Nieuws

16 november 2020

E17 krijgt dynamische signalisatieborden richting Frankrijk

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt bekend dat er dynamische signalisatieborden zullen komen op de E17 richting Frankrijk tussen Kortrijk-Oost en de verkeerswisselaar in Aalbeke. “Dit weggedeelte van de E17 is voornamelijk gekend voor zijn files en het problematisch weven waardoor er in het verleden reeds diverse ongevallen plaatsvonden. De dynamische signalisatieborden zullen de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de E17 rond Kortrijk aanzienlijk verbeteren”, zegt Lydia Peeters.

Dynamische signalisatieborden worden aangestuurd vanuit het Vlaams Verkeerscentrum en maken het mogelijk om weggebruikers snel te informeren en geleiden. Wanneer de verkeersstroom plots verstoord wordt, kan zo de maximumsnelheid verlaagd worden om de verkeerssituatie veilig te houden en filestaartaanrijdingen te voorkomen. Daarnaast bieden de borden ook de mogelijkheid om boodschappen weer te geven over bijvoorbeeld wegenwerken of afgesloten wegen.

De nieuwe borden zullen in 2021 geplaatst worden boven de E17 richting Frankrijk tussen Kortrijk-Oost en de verkeerswisselaar in Aalbeke. In totaal komen er 7 borden en zullen er ook camera’s en meetlussen geïnstalleerd worden zodat het Vlaams Verkeerscentrum deze borden automatisch kan aansturen. Alles samen gaat het om een investering van 2,5 miljoen euro.

“Op de E17 rond Kortrijk treedt er bijna dagelijks filevorming op tijdens de spitsmomenten met de diverse ongevallen tot gevolg. Met dynamische signalisatieborden kan er op een soepele manier ingespeeld worden op de verkeersdrukte door de snelheid te sturen. Dit is een investering van 2,5 miljoen euro die de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de E17 in Kortrijk zal verbeteren. Een win-win voor iedereen”, zegt Lydia Peeters.
Burgemeester van Kortrijk, Ruth Vandenberghe, en Schepen van mobiliteit, Axel Weydts, zijn alvast tevreden met deze Vlaamse investering: “We zijn als stad heel opgetogen en zijn minister Lydia Peeters dankbaar. De E17 is één van de drukste snelwegen van het land. Filevorming en verkeersongevallen komen hier jammer genoeg te vaak voor. Daarom waren we al langer vragende partij voor een verlaging van de toegelaten snelheid. Als stad blijven we dat bepleiten, in ondersteuning van de jarenlange vraag van de vele buurtbewoners. Dat nu de snelheid kan aangepast worden in functie van de verkeersdrukte is alvast een positieve evolutie en zal de doorstroming zeker bevorderen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief