Nieuws

3 mei 2023

Eerste publieke laadpaal in Hasselt via concessie voor publiek toegankelijke laadpunten

In Kermt, een deelgemeente van Hasselt, prijkt de eerste geïnstalleerde publieke laadpaal op Limburgs grondgebied die deel uitmaakt van de concessie voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen. ENGIE staat daarbij in voor de investering, installatie en uitbating van alle nieuwe laadpunten in Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Hiermee kunnen inwoners hun wagens met 100% hernieuwbare elektriciteit opladen. De laadpaal in Kermt, de eerste van meer dan 200 exemplaren die al werden aangevraagd in Limburg, werd vandaag ingehuldigd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De concessie voor de uitrol van laadpunten op openbaar domein in Vlaamse steden en gemeenten is nu ook in Limburg officieel van start gegaan. De Vlaamse regering gunde op initiatief van Vlaams minister Lydia Peeters in juli vorig jaar de concessie aan ENGIE voor de regio’s Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg. In deze regio’s wil ENGIE de komende twee jaar 2.800 publieke laadpalen (of 5.600 unieke laadpunten) plaatsen. Deze zullen worden gevoed door 100% groene elektriciteit, afkomstig van onder meer ENGIE’s talrijke zonne- en windparken. Nadat het startschot van de concessie onlangs werd gegeven staat de teller momenteel op zo’n 100 geïnstalleerde laadstations in meer dan 30 Vlaamse steden en gemeenten.

Iedereen die met een volledig elektrische wagen rijdt en zelf geen laadpunt kan installeren of niet over een publiek laadpunt binnen een afstand van 250 meter beschikt, kan een publiek laadpunt aanvragen via het e-loket van de Vlaamse overheid. Daarnaast kunnen steden en gemeenten zelf ook laadpalen aanvragen op strategische plaatsen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken volgt de aanvragen op en ENGIE zorgt vervolgens voor de installatie en uitbating van de nieuwe laadpunten.

In Hasselt lopen momenteel al 25 aanvragen van burgers. Samen met alle andere aanvragen van Limburgse gemeentes zijn er dat er ongeveer 200. Dat cijfer zal de komende maanden nog oplopen en zelfs verdubbelen.

“Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor de bestuurder vergroten”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het is mijn ambitie om te zorgen voor de versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten in Vlaanderen. Tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs onze snelwegen en grote verkeersassen.”
Thierry Saegeman, CEO ENGIE in België: “Het vergroenen van mobiliteit is een grote uitdaging waar niemand meer omheen kan. De markt voor elektrische voertuigen ontwikkelt zich snel, maar we mogen niet vergeten te investeren in laadinfrastructuur. ENGIE wil hierin het voortouw nemen door naast laadpalen thuis of bij bedrijven, ook publieke laders te financieren en te installeren in de straten, langs snelwegen en op strategische locaties. Door anderzijds ook maximaal in te zetten op de ontwikkeling van wind- en zonneparken in ons land kunnen we deze laadpunten met 100% groene elektriciteit bevoorraden en zo een grote stap zetten in de energietransitie.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief