Nieuws

13 januari 2021

Dilsen-Stokkem keurt eerste fietsplan van Limburg goed

De voltallige gemeenteraad heeft op 11 januari 2021 het fietsplan goedgekeurd. Daarmee is Dilsen-Stokkem de eerste in Limburg met een goedgekeurd fietsplan. Het plan werd opgesteld met het oog op het verbeteren en beveiligen van de fietsinfrastructuur in de stad.

Het fietsplan werd opgebouwd volgens 5 thema’s: de fietssnelweg F75, functionele fietsroutes, het toeristisch fietsroutenetwerk, schoolomgevingen en suggesties aan het Vlaams Gewest.

Tal van partners zoals de scholen, verkeersexperts, de politie en de inwoners verleenden hun medewerking en advies.

Fietsmobiliteit is één van de vijf prioritaire acties uit het beleidsplan 2020-2025 van de stad. Door sterk in te zetten op dit thema, wil het stadsbestuur méér inwoners op de fiets krijgen. Dilsen-Stokkem is immers een compacte gemeente, waardoor verplaatsingen binnen de gemeente zelf perfect met de fiets doenbaar zijn. De verbetering van de fietsinfrastructuur speelt hierin uiteraard een belangrijke rol. De stad Dilsen-Stokkem wil in de huidige legislatuur voor in totaal 5 miljoen euro aan fietsinvesteringen uitvoeren.

Afgelopen jaar zijn er in Dilsen-Stokkem reeds een aantal projecten inzake fietsinfrastructuur opgestart, voor in totaal meer dan één miljoen euro. Het gaat onder andere over de bouw van de fietsbrug over de Kantonsweg ter hoogte van het fietspad over de voormalige spoorlijn As-Maaseik en de aanleg van een nieuwe bestrijkingslaag op dit fietspad over de voormalige spoorlijn, de aanleg van een fiets- en voetgangersdoorsteek in de scholencampus in Dilsen, de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Bloemendaal en het doortrekken van de Ritserstraat tot aan de Zuid-Willemsvaart.

5 nieuwe fietsstraten

Voor 2021 werden een aantal voorstellen uitgewerkt voor de herinrichting van verschillende schoolomgevingen in de gemeente. Zo werd in overleg met de scholen voorgesteld om 5 nieuwe fietsstraten te realiseren. Het gaat om de Langstraat in Elen (tussen Rijksweg en Mortelveldstraat), De Hiegatsweg in Rotem, het Brammertstraatje in Stokkem, De Dorpsstraat in Lanklaar (tussen Rijksweg en Broekhofstraat) en de Groenstraat in Lanklaar (tussen Bresilstraat en Nieuwstraat).

Op deze nieuwe fietsstraten geldt een snelheidsbeperking van 30km/u en mogen auto’s de fietsers niet inhalen. De fietsstraten zullen aangelegd worden in een rode kleur, zodat ze goed opvallen. Ook zullen er octopuspalen geplaatst worden in verschillende schoolomgevingen. Voor deze ingrepen verleende Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een subsidie aan de stad van 140.000 euro.

Gewestwegen

De stad deed ook een aantal suggesties aan de de administratie van minister Peeters voor de herinrichting van de fietsinfrastructuur langs de gewestwegen in Dilsen-Stokkem. Een aantal van deze voorstellen werd ondertussen al opgepikt door het Vlaams Gewest.

Een belangrijk project betreft de heraanleg van de Arnold Sauwenlaan, waarbij bredere en verhoogde fietspaden voorzien worden. De A. Sauwenlaan is de enige verbinding tussen Lanklaar en Stokkem, maar de fietspaden zijn er te smal en erg onveilig. Ook het oversteken van deze weg is voor fietsers vandaag de dag erg gevaarlijk. Daarom komt er op ieder kruispunt een verhoogde drempel met oversteekplaatsen. De drempels zullen tevens voor een snelheidsverlagend effect zorgen van het gemotoriseerd verkeer.

Het verbreden van de fietspaden heeft als consequentie dat de pechstrook tussen de Kersenweg en het Heldenplein zal verdwijnen ten voordele van de fietspaden. Hier werd gekozen voor de meest veilige oplossing voor de kwetsbare weggebruikers, wat ook de prioriteit is van dit plan. Dit project zal eind 2021 uitgevoerd worden.

Alle overige projecten van het fietsplan zullen gefaseerd uitgevoerd worden in de periode 2021-2025.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief