Nieuws

22 oktober 2021

Eerste volledige waterdoorlatende parking opent langs E17 in Kruisem

Op vrijdag 22 oktober gaat de nieuwe carpoolparking in de lus van de afrit E17 Kruishoutem naar de Olsensesteenweg (N459) open. “Met 157 nieuwe staanplaatsen, tientallen fietsplaatsen, een apart busperron en laadpalen voor elektrische wagens zal de carpoolparking een belangrijke bijdrage tot het bevorderen van combimobiliteit en duurzamer verplaatsen hebben”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. En die duurzaamheid is doorgetrokken in de aanleg van de parking zelf. Door het innovatief materiaalgebruik en de combinatie van waterbufferende en waterdoorlatende technieken weet het Agentschap Wegen en Verkeer het effect van de verharding op de waterhuishouding te neutraliseren en wordt al het water op dit overstromingsgevoelig terrein zelf opgevangen en verwerkt.

Meer dan een carpoolparking

De bestaande carpoolparking in Kruisem was al een tijdje uit zijn voegen gebarsten en zorgde voor parkeeroverlast in de omgeving. De gloednieuwe carpoolparking zal vanaf 22 oktober 2021 plaats bieden aan 157 wagens. Er komen bij opstart 10 afzonderlijke staanplaatsen voor elektrische wagens met laadpalen. Voor de fietsers is er een overdekte fietsenstalling met plaats voor 20 fietsen. Tenslotte komt er een apart perron waar autobussen kunnen halteren. Meer dan een parking is het dus een schakelpunt tussen verschillende vervoersmodi geworden om duurzaam verplaatsingsgedrag te stimuleren.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Met de nieuwe carpoolparking gaan we niet alleen in op de stijgende vraag naar carpoolen maar zetten we ook in op combimobiliteit. Op de parking is het bijvoorbeeld mogelijk om de fiets te stallen en mee te rijden met een collega. Momenteel zijn er 90 carpoolparkings aangelegd in Vlaanderen met een totale capaciteit van ruim 5800 wagens.”

Vernieuwend pilootproject

Het concept van duurzaamheid is ook doorgetrokken in de aanleg van de parking. Omdat de parking in overstromingsgevoelig gebied ligt is er bijzondere aandacht besteed aan de waterhuishouding. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan bij het uitwerken van het ontwerp. Er is vooraf heel wat overleg en denkwerk aan te pas gekomen. Uiteindelijk hebben we zowat alle bestaande waterbufferende en waterdoorlatende technieken in het ontwerp gestoken.” zegt Filip Flement, projectleider van de heraanleg. Bij uitvoering is gebruik gemaakt van een speciaal door aannemer Stadsbader ontwikkeld asfalt op maat van dit project.

“Het wijzigende klimaat en weer zorgen voor nieuwe en grote uitdagingen, ook in de wegenbouw. De klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen, dat hebben we deze zomer nog aan den lijve mogen ondervinden. Om hier het hoofd aan te bieden moeten we ons aanpassen, ook in de wegenbouw. Door in te zetten op ontharding en waterdoorlaatbaarheid dragen we bij aan het minimaliseren van de kans op wateroverlast en overstroming. Het project in Kruisem is een mooie pilootcase waarbij innovatie en duurzamheid centraal staan. Bij het ontwerp werd er maximaal gekozen voor waterdoorlatende en waterbufferende methodes en technieken“, aldus Vlaams minister Lydia Peeters

Een overzicht van de maatregelen: 

 • Parkeerplaatsen uit waterdoorlatend en waterbufferend asfalt: in dit project werd daarbij “Stadsdrain 20 (AVT) van Stadsbader” geplaatst
 • Waterdoorlatende straatsteenverharding op de voetgangerszones
 • Waterdoorlatende steenslagfundering, dikker dan normale fundering voor voldoende stevigheid en toevoeging van geotextielen (= waterdoorlatend, lagen scheidend textiel) en geogrids (= stevig kunststof rastervormig geotextiel dat dient als funderingswapening en mee zorgt voor extra stabiliteit)
 • Wadi’s (= soort ondiepe vijver) als buffer tussen de parkeerlanen
 • Doorlatende onderfundering zodat het water, naast het doordringen in de grond, ook horizontaal afgeleid wordt naar de wadi’s
 • Opgehoogde weg, ligt op het terrein en niet erin
 • Een volledig horizontaal aangelegde parking, zonder globale langs- of dwarshelling, met uitzondering van een dwarshelling op de rijwegen zelf
 • Elzen in de wadi’s die het meeste water opzuigen
 • Waterminnende en wateraannemende beplanting die niet kapot gaat als ze veel water te slikken krijgen, en bovenop infiltratie en verdamping, het overblijvend restwater kunnen opnemen
 • Ondiep maar ruim, overstromingsbekken dat het water van de terugstuwende gracht opvangt
 • Infiltratiekolken die infiltreren in de waterdoorlatende fundering en dus op het terrein zelf

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief