Nieuws

30 mei 2022

Eerste fietsbrug over Ring rond Brussel feestelijk geopend

Vandaag openden De Werkvennootschap en de provincie Vlaams-Brabant samen met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en gedeputeerde Tom Dehaene de langverwachte fiets- en voetgangersbrug tussen Zaventem en Machelen-Diegem. Meteen ook de eerste brug over de Ring die binnen het programma ‘Werken aan de Ring’ gerealiseerd wordt. Niet toevallig een brug voor fietsers en voetgangers. Werken aan de Ring heeft immers bijzondere aandacht voor deze weggebruikers en streeft naar een zo veilig en comfortabel mogelijk fiets- en wandelinfrastructuur in de nabijheid van de Ring.

Minister Peeters fietste vanochtend als eerste over de brug: “Ik ben heel blij dat we deze langverwachte brug vandaag kunnen openen. De fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel is een van de drukste van Vlaanderen, en deze brug is een echt sluitstuk. De brug kort het bestaande traject tussen Zaventem en Machelen met maar liefst 3 km in. De fietser kan nu volledig veilig en vlot de Ring oversteken. Bovendien is er met de brug nu een verbinding gecreëerd naar het station van Diegem waar veel bedrijven rond gevestigd zijn. Een grote winst voor de duizenden fietspendelaars naar de hoofdstad. De nieuwe brug past dan ook volledig binnen onze ambitie om meer mensen op de fiets te krijgen naar het werk maar ook naar de school. Een totale investering van 24 miljoen euro, die een grote positieve impact zal hebben op de mobiliteit in de Vlaamse Rand.”

Aan het totaalbudget van 24 miljoen euro dragen naast De Werkvennootschap en de provincie Vlaams-Brabant ook de gemeentes Machelen en Zaventem bij.

Veilig en snel over de Ring rond Brussel

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug is het sluitstuk van fietssnelweg F3: een vlakke, rechte en snelle verbinding tussen Leuven en Brussel. De brug zorgt voor een inkorting van het huidige traject tussen Zaventem en Machelen via de verouderde Henneaulaan met maar liefst 3 km.

De 168 meter lange en 5 meter brede brug maakt de oversteek over de Ring aangenaam en veilig. De brugwand schermt de fietsers af van de hogesnelheidstreinen (HST) op de naastliggende sporen.

Missing links op het traject F3

De Werkvennootschap bouwde naast deze imposante fiets- en voetgangersbrug nog een aantal conflictvrije kruisingen op de fietssnelweg F3: onder de A201 Leopold III-laan, over de Fabriekstraat en de Lambroekstraat in Zaventem en over de E. Mommaertslaan en de Kleetlaan in Machelen-Diegem.

De ligging van de F3 naast de spoorlijn en dicht bij de stations van onder meer Diegem en Zaventem maakt een sterke wisselwerking tussen de fiets en het openbaar vervoer mogelijk. Met de heraanleg van het stationsplein van Diegem en de aantakking naar het bedrijventerrein Keiberg-Kouterveld worden duurzame verplaatsingen naar bijvoorbeeld de school en het werk gestimuleerd.

“De plaatsing van deze fietsbrug en de daarmee samenhangende uitbouw van de F3 is dan ook een mooi toonbeeld van de inzet richting ‘modal shift’: weggebruikers motiveren om van de auto over te schakelen naar andere duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Investeringen in veilige fietspaden en comfortabele fietsbruggen en -tunnels staan en blijven hoog op de agenda van het programma Werken aan de Ring”, duidt minister Peeters.

Feestelijke opening samen met buurt en omliggende bedrijven

Wie tijdens de feestelijke opening tussen 8 en 12 uur over de brug reed, werd extra bedankt voor zijn dagelijkse fietsinspanningen. Een fietsbarista bood heerlijke koffie aan en er werden fietsgadgets uitgedeeld. Ook buurtbewoners en werknemers van de omliggende bedrijven tekenden present.

Werken aan de Ring

De F3 werd aangelegd door De Werkvennootschap, een projectvennootschap die door de Vlaamse Overheid werd opgericht om grote infrastructuurprojecten te verwezenlijken. Eén van de programma’s is ‘Werken aan de Ring’, met als doel de mobiliteit en leefbaarheid in en rond de Ring rond Brussel te verbeteren. Om dit te realiseren wordt de komende jaren geïnvesteerd in beter openbaar vervoer, heraanleg van de Ring en vlottere fietsverbindingen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief