Nieuws

28 oktober 2021

Digitaal vergaderen vanuit de auto? Niet oké, kies voor automodus!

Door Covid-19 werd vergaderen via Zoom, Google of Teams al snel ingeburgerd bij heel wat werknemers en werkgevers in Vlaanderen. Recent werd in de media gesignaleerd dat het soms voorkomt dat vergaderingen worden gevolgd vanuit de auto. “Ik denk dat iedereen beseft dat een digitale meeting volgen achter het stuur absoluut niet wenselijk is, elke vorm van afleiding kan zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters tijdens de Commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement. “Zo is onder meer het gsm-gebruik achter het stuur één van de oorzaken van het stijgend aantal verkeersdoden in de leeftijdsgroep 18-24 jaar. In Vlaanderen voeren we daarom al enkele jaren sensibiliseringscampagnes over de gevaren van afleiding onder de titel “automodus”. Dit staat voor de bewuste keuze van de autobestuurder om afleiding in het verkeer te vermijden.”

Een smartphone of gsm is niet het enige middel dat voor afleiding kan zorgen voor een bestuurder. Het gebruik van aanraakschermen, van smartwatches, zelfs eten, drinken of roken tijdens het uitvoeren van de rijtaak zorgt voor afleiding. 

Bij en tijdens het gebruik van audio-accessoires is er vooral auditieve en cognitieve afleiding. Evenwel is het belangrijk om tijdens het besturen van een voertuig de volle aandacht bij het verkeer te hebben en te houden”, duidt minister Peeters.

Via het recent goedgekeurde Veiligheidsplan zet minister Peeters in op het verhogen van het bewustzijn rond de diverse vormen van afleiding in het verkeer via specifieke sensibiliseringscampagnes. 

Een bestuurder van een voertuig kan in “automodus” gaan door de smartphone buiten handbereik te leggen, door de “niet storen”-functie in te schakelen of door het toestel op stil te zetten. Uit de nameting van de campagne bleek dat 68% van de respondenten al bekend zijn met het begrip “automodus”, ook op vlak van gedragswijziging zien we hier een stijging van 28 naar 35%”, vertelt minister Peeters

Ze benadrukt dat de gevaren voor afleiding intussen ook ingeburgerd werden in de rijopleiding. Tijdens het praktijkgedeelte van het terugkommoment ervaren bestuurders op een actieve manier de gevaren van afleiding in het verkeer.

Deze problematiek en meer bepaald de manier waarop kan worden gehandhaafd, neemt minister Peeters mee naar de Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid die op 23 november aanstaande zal worden georganiseerd. Ook afleiding zal hier een belangrijk aandachtspunt zijn. 

“Gezien de bevoegdheidskwestie neem ik dit op met mijn federale collega-minister Gilkinet”, besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief