Nieuws

28 september 2020

Eerste Limburgse spitsstroken in gebruik tussen Lummen en Beringen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters opende vanochtend de eerste spitsstroken op Limburgse autosnelwegen. Op de E313 tussen Lummen en Beringen kan de 3e rijstrook vanaf vandaag flexibel worden ingezet voor een vlottere doorstroming op een veilige manier. Op termijn zijn er plannen om de spitsstroken op de E313 ook stapsgewijs te voorzien tussen Beringen en Ham. In een milieueffectenrapport worden nu eerst de effecten daarvan op de omgeving in kaart gebracht.

De pechstrook van de E313 tussen Lummen en Beringen deed tot nu toe in beide richtingen dienst als weefstrook. Nu de dynamische signalisatie boven de weg staat, kan de strook ingezet worden als spitsstrook. Ook de belijningen werden daarvoor lichtjes aangepast.

De mogelijkheid om de strook nu ook af te sluiten bij pech of ongevallen, verhoogt de veiligheid op de snelweg aanzienlijk. Het Vlaams Verkeerscentrum monitort permanent de situatie op de spitsstroken, aan de hand van camerabeelden en gegevens uit meetlussen in het wegdek.

Deze spitsstroken werden gerealiseerd met de steun van de Europese Commissie binnen het project Arc Atlantique. Dat investeert in intelligente transportsystemen (ITS) voor veiliger en vlotter verkeer van Ierland tot Portugal.

Geopend op werkdagen

De spitsstroken zullen standaard geopend zijn op werkdagen tussen 06.00u en 20.00u. Er werd berekend dat tijdens dat tijdsblok grotendeels 80% van de maximumcapaciteit van de snelweg over 2x2 rijstroken wordt overschreden. ‘s Nachts, tijdens het weekend en op feestdagen zijn de spitsstroken dus gesloten met een rood kruis op de borden, tenzij bij uitzonderlijke drukte in de omgeving.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters:  “De ingebruikname van deze spitsstroken is een grote sprong voorwaarts voor de mobiliteit in de regio. Het dynamische gebruik van de pechstrook verbetert de doorstroming in de omgeving van het Klaverblad aanzienlijk, en dat op een veilige manier. Op termijn willen we het gebruik van de spitsstroken op de E313 dan ook graag doortrekken tot aan het complex Ham. Op dit moment lopen alvast de voorbereidingen om dat in de komende jaren ook te kunnen realiseren. Hierna kan ook een mogelijke implementatie op andere wegdelen van de E313 onderzocht worden, bijvoorbeeld tussen Lummen en Hasselt. Ook hier is er momenteel sprake van grote congestieproblematiek, zeker tijdens de spitsmomenten.”

Onderzoek milieueffecten spitsstrook tot Ham: online bevraging

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil op termijn spitsstroken invoeren op het volledige stuk E313 tussen het Klaverblad Lummen en het complex 25 (Ham), over een totale afstand van ongeveer 13km en in beide richtingen. Er zullen straks nog evenveel rijstroken liggen, met dat verschil dat de huidige pechstrook dynamisch ingezet kan worden tijdens de spitsuren.

Gefaseerde invoering komende jaren

Het gedeelte van de E313 tussen Lummen en Beringen werd al uitgerust met pechhavens en dynamische infoborden boven de weg. Om die op termijn ook stapsgewijs van en naar Tessenderlo en Ham door te trekken, zouden daar nog extra pechhavens en enkele aanpassingen aan de op- en afritten nodig zijn.

Eerst de aandachtspunten uit de omgeving in kaart

De komende weken kunnen burgers hun ideeën en bekommernissen meegeven over het invoeren van dynamische spitsstroken op de E313 tussen Lummen en Ham. Die input wordt dan mee in rekening gebracht tijdens het onderzoeken van alle mogelijke omgevingsfactoren (geluid, water, levenskwaliteit,...). 


Vul de online bevraging in en schrijf in voor één van de vier info- en luistermomenten via www.wegenenverkeer.be/spitsstrokenE313

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief