Nieuws

21 juni 2022

Elektrische steps: nieuwe regels vanaf 1 juli

Mechelen, 21 juni 2022 – Elektrische steps worden steeds populairder, maar het gebruik ervan is niet altijd zonder risico. Om alles veilig te laten verlopen, gelden er vanaf 1 juli nieuwe regels en lanceert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een nieuwe sensibiliseringsactie.

E-steps duiken steeds vaker in het straatbeeld op. Ze halen snelheden tot 25 km per uur en zorgen voor vlotte verplaatsingen, maar zijn niet altijd even stabiel of gemakkelijk te hanteren. Omdat ze erg stil zijn, kunnen ze bovendien verraderlijk zijn voor voetgangers. Vanaf 1 juli gelden daarom nieuwe verkeersregels voor e-steps en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Een beknopt overzicht:

Geen e-step onder de 16 jaar

Om te voorkomen dat kinderen of jonge tieners met snelheden tot 25 km/u tussen het gemotoriseerde verkeer rijden, geldt voortaan een leeftijdsgrens van 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen: in woonerven en erven, op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters en in speelstraten mag ook wie jonger is dan 16 met een e-step rijden. Ook in voetgangerszones mogen jongeren rijden als een verkeersbord dat toelaat, maar dan moet het stapvoets.

Verboden op het voetpad

Gebruikers van e-steps worden voortaan gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Ze moeten dus steeds de regels voor fietsers volgen. Concreet betekent het dat ze niet langer op het voetpad mogen rijden maar het fietspad moeten volgen. Zijn er geen fietspaden, dan moeten ze op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.

Geen passagiers vervoeren

Met zijn tweeën op één e-step rijden is geen goed idee omwille van de geringe stabiliteit. Daarom is het voortaan expliciet verboden om passagiers te vervoeren op gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

Parkeren

Binnen deelmobiliteit zijn e-steps erg populair, maar zomaar kris-kras achterlaten op de openbare weg is hinderlijk en gevaarlijk. Voor e-steps zijn er voortaan specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat je step de doorgang niet belemmert.

Voorzichtigheid geboden

Volgens de recentste cijfers van de Federale Politie werden in 2021 in Vlaanderen 533 letselongevallen met e-steps geregistreerd, of meer dan 10 per week. Daarbij vielen 3 doden, 30 zwaargewonden en 421 lichtgewonden. In de leeftijdsgroep jonger dan 16 jaar ging het om 5 zwaargewonden en 65 lichtgewonden. Het aantal ongevallen en slachtoffers gaat bovendien in scherp stijgende lijn: in 2020 telde men slechts 206 letselongevallen met één dodelijk slachtoffer, 16 zwaargewonden en 164 lichtgewonden tot gevolg (1).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "Elektrische steps bieden mobiliteitsvoordelen en worden steeds populairder, maar het gebruik ervan is niet altijd zonder risico en dat zorgt voor bijkomende uitdagingen. Op één jaar tijd is het aantal letselongevallen en slachtoffers met e-steps bijna verdrievoudigd, bij de zwaargewonden is er sprake van een verdubbeling. De nieuwe regels zorgen voor meer duidelijkheid en uniformiteit, en verhogen daarmee de veiligheid van stepgebruikers én andere weggebruikers”.

Meer info

De nieuwe regels gelden voor alle gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (e-steps, monowheels,…). Voor personen met beperkte mobiliteit die bijvoorbeeld met een elektrische rolstoel of scootmobiel rijden, zijn er uitzonderingen. Alle informatie over voortbewegingstoestellen vind je op www.veiligverkeer.be/themas/voortbewegingstoestellen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief