Nieuws

3 juni 2024

Eindfase herinrichting Evence Coppéelaan in zicht

De herinrichting van de Evence Coppéelaan in Genk verloopt volgens schema en nadert zijn voltooiing. Sinds de aanvang in september werd er aanzienlijke vooruitgang geboekt en met de start van fase 4 komt het einde van dit ambitieuze project stilaan in zicht.

Met de herinrichting van de Evence Coppéelaan komt er een einde aan de overmaatse, hoofdzakelijk op de wagen gerichte, verbinding tussen Winterslag/C-mine en het centrum. Al het autoverkeer wordt aan één zijde geconcentreerd, waardoor er meer ruimte ontstaat voor fietsers, voetgangers en groen- en watervoorzieningen. Parkeren wordt gebundeld in enkele compacte zones, terwijl verschillende pleinen de oversteekbaarheid voor fietsers en wandelaars verbeteren en het leven langs de weg aangenamer maken. In totaal wordt er 1,2 km heringericht.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met de herinrichting van de Evence Coppéelaan zetten we met het Agentschap Wegen en Verkeer onze schouders onder een kwalitatieve en veilige verbinding met meer groen en vooral meer ruimte voor de actieve weggebruikers. Ik ben trots dat we met dit project niet alleen bijdragen aan het groene karakter van Genk maar tegelijkertijd ook zorgen voor een verbeterde verkeersveiligheid. Wij dragen met AWV dan ook bijna 2 miljoen euro bij aan deze duurzame transformatie."

Vijf fasen

Om de overlast te beperken, is het project opgesplitst in vijf uitvoeringsfasen. Momenteel wordt er binnen fase 1 en 2 (zone Westerring en school) gewerkt aan de afwerking. Fase 3 (school – Winterslagstraat) is voor doorgaand verkeer afgesloten en in volle uitvoering. Fase 4 (kruispunt Winterslagstraat) start op 10 juni. "De vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt is indrukwekkend. Met de start van fase 4 zijn we goed op weg naar de afronding. Het project transformeert de Evence Coppéelaan in een groenere, veiligere en meer toegankelijke ruimte voor iedereen. We kijken uit naar de definitieve oplevering”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans. De volledige heraanleg zal eind 2024 afgerond zijn.

Riolering en watersysteem

Naast de heraanleg van de weg wordt ook de riolering aangepakt en worden er hemelwatervoorzieningen geïmplementeerd. Over de volledige lengte van het traject komt een gescheiden rioleringssysteem, waarbij afval- en regenwater apart worden opgevangen. De hemelwatervoorzieningen zorgen ervoor dat regenwater kan infiltreren in de grond. In totaal wordt 5,3 ha afgekoppeld van het riool, waardoor een volume van 1.400 m³ water gebufferd kan worden in een nieuw watersysteem bestaande uit grachten en bekkens. Dit vermindert de belasting op de Stiemer en heeft dus een positieve impact op de globale waterhuishouding.

Groene inrichting

Verder wordt 1,1 ha definitief onthard. Waar er toch verharding noodzakelijk is, wordt ruimte voor water en vergroening geïntegreerd. De ventwegen worden aangelegd als ‘karrenspoor’ met waterpasserende betonstraatstenen, zodat ook hier water kan infiltreren. 97 bomen van de in totaal 182 bomen zijn al geplant. De bermen krijgen een natuurlijke inrichting en door het creëren van zichtlijnen, worden natuur en water beter in beeld gebracht, wat zorgt voor een sterkere nabijheid.

De herinrichting van de Evence Coppéelaan is dus veel meer dan een groot onthardingsproject. Het vormt binnen Vlaanderen ook een voorbeeldproject. Het kan als inspiratie dienen voor de herinrichting van vergelijkbare wegen. Stad Genk werkt hierbij samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Omgeving.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief