Nieuws

30 mei 2024

Eén gevaarlijk punt om de zes dagen aangepakt

Deze legislatuur werkte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 320 gevaarlijke punten weg, dat is gemiddeld één punt om de zes dagen. Van de 258 gevaarlijke punten die in oktober vorig jaar op de nieuwe lijst gevaarlijke punten verschenen, is ondertussen 44% aangepakt.

Extra aandacht voor fietsers en voetgangers

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt hard aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door wegen en fietspaden aan te passen of opnieuw aan te leggen. Onveilige locaties over heel Vlaanderen worden systematisch in kaart gebracht met extra aandacht voor de veiligheid van actieve weggebruikers. Ongevallencijfers spelen hierin een cruciale rol.

De gevaarlijkste punten verschijnen elk jaar op de dynamische lijst gevaarlijke punten. Vanaf een ongevalscore van 15 komt een locatie op de lijst, waarbij een lichtgewonde staat voor één punt, een zwaargewonde voor drie punten en een dodelijk slachtoffer voor vijf punten.

Ongevallen met fietsers en voetgangers wegen extra zwaar door. Aan elke fietser, voetganger of bromfietser wordt een verhogingsfactor van 1,7 toegekend. Zo geeft AWV meer gewicht aan ongevallen met fietsers en voetgangers en corrigeert het voor de onderregistratie van ongevallen met deze actieve weggebruikers.

Minder nieuwe gevaarlijke punten

De recentste lijst* bevat 258 punten.“115 punten (44%) van die lijst zijn intussen weggewerkt en op 32 punten (12%) zijn werken in uitvoering of op korte termijn gepland. Sinds de start van de legislatuur** pakte AWV 320 punten aan, zo werken we gemiddeld één gevaarlijk punt weg om de zes dagen,” verduidelijkt de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Elk jaar verdwijnen er gevaarlijke locaties, maar er komen ook elk jaar nieuwe bij. Een kruispunt kan bijvoorbeeld door een gewijzigde verkeerssituatie meer verkeer krijgen, waardoor de kans op ongevallen stijgt. “In 2023 waren er zo 54 nieuwe gevaarlijke punten, dat zijn er 22 minder dan de nieuwe punten in 2022 (76), wat een voorzichtig positief signaal is. Er staan ook opvallend minder punten op de recentste lijst; in 2022 en 2023 was de lijst nog 300 punten lang,“ vult de minister aan.

Historische lijst zo goed als weggewerkt

Waar er in 2019 nog meer dan 30 punten op de historische lijst stonden, zijn dat er vandaag nog maar 7. Op al deze kruispunten zijn momenteel werken aan de gang - op uitzondering van het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan en de Frans Van Dunlaan in Antwerpen, een project waar de verkregen omgevingsvergunning wordt aangevochten.

Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal van AWV, zet de aanpak van gevaarlijke punten vooraan in de strijd tegen verkeersonveiligheid. “De oorzaak van ongevallen ligt niet altijd bij de infrastructuur, maar waar de inrichting van een weg of een fietspad wél een rol speelt, moeten we ingrijpen. Verkeersveiligheid staat helemaal bovenaan onze prioriteitenlijst.”

Opsporen van gevaar nog voor ongeval gebeurt

Aan de hand van ongevalsdata bepaalt AWV waar gewerkt moet worden om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar het agentschap monitort in het kader van het MIA-project (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) het wegennet ook proactief en brengt zogenaamde ‘grijze punten’ in kaart. Dat zijn plekken waar ernstige incidenten voorlopig uitbleven, maar waar de kans op een ongeval reëel is.

Zo komen gevaarlijke verkeerssituaties op de radar nog voor een ongeval gebeurt. De locatie op de R23 is zo’n grijs punt. Fietsers maakten de afgelopen jaren vaker melding van onveilige situaties. Momenteel loopt daar een analyse van de bijna-ongevallen met de inzet van camera’s en AI.

__

* Dynamische lijst gevaarlijke punten (oktober 2023)

** Aantal aangepakte gevaarlijke punten sinds 1 januari 2019

Niet langer een gevaarlijk punt: vernieuwd kruispunt met conflictvrije verkeerslichten op kruising Antwerpsesteenweg (N70) met Oudebareelstraat en Kleine Schuurstraat in Sint-Amandsberg (c) AWV

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief