Nieuws

1 december 2022

Vlaams minister Peeters pakt gevaarlijke punten in Vlaanderen aan

Nieuwe lijst gevaarlijke punten 2022: voor 96 van de 178 punten is er een oplossing in zicht

De versnelde aanpak van gevaarlijke punten is één van de 37 maatregelen uit het verkeersveiligheidsplan van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “We moeten volop inzetten op minder verkeersslachtoffers en dus meer verkeersveiligheid”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters. “Ook via infrastructuurwerken.” Van de 178 punten op de lijst die nog niet aangepakt werden, is er al voor 96 punten een oplossing in zicht: de werken zijn in uitvoering, de uitvoering staat concreet gepland of de uitvoering is in voorbereiding. In de periode 2022-2023 investeert minister Peeters dan ook maar liefst 41 miljoen euro in het wegwerken van de gevaarlijke punten. Maar enkel een reactieve aanpak volstaat niet voor de minister, die via MIA of Mobiliteit Innovatief Aanpakken ook en vooral mikt op proactief handelen. “Ik wil niet pas handelen als er een ongeval gebeurd is, ik wil voorkomen dat er een ongeval gebeurt.”

Actieve weggebruiker centraal

De dynamische lijst van gevaarlijke punten wordt elk jaar vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. Sinds 2019 wegen ongevallen met voetgangers, fietsers en bromfietsers zwaarder door in de berekening. De dynamische lijst 2022 is gebaseerd op de ongevallengegevens van 2018 tot en met 2020.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De actieve weggebruiker staat centraal in het nieuwe verkeersveiligheidsplan omdat de cijfers bij deze doelgroep niet goed evolueren. Ongevallen met fietsers en voetgangers wegen terecht ook veel zwaarder door bij het opmaken van de lijst met gevaarlijke punten. Daarom is vandaag handelen meer dan broodnodig. Minder ongevallen betekent immers minder slachtoffers, minder verdriet en finaal ook minder gevaarlijke punten.”

Lijst 2022

De dynamische lijst van 2022 toont in totaal 300 gevaarlijke punten waarbij er een link is met de infrastructuur. Van de 300 punten die op de lijst staan, werden er al 122 aangepakt. Van de overige 178 is er al voor 96 punten een oplossing in zicht: de werken zijn in uitvoering, de uitvoering staat concreet gepland of de uitvoering is in voorbereiding.

“We hebben in Vlaanderen de uitgesproken ambitie om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. Dit kan alleen slagen wanneer we volop inzetten op het voorkomen dat punten gevaarlijk worden. De dynamische lijst van gevaarlijke punten wordt immers samengesteld aan de hand van het aantal ongevallen op een bepaalde locatie én de aard en ernst van verkeersslachtoffers. Binnen MIA lanceerden we twee proeftuinen waar wordt getest met proactieve detectie van bepaalde verkeerssituaties door middel van camera’s en drones. Op die manier kunnen we achterhalen of proactieve maatregelen doeltreffend zijn en kunnen we voorkomen dat er te vermijden ongevallen gebeuren op een locatie. De eerste resultaten lopen intussen binnen en de good practices worden de komende jaren verder uitgerold over Vlaanderen", aldus minister Peeters. "Daarnaast heb ik ook opdracht gegeven om een team samen te stellen dat zware verkeersongevallen grondig analyseert. Vaak ligt immers niet de infrastructuur maar gevaarlijk gedrag aan de basis. Aan de hand van deze analyse kunnen we niet alleen infrastructurele quick-wins uitvoeren, maar ook acties ondernemen om het gevaarlijk rijgedrag aan te pakken. Dat kan extra handhaving zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook zeer doelgroepgerichte sensibilisering zijn. Al deze acties moeten worden geëvalueerd en kunnen, mits positieve resultaten, ook op andere locaties worden geïmplementeerd. We zetten dus niet enkel in op de versnelde aanpak van gevaarlijke punten maar ook op de proactieve detectie om zo te voorkomen dat punten op de lijst terechtkomen.”

Overzicht van alle punten op de dynamische lijst van 2022: Overzicht Dynamische lijst 2022 incl status.pdf

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief