Nieuws

21 januari 2019

Energiehuizen van start in nieuwe rol

Sinds begin dit jaar zijn de 19 Energiehuizen in Vlaanderen van start gegaan als infoloket voor alle Vlamingen die vragen hebben rond energie. In juli vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de 2-procentleningen af te schaffen, de reden waarom de Energiehuizen destijds werden opgericht. Hun taak verschuift van krediet- naar informatieverstrekker, al blijven bepaalde energieleningen nog mogelijk. Vlaams minister Lydia Peeters: “De vernieuwde Energiehuizen worden voortaan de personal coaches van alle Vlamingen op het vlak van energie: ze staan Vlamingen bij met raad en daad. Kwetsbare doelgroepen, mede-eigenaars en verenigingen kunnen nog steeds een lening aanvragen bij hun Energiehuis.”

De 19 Vlaamse Energiehuizen werden in 2015 opgericht, toen de energieleningen door de zesde staatshervorming van de federale overheid naar Vlaanderen werden overgeheveld. Alle Vlamingen konden bij een Energiehuis terecht voor energieleningen aan twee procent. Daarmee konden zij een energetische renovatie of hernieuwbare energie-installatie financieren. Geleidelijk aan begonnen ook de banken energieleningen aan te bieden, vaak aan een lagere rente.

Omdat de overheid geen bankinstelling is, besliste de Vlaamse regering midden vorig jaar om de
2-procentleningen af te schaffen en de Energiehuizen om te vormen tot uniek laagdrempelig loket. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Iedereen kan er vanaf nu terecht met al zijn energie-gerelateerde vragen: energiepremies aanvragen, offertes voor isolatie vergelijken, veranderen van energieleverancier,…”

De diensten zijn in hoofdzaak gratis, maar Energiehuizen kunnen er ook voor kiezen om nog aanvullende diensten aan te bieden tegen betaling, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij groepsaankopen, coördinatie bij een collectieve renovatie of vernieuwende diensten waarvoor ze een projectsubsidie kunnen krijgen.

Renteloze en 1 %-lening

Toch blijft de rol van de Energiehuizen als kredietverstrekker gedeeltelijk behouden. Bij de hervorming van de Energiehuizen is ook beslist om de renteloze energielening voor de sociale doelgroep te hervormen. Het leenbedrag is verhoogd en de terugbetalingstermijn in de tijd verlengd.

Ook de 1 %-lening voor verenigingen blijft behouden. Ze is bovendien uitgebreid naar Verenigingen voor Mede-Eigenaars (VME). Die zullen een startkapitaal van 15.000 euro kunnen lenen, en nog eens 7.500 euro per wooneenheid.

In uitzonderlijke gevallen zullen mensen die niet terecht kunnen bij een bank, toch nog een
2-procentlening bij een Energiehuis kunnen aanvragen.

Lydia Peeters: “De rol van onze Energiehuizen is cruciaal. Zij vormen de laagdrempelige ambassades van het Vlaamse Energiebeleid: ze beschikken over correcte informatie rond wetgeving en de toepassing ervan en staan alle Vlamingen die erom vragen bij met raad en daad.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief