Nieuws

17 september 2020

Dilsen-Stokkem maakt gebruik van toolbox duurzame mobiliteit

Stad Dilsen-Stokkem diende een aanvraag in voor de toolbox duurzame mobiliteit en kreeg middelen voor het aanbrengen van een regenboog-zebrapad op de N757 (Haagstraat), ter vervanging van het bestaande zebrapad, en het aanbrengen van rode ondergronden bij drie bestaande oversteekplaatsen en één nieuwe oversteekplaats op de N742 (A. Sauwenlaan – Stadsgraaf).

"Via de Toolbox duurzame mobiliteit heb ik dit voorjaar lokale besturen opgeroepen om de positieve tendens tijdens de Corona-pandemie bij de stappers en trappers vast te houden en volop in te zetten op duurzame mobiliteit. Via de toolbox duurzame mobiliteit heb ik lokale besturen willen inspireren en ondersteunen om maatregelen te nemen voor het stimuleren van duurzame verplaatsingen. De oproep was er op gericht om werken uit te voeren tegen 1 september, tegen de opstart van de scholen." - Vlaams minister Lydia Peeters

Voor de toolbox hebben 139 steden en gemeenten hun interesse getoond om een subsidieaanvraag in te dienen om meer ruimte te geven aan stappers en trappers specifiek op gemeentewegen, daarnaast werden nog door 14 lokale besturen vragen gericht voor aanpassingen op gewestwegen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief