Nieuws

15 juni 2020

Extra middelen voor de 15 Vlaamse vervoerregio’s

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft de verdeling van de bijkomende middelen voor Vervoer op Maat bekendgemaakt. Het Vervoer op Maat (pendelbussen, deelsystemen, collectieve taxi's, …) is één van de vier vervoerlagen van basisbereikbaarheid, de vraaggestuurde Vlaamse visie op openbaar vervoer van de toekomst. Lokale besturen vullen zelf via de 15 vervoerregio’s het aanbod van dat Vervoer op Maat in. Lydia Peeters: “Om de lokale vervoersnoden te financieren, trekken we gradueel per jaar de middelen op om zo in 2024 31.296.833 miljoen euro extra te besteden voor Vervoer op Maat in Vlaanderen”.

Basisbereikbaarheid: vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit de regio’s

Vlaanderen is voor Basisbereikbaarheid ingedeeld in 15 vervoerregio’s die elk hun eigen vervoerplannen ontwikkelen. Er zijn vier vervoerlagen: het treinnet (NMBS), het Kernnet (verbindingen tussen belangrijke steden), het Aanvullend Net (o.a. ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten, en het scholierenvervoer) en het Vervoer op Maat (VoM) voor de zogenaamde ‘first en laste mile’. Het Vervoer op Maat kunnen lokale of private vervoerinitiatieven zijn zoals deelfietsen en -auto’s, pendeldiensten en collectieve taxi’s of andere vervoermodi die de vervoerregio’s willen inschakelen.

Vervoerregio’s geven zelf vorm aan het Vervoer op Maat

De Vlaamse Regering voorziet de nodige middelen voor drie vervoerslagen: Kernnet, Aanvullend Net en Vervoer op Maat. Over de invulling van het Kernnet beslist de Vlaamse regering na advies van de vervoerregioraden en de vervoerregioraden beslissen over het Aanvullend Net en het Vervoer op Maat. Voor de vervoerslaag Vervoer op Maat maakt minister Lydia Peeters extra middelen vrij in deze legislatuur zodra de vervoerregio’s operationeel zijn. In 2021 komt er 12 miljoen euro bij, in 2022 wordt dit 18 miljoen euro, vanaf 2023 is dit 24 miljoen euro en in 2024 is er een verhoging naar recurrent 31.296.833 miljoen euro. Dit betekent dat de vervoerregio’s in 2024 een op jaarbasis krijgen dat uitgebouwd kan worden tot 65 miljoen euro. Het historisch budget lag op 34 miljoen euro voor Vervoer op Maat, dit is dus een budgetverhoging van 90%

Deze extra middelen worden verdeeld volgens hetzelfde principe en verhouding als de eerdere verdeling van de 34 miljoen euro van het Vervoer op Maat. Met een kleine correctie voor één vervoerregio, de Vlaamse Rand, waar de belbussen werden afgeschaft. Hier wordt een compensatie voorzien van bijkomende middelen van 296.833 euro op kruissnelheid in 2024.

Met deze extra financiering kunnen we de verschuiving van een aantal buslijnen opvangen, het doelgroepenvervoer van een solide financiële basis voorzien en ook het gebruik van deelfietsen en deelauto’s stimuleren.

Vervoerregio

2021

2022

2023

2024

Aalst

602.786

904.179

1.205.572

1.557.197

Antwerpen

1.023.534

1.535.302

2.047.069

2.644.131

Brugge

645.333

967.999

1.290.666

1.667.110

Gent

1.322.793

1.984.190

2.645.586

3.417.216

Kempen

521.630

782.445

1.043.260

1.347.544

Kortrijk

423.002

634.503

846.003

1.092.754

Leuven

906.693

1.360.040

1.813.387

2.342.291

Limburg

1.921.441

2.882.161

3.842.882

4.963.722

Mechelen

459.196

688.794

918.392

1.186.256

Oostende

170.146

255.220

340.293

439.545

Roeselare

883.540

1.325.310

1.767.080

2.282.479

Vlaamse Ardennen

1.199.697

1.799.546

2.399.395

3.099.218

Vlaamse Rand

233.636

350.454

467.273

593.666

Waasland

309.015

463.523

618.030

798.289

Westhoek

1.496.290

2.244.435

2.992.580

3.865.415

Totaal :

12.118.733

18.178.100

24.237.466

31.296.833

in euro

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief