Nieuws

21 september 2023

Elke dag meer dan 70.000 fietsers langs fietstellers van Wegen en Verkeer

Pop-up acties langs fietstelpalen zetten fietsers in de bloemen

Tijdens de Week van de Mobiliteit zijn er heel wat acties om duurzame verplaatsingen extra onder de aandacht te brengen en verder te stimuleren. In Aalst, Brugge, Hasselt, Herentals en Leuven kregen fietsers deze ochtend enthousiaste aanmoedigingen te horen bij het naderen van een fietstelpaal. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zette er samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) fietsers in de bloemen als echte wielerhelden. Met de forse groei aan investeringsmiddelen onder minister Peeters ondersteunt AWV de groei van het fietsverkeer door werk te maken van comfortabele en veilige fietsinfrastructuur langs gewestwegen.

Meer fietsers, ook op koude dagen

Meer mensen nemen de fiets, dat ‘zien’ ook de tellussen[1]
van AWV. In 2022 waren er per dag gemiddeld bijna een kwart (23%) meer fietsers dan het jaar voordien. Ook 2023 toont een stijging (voorlopig 7%) van het gemiddeld aantal fietsers per dag tegenover het voorgaande jaar. Opvallend: de stijging geldt voor alle seizoenen; mensen fietsen meer ook tijdens de herfst en winter.

Sinds begin dit jaar reden elke dag gemiddeld 70.300 fietsers voorbij de 139 tellers van AWV, goed voor een voorlopig totaal van 17.314.000 fietsers in 2023.Op 83 locaties staan vandaag fietstellers langs gewestwegen.

Fietsveiligheid essentieel om aantal fietsers verder te doen groeien

Minister Peeters maakt van fiets een topprioriteit in haar beleid. Deze legislatuur maakte ze 1,4 miljard euro vrij voor veilige en comfortabele fietspaden – een ongezien hoog bedrag. Onder haar impuls ondersteunt de Vlaamse regering ook provincies en lokale besturen bij het realiseren van hun fietsambities.

Minister Peeters: “Onze infrastructuur evolueert mee met het stijgende aantal fietsers. Over heel Vlaanderen worden fietspaden opnieuw aangelegd en verbeterd. In 2022 waren er maar liefst 150 fietswerven van AWV langs gewestwegen. We passen ook de regeling van verkeerslichten aan om conflicten weg te nemen, we beveiligen oversteekplaatsen en we bouwen conflictvrije kruispunten met fietstunnels en -bruggen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief