Nieuws

5 juni 2023

De Vlaamse Waterweg opent Examencentrum Binnenvaart in Willebroek en lanceert examensimulator INES

Wie een examen wil doen voor het behalen van een bekwaamheidsbewijs voor de binnenvaart kan terecht in het gloednieuwe examencentrum in Willebroek, mét state-of-the-art examensimulator. Vandaag vond de officiële opening plaats. De inrichting van het examencentrum kadert in de nieuwe Europese richtlijn beroepskwalificaties in de binnenvaart die op 18 januari 2022 in werking trad. “Vlaanderen kan op dit vlak als een koploper binnen Europa beschouwd worden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het examencentrum in Willebroek is één van de eerste centra die examens conform de nieuwe Europese competenties organiseert. Bovendien gelden attesten die je hier haalt op alle binnenwateren in Europa.” Door bekwaamheidsattesten te standaardiseren, willen de Europese Unie en Vlaanderen mobiliteit via het water bevorderen én de veiligheid van binnenvaart, mens en milieu waarborgen.

In 2018 werd De Vlaamse Waterweg nv bevoegd voor de organisatie van binnenvaartexamens en de afgifte van bekwaamheidsbewijzen. Hiervoor werkt de waterwegbeheerder nauw samen met het departement Mobiliteit en Openbare Werken, dat onder meer bevoegd is voor de goedkeuring van de opleidingsprogramma’s. 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De opening van het nieuwe examencentrum bewijst dat we onze bevoegdheid serieus nemen. Het centrum in Willebroek is immers een van de eerste centra die de examens conform de nieuwe Europese competenties organiseert. Daarom investeerden we ook in een state of the art examensimulator INES, oftewel de Inland Navigation Exam Simulator.” 

De simulator wordt is ook beschikbaar voor de binnenvaartsector en kandidaten die willen oefenen. Inmiddels worden er al sinds vorig jaar examens afgenomen in het Examencentrum. Voor de uitbating werd een samenwerking opgezet met de Antwerp Maritime Academy.

Diploma’s formeel erkend in heel Europa 

Kandidaten die slagen voor een examen in het nieuwe examencentrum kunnen voortaan hun beroep uitoefenen op álle binnenwateren van de Europese Unie. Om een bekwaamheidsattest te bekomen in de binnenvaart zijn er verschillende trajecten uitgestippeld. Voor de trajecten waarbij er examens moeten worden afgelegd kan je terecht in dit examencentrum. Het gaat over de examens voor matroos, schipper, varen op radar, varen op maritieme waterwegen, varen op waterwegen met specifieke risico’s, deskundige passagiersvaart, stadsrondvaartboten, deskundige LNG en ADN. 

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “We zetten ook in op digitalisering. Zo hebben we een nieuwe databank ontwikkeld waarin we alle bekwaamheden bij houden. Deze databank is gekoppeld met een Europese databank waardoor het toezicht Europabreed en digitaal kan verlopen.”

Instroom stimuleren 

Jongeren die pas net aan hun binnenvaartcarrière starten plukken de vruchten van de Europese en Vlaamse investeringen in kwaliteit, opleiding, veiligheid en innovatie. Koen Anciaux, Voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv: “Dit is een doelgroep voor wie veiligheid en gezondheid op het werk belangrijker zijn dan ooit. En dus is het dat ook voor ons. Jongeren zijn namelijk de toekomst van de sector. Zonder hen aan boord – letterlijk en figuurlijk – kunnen we onze doelstellingen niet waarmaken.” Toch wordt er momenteel een iets lagere instroom opgetekend. 

“We blijven dit goed opvolgen en zullen waar nodig de nodige beleidsmaatregelen nemen, onder andere om het onderwijsaanbod te versterken”, verklaart minister Lydia Peeters. “Tegelijkertijd blijven we op Europees niveau pleiten voor versoepeling om de instroom in de sector de komende jaren te blijven verzekeren.”


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief