Nieuws

22 februari 2022

Eerste werken gestart om brug Kempische Steenweg deze zomer te verhogen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters gaf het startschot voor de verhoging van de Kempische brug in Hasselt. Op de fiets trapte de minister in tegenrichting over de fietsbrug aan de kant van de kanaalkom. Vanaf vandaag tot november beschikken fietsers namelijk maar over één brughelft en delen ze het fietspad in beide richtingen. Op de andere brughelft (kant Genkersteenweg) zijn meteen de eerste werken aan de fietsinfrastructuur gestart. Autoverkeer ondervindt pas hinder vanaf juni. Van 10 juni tot 19 september worden de twee brugdelen beurt om beurt met 2,55m opgekrikt en halveert de capaciteit over de drukst bereden brug van Limburg.

“Vlaanderen investeert 9,8 miljoen euro (excl. btw) in deze werken. Dit project omvat veel meer dan louter de verhoging van de Kempische brug ten behoeve van het transport over water. Voor fietsers en automobilisten verbeteren we tegelijk de hele weginfrastructuur. Opvallend zijn de vier spiraallussen voor fietsers om de extra hoogte comfortabel te overbruggen. De wagen beschikt na de zomer over extra afslagcapaciteit van de brug naar de Grote Ring. En omgekeerd, van de Hasseltse Ring naar de Kempische Steenweg, zullen extra afslagstroken de verkeersafwikkeling op de Ring en het kruispunt vlotter maken”, belicht Vlaams minister Peeters van Mobiliteit en Openbare Werken.

Twee agentschappen stemmen werken naadloos op mekaar af

De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer gaan samen aan de slag om alle ingrepen uit te voeren en integreren hun planning naadloos om de verkeershinder in tijd zo kort mogelijk te houden. Het gros van de werken vallen onder verantwoordelijkheid van De Vlaamse Waterweg nv die de nieuwe fietshellingen met oprijlussen aanlegt, de brug verhoogt en de aansluitingen met zowel de Genkersteenweg als de Singel vernieuwt. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt de renovatie van de fietsbruggen, die als aparte delen aan de autobruggen hangen, voor haar rekening en zal het wegdek van de binnen- en buitenring R71 tussen het kruispunt Elfde-Liniestraat en de brug kanaalkom, over een afstand van 1km grondig vernieuwen.

Wegen en Verkeer Limburg start vandaag met de renovatie van het voet- en fietspad op het oostelijke brugdeel. Ze zijn beheerder van de fietsbruggen en voeren deze werken uit. Daarnaast maken ze gebruik van de verhogingswerken om optimalisaties uit te voeren op de Grote Ring. Deze werken worden volledig afgestemd op de eigenlijke verhogingswerken van de brug door De Vlaamse Waterweg nv deze zomer. De eerste werken van De Vlaamse Waterweg nv starten 21 maart om de aanleg van de hogere en nieuwe fietsinfrastructuur vanaf midden april voor te bereiden”, vertelt minister Peeters.

De Vlaamse Waterweg nv investeert 7,2 miljoen euro (excl. B.T.W.) in de verhoging van de brug. Het Agentschap Wegen en Verkeer trekt 2,6 miljoen euro (excl. B.T.W.) uit voor de wegenwerken aan de Ring en de renovatiewerken van de fietsinfrastructuur op en rond de brug. Het project wordt mee gefinancierd door de Europese Unie in het kader van de Connecting Europe Facility.

Ernstige verkeershinder van 10 juni tot 19 september

Het verhogen van de Kempische brug is strikt getimed en moet gebeuren in twee fasen van telkens 7 weken. Van 10 juni tot 29 juli wordt het westelijke brugdeel (kant Kuringen) met 2,55m opgevijzeld om onder de brug een vrije doorvaarthoogte van 9,10m te bereiken waardoor straks schepen met vier lagen containers kunnen passeren. Het oostelijke brugdeel (kant sas Godsheide) gaat van 1 augustus tot 19 september omhoog. Tijdens de werken blijft gemotoriseerd verkeer mogelijk, maar aan sterk gereduceerde capaciteit. Verkeer op langere afstand gebruikt best alternatieve reiswegen om de Kempische Steenweg, Genkersteenweg en noordelijke kant van de Grote Ring te vermijden.

We zorgen op de grote assen naar de hoofdstad voor dynamische reistijdbegeleiding. Verkeer uit bijvoorbeeld Noord- en Oost-Limburg wordt via tekstkarren over de snelste route geïnformeerd. Vanuit Houthalen-Helchteren sturen we doorgaand verkeer via de E314 en E313 naar Hasselt. Vanuit Genk via de Westerring en Universiteitslaan. Dit doen we ook in omgekeerde richting. Tegelijk signaleren we om maximaal via de zuidelijke zijde van de Grote Ring te rijden. Wie niet in de buurt moet zijn, vermijdt deze zomer inderdaad best de omgeving van de Kempische brug”, vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

Fiets hoffelijk over de brug

Tot november moeten fietsers over het Albertkanaal rekening houden met tegenliggers. Afwisselend is telkens één brugzijde afgesloten voor de actieve weggebruiker. Die stapt of fietst in dubbelrichting over de andere brughelft. Met een hoffelijkheidscampagne roept De Vlaamse Waterweg nv op om aandacht en respect te hebben voor de tegenligger.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “Met infopanelen, banners en pijlen op de grond vragen we fietsers om hoffelijk over de brug te komen en goed aan de rechterkant te blijven om zo ruimte te laten voor elkaar. Vandaag toonde de minister alvast hoe het hoort, kregen we bijstand van het fietsteam van de politie en zorgden figuranten voor een ludieke invalshoek. De scholen en bedrijven in de omgeving kunnen rekenen op infomateriaal om hun fietsers op weg te helpen en te informeren over het dubbelrichtingsfietsverkeer over de Kempische brug.”

Werken kaderen in opwaardering Albertkanaal

Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over het Albertkanaal wat het equivalent is van twee miljoen vrachtwagens. Om de capaciteit van het kanaal verder te vergroten verhoogt De Vlaamse Waterweg nv stelselmatig alle bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter. Op die manier geven we onze binnenscheepvaart alle kansen en kunnen binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot varen. Zo wordt het voor logistieke spelers en ondernemers nog aantrekkelijker om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart. Inmiddels zijn 55 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 7 andere bruggen in uitvoerings- of startfase. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen

In Hasselt werd eerder al de brug van Stokrooie en de spoorbrug vernieuwd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe brug van Kuringen, die half maart opengaat, en duren de verhogingswerken aan de Tuikabelbrug in Godsheide nog tot in juni. Naar verwachting zullen in de loop van 2023 alle 62 bruggen klaar zijn en kan het transport van containers over het Albertkanaal toenemen”, besluit bevoegd minister Lydia Peeters


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief