Nieuws

3 februari 2020

Diploma's niet langer vereist voor de Vlaamse overheid

Wie aan de slag wil bij de Vlaamse overheid zal in de toekomst niet per se over een diploma moeten beschikken. Ook met een beroepskwalificatie kan je in de toekomst solliciteren bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering gaat op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers het Vlaams Personeelsstatuut in die zin aanpassen. Minister Somers: “Het belangrijkste is dat wij een efficiënte en klantgerichte Vlaamse overheid hebben. Ervaring en vaardigheden zijn net zo belangrijk als een diploma. We stappen af van al te strikte diplomavereisten en creëren op die manier gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen.”

Om te mogen deelnemen aan een selectieprocedure bij de Vlaamse overheid is het juiste diploma nog altijd een basisvoorwaarde. Ongeacht het diploma wil de Vlaamse overheid voortaan ook mensen in dienst kunnen nemen met een beroepskwalificatie. Een beroepskwalificatie is een bewijs dat je een bepaald beroep kan uitoefenen omdat je over een aantal zogenoemde Elders Verworven Competenties (EVC) beschikt. Zo moet men voor bepaalde jobs niet langer een onderwijsdiploma hebben, maar volstaat het om jezelf te bewijzen aan de hand van niveautests. In de steden en gemeenten bestaat dit al langer en daar is het een groot succes. Meer dan 100 mensen werden in Kortrijk op die manier in dienst genomen.

Bart Somers: “Competenties en vaardigheden zijn minstens even belangrijk als een diploma. Wie over een beroepskwalificatie beschikt, zal in de toekomst net zo goed kunnen solliciteren voor een baan bij de Vlaamse overheid als iemand met een diploma middelbaar onderwijs, een bachelor of masterdiploma. Op die manier valt niemand uit de boot en kunnen capabele mensen zonder diploma ook aan de slag op de arbeidsmarkt.”

Gelijke kansen

Om een beroepskwalificatie te verkrijgen, moet een kandidaat wel een traject doorlopen bij de VDAB, het Centra voor Volwassenenonderwijs of een andere erkende instelling. De toekenning van beroepskwalificaties staat op dit moment nog in de kinderschoenen, maar dankzij de duidelijke omschrijvingen in de Vlaamse databank moet die in de toekomst makkelijker gaan. In die databank is alvast voor minstens 461 beroepskwalificaties vastgelegd welke competenties en kennis nodig zijn om een bepaalde job uit te voeren. Het gaat om zeer uiteenlopende profielen: van administratief medewerkers en architecten tot boekhouders en communicatiemedewerkers.

Bart Somers: “De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldfunctie. Daarom willen wij ook mensen een kans geven die hun competenties niet via de klassieke weg, maar op hun eigen manier verworven hebben. We zien dat sommige kansarme mensen wel over de juiste competenties beschikken, maar niet het juiste diploma behaalden. Ook kiezen jonge mensen er soms voor ervaring op te doen in het buitenland of vrijwilligerswerk te doen. Een diploma blijft bijzonder waardevol en belangrijk, maar wij willen de kennis en ervaring die mensen elders hebben opgedaan ook valideren. Door af te stappen van strikte diplomavereisten verbreden we de deur naar de arbeidsmarkt, verhogen we de werkzaamheidsgraad en creëren we gelijke kansen voor iedereen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief