van de Jozef Vervaenestraat van gevel tot gevel, inclusief de rioleringswerken omwille van verschillende redenen:

 • De sporen in de Jozef Vervaenestraat en Hundelgemsesteenweg zijn 40 jaar oud. Door de slijtage worden veel meer trillingen gegenereerd dan normaal. Het spoor komt hierdoor versneld los te liggen en het wegdek vlak naast het spoor brokkelt af. De slijtage in de bochten is in die mate gevorderd dat de tram er sinds november 2017 niet meer rijdt. Enkel een spoorvernieuwing, inclusief trillingsdempende oplegging, kan het wegdek voldoende herstellen.
 • Tijdens de werken zullen ook de rioleringen en de wegenis tot aan de Oefenpleinstraat aangepakt worden.

Het volledige project vergt een investering van 9 363 094 euro waarvan De Lijn 2 484 758 euro financiert.

Daarnaast zorgt De Lijn voor magazijnmaterialen voor een bedrag van 680 373 euro.

De uitvoering van de werken is voorzien voor 2021 en 2022.

Gent

Spoorvernieuwing Griendeplein

De tramwisselaar aan het Griendeplein is aan vernieuwing toe omdat de sporen er door intensief gebruik versleten zijn: er passeren daar meerdere tramlijnen (tramlijnen 1 en 4) en het merendeel bestaat uit bochten, waardoor er een hogere slijtage optreedt dan bij bijvoorbeeld rechte stukken spoor. Ook de bocht tussen de Rabotstraat en de halte Rabot wordt vernieuwd. Tot slot wordt de signaletica aan het Griendeplein vervangen.

1 979 462 euro

 • 1 795 935 euro voor De Lijn
 • 183 526 euro voor TMVW (TMVW zal de riolering vernieuwen).

De Lijn zorgt daarnaast voor magazijnmateriaal, goed voor 425 743 euro.

De werken zijn gepland van februari tot en met april 2021.

Antwerpen

Spoorvernieuwing Belgiëlei tussen de kruispunten Mechelsesteenweg en Langeleemstraat

De Lijn vernieuwt de sporen in de eigen bedding, centraal op de Belgiëlei. Omdat de sporen er versleten zijn, rijden de trams er momenteel met een beperkte snelheid. Deze premetro-as voert drie tramlijnen met hoge frequentie.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd, zodat de trams slechts een minimumafstand op enkel spoor dienen te rijden. Voor het maximaal behoud van de bomen werd een boomdeskundige aangesteld en is er een boombeschermingsplan.

Budget voor de werken komt op 1 590 607 euro waarvan

 • 1 337 028,87 euro voor de aannemer
 • 253 578 euro voor de levering van materialen uit voorraad De Lijn.

De start van de werken is voorzien in het voorjaar van volgend jaar en ze zullen ongeveer 6 maanden duren.

Antwerpen

Linkeroever Blancefloerlaan: vernieuwing van de trambaan, fundering op dieper gelegen weerstandsbiedende grondlagen, de vernieuwing bovenleiding, de vernieuwing tram- en bushaltes en de afbraak van de bestaande trambaan.

De werken omvatten:

 • Het spoor op Linkeroever is in slechte staat door een onstabiele ondergrond. Een veenlaag op zes meter onder het maaiveld zorgt voor een slechte fundering van de trambaan.
 • Het bestaande spoor op de Blancefloerlaan aan de stadinwaartse kant van de middenberm wordt opgebroken en een nieuw spoor aan de staduitwaartse kant wordt aangelegd nadat er de stabilisatie van de ondergrond heeft plaatsgevonden.
 • De haltes Halewijn, Sporthal en Van Cauwelaert worden heraangelegd.
 • De bovenleiding wordt vernieuwd en verplaatst.
 • Een 5-tal bomen moeten gekapt worden voor de werken, maar na de opbraak van de oude sporen komt er een groenaanleg met 15 nieuwe bomen.

7 806 684

 • 7 157 982 euro voor de werken in aanneming
 • 648 702 euro voor de levering van materialen uit voorraad van De Lijn.

De start van de werken is voor maart 2021, einde werken december 2021, in het voorjaar van 2022 volgt dan de opbraak en de groenaanleg.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief