Nieuws

3 juli 2020

Diverse overdrachten van gewestwegen goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor de overdracht van gewestwegen in Antwerpen, Bornem, Knokke-Heist en Mechelen, dit specifiek op vraag van deze lokale besturen.

Diverse gewestwegen kregen een louter plaatselijke functie en kunnen vervolgens beter ingedeeld worden bij gemeentewegen, op voorwaarde dat de respectievelijke steden en gemeenten daar mee instemmen. Het Vlaams gewest kreeg ondermeer voor volgende gewestwegen de specifieke vragen:

  • Knokke-Heist: N34-Abraham Hansplein tussen kilometerpunt 0,153 en 0,267 en tussen kilometerpunt 0,158 en 0,266
  • Antwerpen: N1 tussen kilometerpunt 43,61 en 44,60 en op de N180 tussen kilometerpunt 0,00 en 0,33
  • Mechelen: N14 Liersesteenweg tussen kilometerpunt 0,588 en 2,940
  • Bornem: N16 Rijksweg tussen kilometerpunt 21,78 en 22,40

Bovenstaande gemeenten en steden hebben dit goedgekeurd via de gemeenteraad. Bijgevolg kan de eigendomsrechten overgedragen worden. Uiteraard moeten de wegen in goede staat van onderhoud worden overgedragen.Hier heeft men de keuze ofwel de overdracht past te laten plaatsvinden wanneer de onderhoudswerken zijn uitgevoerd dan wel mits de overheveling van de middelen nodig voor een goede staat van onderhoud.In casu zullen de gemeente Bornem en stad Mechelen de overgedragen weggedeelten zelf in goede staat brengen. Het Vlaamse gewest verleent hiervoor een investeringssubsidie voor Bornem die geraamd wordt op 45.682,34 euro en voor Mechelen een investeringssubsidie die geraamd wordt op 469.945,80 euro. De onderhoudskosten voor de toekomst komen ten laste van de respectievelijke gemeenten.

Noot: de correcte locaties op basis van de kilometerpunten kunnen teruggevonden worden via www.geopunt.be >> mobiliteit >> transport over land >> aanhorigheden van genummerde wegen >> referentiepunten

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief