Nieuws

23 december 2019

Dilsen-Stokkem krijgt 124.999,05 euro om schoolomgeving veiliger te maken

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent 17 Vlaamse lokale besturen waaronder Dilsen-Stokkem een subsidie veilige schoolomgevingen toe. “Verkeersveiligheid is voor mij een topprioriteit in mijn beleid. In samenwerking met de stad Dilsen-Stokkem verhogen we de veiligheid in de omgeving van de stedelijke scholencampus in Dilsen. De veiligheid van kinderen op weg naar school is cruciaal. Ik spoor dan ook alle lokale besturen aan om in 2020 gebruik te maken van deze subsidiemaatregel”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters

Veiligheid verhogen in schoolomgevingen

Sinds 29 maart 2019 kunnen gemeenten subsidies aanvragen voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen op hun grondgebied verhogen. Dit jaar werd in totaal 1,5 miljoen euro subsidies aan 89 gemeenten voor 194 schoolomgevingen uitgekeerd. Deze subsidies worden gebruikt voor o.a. de signalisatie te verbeteren, schoolstraten in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, e.a. “Recent heb ik via de administratie de gemeentebesturen nog eens opgeroepen om hierop in te gaan en ik maak in 2020 hiervoor 10 miljoen euro vrij.” Zegt minister Lydia Peeters

Werken in schoolomgevingen van Dilsen

Deze week kende Vlaams minister Lydia Peeters nog 17 gemeenten een subsidie toe, waaronder ook voor Dilsen-Stokkem. “Het stadsbestuur van de stad Dilsen-Stokkem heeft een sterk dossier ingediend om deze subsidie te bekomen. De stedelijke scholencampus krijgt steeds meer vorm. Dagelijks zijn er meer dan 2000 leerlingen onderweg en dit moet op een veilige manier kunnen en natuurlijk liefst te voet of per fiets.”, Aldus schepen van Onderwijs en Jeugd Pieter Indemans (Open Vld)

De stad heeft het volledige project geraamd op 249.998,10 euro. De Vlaamse overheid zal de infrastructurele maatregelen voor 50% subsidiëren, een subsidiebedrag van 124.999,05 euro werd toegekend. De stad gaat concreet een autovrije voetgangers- en fietsverbinding aanleggen ten voordele van de 5 schoolomgevingen. De ‘missing link’ die weg gewerkt zal worden bevindt zich tussen de gewestweg N78, de sporthal en het centrumplein in Dilsen. “Wanneer Leerlingen met de bus of auto worden afgezet aan de grotendeelse autovrije schoolomgeving kan dit op een veiligere manier.” zegt Schepen van Onderwijs Pieter Indemans

10 miljoen euro beschikbaar in 2020

“Lokale besturen hebben een directe kijk op wat er kan en moet veranderen in schoolomgevingen. Ik reik de hand uit naar elk bestuur om te bekijken wanneer een gewestweg dient aangepakt te worden.“, zegt Vlaams minister Lydia Peeters “Leerlingen moeten op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen. In 2020 maakt ik een budget van 10 miljoen euro vrij om deze subsidie veilige schoolomgevingen verder te zetten. Dit is een warme oproep aan alle steden en gemeenten om hier werk van te maken en na te gaan welke verkeersveilige maatregelen ze kunnen invoeren.”

Lokaal bestuur?

Meer informatie over het subsidiemechanisme vindt u op: www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid-van-schoolomgevingen

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief