Nieuws

4 oktober 2023

Ecoveloduct Waasmunster opent met primeur op Werelddierendag

In Waasmunster is het ecoveloduct over de E17 nu helemaal klaar en officieel open. Grote en kleine dieren, fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van deze natuurbrug om veilig de snelweg over te steken richting natuurgebied De Vaag. Omdat het gebied een belangrijke trekroute is voor vleermuizen, kreeg deze diersoort extra aandacht in het ontwerp. Een speciale hop-over, die bestaat uit palen met daarop een vleermuissilhouet, zorgt ervoor dat de dieren op de juiste hoogte vliegen. Een primeur voor Vlaanderen.

Veilige oversteekplaats voor mens en dier

Op de autosnelweg onder de brug Oudeheerweg-Heide over de E17 in Waasmunster waren er in het verleden regelmatig aanrijdingen met overstekende dieren uit het naburige natuurgebied De Vaag. De oude brug, die toe was aan vernieuwing, is daarom omgebouwd tot een ecoveloduct of bermbrug.

“Dat is een fiets- en wandelpad gecombineerd met een natuurbrug voor dieren. Met deze nieuwe bermbrug verbinden we stukken natuur opnieuw met elkaar en ontsnipperen we het leefgebied van belangrijke diersoorten. Tegelijkertijd zorgen we een veilige fietsverbinding over de E17. Duurzame mobiliteit op zijn best”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters.

Primeur in Vlaanderen: 5 m hoge Hop-overs met silhouetten

Auto’s kunnen de brug niet langer gebruiken. Naast een vrijliggend fiets- en wandelpad bestaat de bermbrug ook uit een onverharde strook voor grotere dieren zoals reeën, vossen en konijnen. Kleinere dieren zoals spinnen, muizen en marterachtigen kunnen zich verplaatsen via een stobbenwal. Het gebied vormt bovendien een belangrijke trekroute voor vleermuizen.

Open vanaf werelddierendag

De werken zijn gestart in april 2023 en duurden zo’n 6 maanden. “Fietsers en voetgangers konden al tijdens de afwerkingsfase de brug gebruiken. Met de plaatsing van de hop-overs, een infobord voor gebruikers en de laatste afwerking is de brug nu helemaal klaar en kunnen we de nieuwe bermbrug toepasselijk op Werelddierendag officieel openen”, legt Waasmunsters schepen van Openbare Werken Guido De Cock uit. In het najaar van 2023 komt er aanvullend langs beide zijden van de E17 ook nog een ecoraster. Die omheining houdt dieren weg van de snelweg en leidt ze naar het ecoveloduct.

Met steun van Europa

De herinrichting van de brug is een project van het departement Omgeving dat wordt uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. De werken kaderen in het project Vlaamse Veerkracht voor het ontsnipperen van het Vlaamse landschap en worden volledig gesubsidieerd door Europa als VAPEO project (vijfjarenprogramma 2019-2024 Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering).

Meer info over de verkeerssituatie en de planning is te vinden op www.wegenenverkeer.be/waasmunster en www.wegenenverkeer.be/ontsnippering

© Agentschap Wegen en Verkeer

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief