Nieuws

5 mei 2022

Evaluatie hervorming rijopleiding wordt vandaag besproken in commissie Mobiliteit Vlaams parlement

In 2017 vond een hervorming van de rijopleiding plaats waarbij het vormingsmoment werd ingevoerd en de minimumduur van de oefenperiode op 9 maanden werd gebracht. In maart 2020 vernietigde de Raad van State het besluit over de hervorming van de rijopleiding. Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voerde IMOB (UHasselt) een evaluatie uit van de hervormde rijopleiding in Vlaanderen. Uit die evaluatie kwamen een hele reeks aanbevelingen. Vandaag wordt de studie besproken in de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement. “Uiteraard zullen we in een eerste fase een aantal ideeën moeten toetsen naar hun haalbaarheid”, aldus minister Peeters. “In de eerste plaats naar het nut in het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid op onze Vlaamse wegen, de betaalbaarheid maar ook de uitvoerbaarheid.”

Vlaams minister Lydia Peeters: “Verkeersveiligheid is voor mij een topprioriteit. De kwaliteit van de rijopleiding is dan ook heel belangrijk. Jonge autobestuurders zijn nog steeds oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Het is mijn doel om de kwaliteit van de rijopleiding te verbeteren en ook de toegankelijkheid te verhogen. Het behalen van een rijbewijs moet ook voor iedereen betaalbaar blijven. We moeten durven onderzoeken hoe digitalisering ons hierbij kan helpen.”

De vrije begeleiding zoals we die vandaag kennen, wil minister Peeters niet wijzigen. 

“We zijn het enige land in West-Europa die deze (betaalbare) manier om het rijbewijs te halen kent. Wel willen we graag het vormingsmoment voor begeleiders opnieuw invoeren en op lange termijn digitaliseren. Zo een vormingsmoment moeten we zien als een maatregel die de verkeersveiligheid ten goede komt”, aldus minister Peeters. “Wanneer iemand een kandidaat-bestuurder opleidt, kan het geen kwaad om de kennis op te frissen en praktische tips mee te krijgen.”

Ook het traject om na 20 uur rijles over een voorlopig rijbewijs zonder begeleider te beschikken, wil minister Peeters behouden.

De oefenperiode wil minister Peeters verlengen van 3 naar minimaal 5 maanden, opnieuw een maatregelen die de verkeersveiligheid ten goede moet komen.

“Zo krijgen kandidaat-bestuurders meer tijd om ervaring op te doen en kunnen ze meer kilometers afleggen. Tenzij ze een traject bij een erkende rijschool hebben gevolgd, hebben we geen zicht op het feit of kandidaat-bestuurders voldoende oefenen of niet. Tijdens deze periode willen we hen motiveren om zich heel goed voor te bereiden op het praktijkexamen zodat hun slaagkansen verhogen.”

Directe weg

Minister Peeters wil ook de zogenaamde directe weg verder onderzoeken. Dat systeem bestaat al in Brussel en Wallonië. Bij de directe weg kunnen kandidaat-bestuurders, onder bepaalde voorwaarden, een versneld traject afleggen naar het praktijkexamen. Denk maar aan iemand die een rijbewijs nodig heeft voor zijn job. 

Het is het enige traject waarbij we de garantie hebben dat de kandidaat-bestuurder minstens 30 uur intensieve professionele begeleiding heeft gehad. Bij elk ander traject ontbreekt die garantie. Iemand die 20 uur rijschool heeft gevolgd laten we ook al toe in het verkeer onder bepaalde voorwaarden. Het traject 30 uur is echter geen vrijgeleide naar het rijbewijs”, duidt minister Peeters. “Er moet nog steeds een examen worden afgelegd.

Jaarrapport verkeersveiligheid: ongevallencijfers

In 2020 waren 13,2% (in 2019 nog 16,3%) van alle autobestuurders die omkwamen in een ongeval, jongeren tussen 18 en 24 jaar oud. Dit percentage ligt hoog in vergelijking met het aandeel 18-24-jarigen in de totale bevolking (7,7%). Als we kijken naar het aandeel dodelijke ongevallen waarbij een jonge autobestuurder betrokken was, dan was dat in 2020 12,1% (t.o.v. 15,8% in 2019).

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief