Nieuws

3 mei 2019

Elektriciteitsfactuur moet ontvet worden

“Kosten die niet rechtstreeks met energie te maken hebben maar nodig zijn om het algemeen beleid te financieren, moeten in de toekomst uit de elektriciteitsfactuur.” Dat zei Vlaams minister van Energie Lydia Peeters gisteravond tijdens een debat in Hasselt. “Bovendien komt er voor heel Vlaanderen best één distributienettarief. Sinds netbeheerders Eandis en Infrax samensmolten tot één bedrijf, Fluvius, is dat niet meer dan logisch.”

Meer dan een derde van de elektriciteitsfactuur gaat naar distributienettarieven enerzijds en naar kosten die te maken hebben met de zogenoemde ‘openbare dienstverplichtingen’ anderzijds. Wat de nettarieven betreft is Vlaams minister van Energie Lydia Peeters formeel: “Sinds we één distributienetbeheerder voor heel Vlaanderen hebben, valt nog moeilijk te verdedigen dat er verschillende tarieven gelden, met soms tot 200 euro verschil, naargelang de plaats waar je woont. Eén nettarief voor heel Vlaanderen is veel eerlijker.”

Openbare dienstverplichtingen

‘Openbare dienstverplichtingen’ slaan zowel op federale als Vlaamse bevoegdheden. Het gaat onder meer om sociale tarieven, financiering van de OCMW’s, van de federale energieregulator CREG, van de nucleaire passiva, van allerhande premies voor energiebesparende maatregelen, de kosten voor zonnepanelen alsook offshore en onshore windturbines, van openbare verlichting, enzovoort. Op dit moment worden deze kosten via de elektriciteitsfactuur doorgerekend.

“Algemeen beleid financieren we beter via de begroting. Door de kosten te verrekenen via de elektriciteitsfactuur, is elektriciteit duurder dan fossiele alternatieven, zoals aardgas en steenkool”, zegt Lydia Peeters. “Als we mensen willen motiveren om over te stappen op koolstofvrije alternatieven, dan mogen we via de factuur enkel de kosten aanrekenen die te maken hebben met de productie en de levering van elektriciteit.”

Besparing op factuur

In totaal zou het om een bedrag van afgerond 300 miljoen euro gaan die uit de factuur kan, waarvan 157,5 miljoen euro voor Vlaams beleid en 161 miljoen euro federaal beleid. Voor de gemiddelde verbruiker (3.500 kilowattuur) zou het om een besparing van tussen de 80 en 100 euro gaan per jaar.

Minister Lydia Peeters wil dat de volgende Vlaamse regering in de komende legislatuur werk maakt van de vereenvoudiging en verlaging van de elektriciteitsfactuur.

“Elk obstakel dat de omslag naar een nieuw energiemodel vertraagt of in de weg staat, wil ik wegwerken. Het billijker maken van de elektriciteitsfactuur is zeker een zinvolle stap. Als ik herverkozen word, zal ik er alles aan doen om daar werk van te maken”, besluit Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief