Nieuws

20 maart 2020

FAQ autokeuring

1.1Autokeuring

Waarom werd de autokeuring gesloten?

Deze beslissing werd eenzijdig door GOCA VLAANDEREN, de groepering van de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, genomen.

Werd u betrokken bij deze beslissing?

Over deze beslissing zijn er contacten geweest tussen GOCA VLAANDEREN en mijn administratie. Aanvankelijk was GOCA VLAANDEREN vragende partij om de keuringen te laten doorgaan, maar gaandeweg bleek dit voor hen niet mogelijk. GOCA VLAANDEREN heeft vervolgens zelf beslist de keuringscentra te sluiten.

Waarom gaan de keuringscentra opnieuw open?

Het volledig sluiten van de centra heeft ongewenste effecten. Vooral in het kader van de noodzakelijke dienstverlening door de logistieke sector aan voedingswinkels en zorginstellingen moeten we alles in het werk stellen om deze mensen veilig op weg te kunnen laten gaan. Tegelijkertijd worden bij het weer openen van de autokeuringscentra vergaande veiligheidsmaatregelen getroffen, zodat de gezondheid van de controleurs niet in het gedrang komt.

Welke aangepaste regeling voor technische keuring geldt vanaf 20 april? (vastgelegd in Ministerieel besluit)

Keuringen die vanaf 20 april 2020 plaatsvinden:

 • Periodieke keuringen van personenwagens (categorie M1), kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen onder 3,5 ton (categorie N1) waarvan het keuringsbewijs is vervallen vóór 13 maart 2020
 • Periodieke keuringen van zware bedrijfsvoertuigen (categorie N2 en N3), bussen (categorie M2 en M3), aanhangwagens en opleggers (categorie O2, O3 en O4) en landbouwvoertuigen (categorie T, C, R en S)
 • Keuringen van prioritaire voertuigen (ambulancewagens, politievoertuigen en brandweervoertuigen)
 • Tweedehandskeuringen van personenwagens (categorie M1) en lichte bedrijfsvoertuigen onder 3,5 ton (categorie N1)
 • Herkeuringen
 • Administratieve (her)keuringen
 • Keuringen voor de eerste inverkeerstelling
 • Keuringen na ongeval
 • LPG- en CNG-keuringen
 • Homologatiekeuringen en validatieprocedures voor ingevoerde voertuigen.

Keuringsactiviteiten die niet uitgevoerd worden tijdens de periode van de coronamaatregelen:

 • De periodieke keuringen van personenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen onder 3,5 ton met een groen keuringsbewijs met een vervaldatum tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen
 • De periodieke keuringen van voertuigen onder O-plaat (oldtimer).

Verlenging van de termijn voor keuring van 4 maanden

De termijn voor keuring van personenwagens en bestelwagens wordt met 4 maanden verlengd, vanaf het opheffen van de noodmaatregelen. Die verlenging is van toepassing op voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en 1 maand na de einddatum van de noodmaatregelen.

Dit uitstel is niet van toepassing voor herkeuringen.

Welke gevolgen hebben de noodmaatregelen op het bonusjaar?

Personenwagens die maximaal 6 jaar oud zijn en een kilometerstand onder de 100.000 kilometer hebben, moeten via het bonussysteem slechts om de 2 jaar naar de periodieke keuring. Dat bonussysteem blijft behouden in de uitstelregeling, zolang de kilometerstand de 110.000 kilometer niet overschrijdt.

Wat met keuringsbewijzen die kort na de noodmaatregelen vervallen?

De verlenging van keuringsbewijzen geldt voor de keuringsbewijzen die tot een maand na de einddatum van de noodmaatregelen vervallen. 

Wat met keuringsbewijzen die vervallen zijn vóór 13 maart 2020

Voor de voertuigen waarvan het keuringsbewijs vóór 13 maart 2020 verviel, werd een uitzonderingsbepaling voorzien: deze voertuigen kunnen gekeurd worden.

Mag ik nog op de openbare weg?

Voertuigen waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs vervallen is, mogen zich op de openbare weg bevinden. Dit geldt uiteraard alleen voor noodzakelijke verplaatsingen. Bovendien blijft u zelf verantwoordelijk voor de veilige staat van uw voertuig. Dat is altijd zo, met of zonder keuring. Ga dus niet op de baan als u zelf ernstige gebreken vaststelt.

Kan ik mijn personenwagen opnieuw laten keuren?

In geval van een herkeuring kunt u zich aanbieden. U kunt zich ook aanbieden als uw keuringsbewijs al voor 13 maart vervallen is. In alle andere gevallen wordt de geldigheidstermijn van uw keuringsbewijs met 4 maanden verlengd na het opheffen van de coronamaatregelen. Die verlenging is van toepassing op voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en 1 maand na de einddatum van de noodmaatregelen.

In welke gevallen volstaat een attest van mijn erkende hersteldienst?

Indien u bij een eerste keuring een bewijs met beperkte geldigheid meekreeg omwille van onderstaande gebreken kunt u zich bij een erkende hersteldienst aanbieden om dit te laten herstellen. De hersteldienst kan hiervoor een afzonderlijk attest geven, zodat uw keuringsbewijs geldig blijft. De hersteldiensten krijgen hiervoor een modelattest.

Over welke gebreken gaat het?:

 • het afstellen lichten, uitlaatgassen;
 • de vervanging voorruit, ruitenwissers, spiegels, lichten, remblokken;
 • het herstellen van het koetswerk.

Kan ik langsgaan met mijn oldtimer of kampeerwagen?

Voor deze categorieën worden geen periodieke keuringen uitgevoerd wanneer het keuringsbewijs vervalt in de periode van de noodmaatregelen. Alle andere keuringen kunnen wel.

Wat met de verkeersveiligheid?

De technische keuring van voertuigen speelt een essentiële rol in de verkeersveiligheid.
Mensen waarvan het keuringsattest van hun voertuig vanaf 13 maart verloopt, roepen wij op om de volgende richtlijnen te volgen:

 • Er is een duidelijk mankement aan uw voertuig? U moet, zoals steeds, hiervoor zo snel mogelijk uw garagist contacteren om een herstelafspraak te maken.
 • Er is geen duidelijk gebrek aan uw voertuig? De geldigheidstermijn van uw keuringsbewijs wordt met 4 maanden verlengd na het opheffen van de coronamaatregelen


Kan ik voorlopig een sanctie krijgen van de politie of een andere instelling?

Neen, u kan geen sanctie krijgen. Politiediensten worden geïnformeerd over dit Ministerieel Besluit en de verlenging van de geldigheid van het keuringsbewijs.

U kan wel een sanctie krijgen van de politie als uw voertuig duidelijk niet voldoet aan de veiligheidsvereisten ook al zit u nog in uw geldige keuringstermijn of de verlengde termijn.Hier verandert er niets, u moet zich op een veilige manier op de weg begeven.Deze maatregel is geen vrijgeleide om zich met onveilige voertuigen op de weg te begeven.

Hoe worden deze maatregelen wettelijk geregeld?

De verlenging van de keuringstermijn én de herkeuring via attest van een erkend garagist worden geregeld via een Ministerieel Besluit.

Hoe zullen de keuringsstations de voorzorgsmaatregelen respecteren?

De keuringsstations zullen werken volgens duidelijke richtlijnen en regels volgens de voorschriften van de federale overheidsdienst Volksgezondheid om zowel de bestuurder als de controleur te beschermen.Minister Lydia Peeters roept iedereen op deze richtlijnen en regels steeds te respecteren in het belang van iedereen.

Waar kan wordt aangeraden te werken met “keuring op afspraak”. Deze mogelijkheid kan u terug vinden op de website van de keuringsinstellingen.

Wanneer vallen we terug in het normale regime?

Na de noodmaatregelen vallen we weer in een normaal regime. Voertuigen die uitstel hebben gekregen kunnen nog tot 4 maanden na het opheffen van de noodmaatregelen gekeurd worden.

Kan mijn garage open blijven?

Garages kunnen open blijven voor herstelling. Dit is zo bepaald in het federale ministeriële besluit op vraag van de Nationale Veiligheidsraad.

Wat is de normale gang van zaken?

https://www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen

Welke hygiënemaatregelen kunnen worden genomen bij de technische keuring van voertuigen?

 • Bij de autokeuring zijn de adviezen om afstand te houden relatief eenvoudig toe te passen.
 • De controleurs kunnen door geregeld de handen te wassen in voldoende mate veilig werken
 • Mensen die ziek zijn gaan niet werken, gaan niet naar de autokeuring en blijven thuis!

Ben ik nog gedekt door mijn verzekering als ik een ongeval krijg tijdens mijn verlengingstermijn?

Voor de voertuigen die naar de keuring moe(s)ten tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de termijn voor keuring met 4 maanden verlengd. Die termijn gaat in op de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. In dit geval kan u dus langer over een geldig keuringsbewijs beschikken. Elke bestuurder moet evenwel te allen tijde nagaan of zijn voertuig geschikt is om veilig rond te rijden. Dat wil zeggen dat ook in normale omstandigheden duidelijk zichtbare gebreken niet verzekerd zijn. In alle andere gevallen verplaatst u zich, gezien de verlenging, met een geldig keuringsbewijs.

Kan ik mijn auto laten keuren voor verkoop?

Ja, u kunt uw auto laten keuren voor verkoop.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief